İş Hukuku
Trend

İşten çıkış kodu yanlış bildirilen işçi ne yapmalıdır

İşvereni tarafından işten çıkış kodu SGK’ya yanlış bildirilen işçi özetle söyleyecek olursak ;

📌Dava ile iş akdinin fesih sebebinin tespitini ve işsizlik ödeneğinin ödenmesini isteyebilir.

📌Dava işverene karşı değil, İŞKUR’a karşı açılmalıdır.

📌Görevli mahkeme iş mahkemesidir.

Hatalı işten çıkış kodu nedeniyle açılması gereken davaya ilişkin Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2017/15444 e.2020/1323 sayılı kararı incelendiğinde

A) Davacı İsteminin Özeti

Davacı, davalılardan …-San Oto Yan. San. Ve Tic. Ltd. Şirketi’ne ait işyerinde işçi olarak çalışırken iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini, kıdem ve ihbar tazminatının ödendiğini ancak SGK’ya işten çıkış kodu bildirilirken işverenin haksız feshine işaret eden “04” kodu yerine ” işverenin haklı feshi anlamındaki “29” kodunun bildirildiğini ayrıca iş sözleşmesinin fesh edildiği gün için de devamsızlık bildirimi yapıldığını, bu kayıtlara göre işsizlik ödeneğinden yararlanamadığını ileri sürerek, işten çıkış koduna yönelik kod ile eksik gün nedenine yönelik kodların düzeltilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti

Davalı… Oto Yan. San. ve Tic. Ltd. Şirketi vekili, davacının işyeri için uygun olmayan bir dönemde izin talebinde bulunduğunu, talebin reddi üzerine sağlık raporu alarak işe gelmediğini, bu durumun doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak değerlendirildiğini ve böyle bir personelle çalışmak istememesinin hukuka, yasaya ve iyi niyet kurallarına uygun bir davranış olduğunu, akabinde davacının 16/07/2013 tarihinde de işyerine gelmediği tespit edilerek aynı gün iş sözleşmesinin fesh edildiğini, müvekkilinin fesih gerekçesinin geçerli bir gerekçe olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.(işten çıkış kodu)

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, “Davalı taraf davacının işten ayrılış bildirgesinde işten ayrılış sebebi olarak kod – 29 (İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih) olarak bildirmiş ise de yargılama esnasında davacının 16/07/2013 tarihinde işe gelmediği, 16/07/2013 tarihinde gönderdiği ihtarname ile iş akdini 15/07/2013 tarihi mesai sonu itibari ile feshettiği, 16/07/2013 tarihinde çalışmadığı anlaşılmıştır. ” gerekçesi ile davanın kabulüne, karar verilmiş ve ” Davanın KABULÜ ile davacının iş akdinin 29 kod numaralı sebeplerden feshedilmediğinin ve davacının 16/07/2013 tarihinde çalışmadığının TESPİTİNE, iş akdinin 15/07/2013 tarihinde feshedildiğinin TESPİTİNE,” şeklinde hüküm kurulmuştur.

E)Gerekçe

2- Davacı, iş sözleşmesinin işverence haklı neden olmadan fesh edilerek tazminat ödemesi de yapılmasına rağmen, işverence SGK’ya işten çıkış kodunun hatalı bildirildiğini ve devamsızlığı olmamasına rağmen bu yönde bildirim yapılmasının hatalı olduğunu ileri sürerek SGK kayıtlarının düzeltilmesi yönünde karar verilmesini istemiştir. Mahkemece karar gerekçesinde iş sözleşmesinin davalı feshinden önce davacı tarafça aleyhe görev değişikliği nedeni ile haklı olarak fesh edildiği açıklanmıştır. Ancak kararın hüküm kısmı bu kabul ve davacı talebine göre eksik oluşturulmuştur.

)kodu işten SgkMahkemece öncelikle davacının SGK’ya işsizlik ödeneğine dair talebine yönelik tüm belgeler SGK’ dan temin edilerek dosya arasına alınmalı, ardından iş sözleşmesinin hangi tarafça fesh edildiği ve haklılık durumu ortaya konularak ve doğru işten çıkış kodu da gösterilerek hüküm kurulmalıdır.


Ayrıca 2021 yılı için güncel SGK işten çıkış kodu listesi için tıklayınız.

İlgili Makaleler

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
Call Now Button
Open chat
Yardıma mı ihtiyacınız var?