Hukuki Paylaşımlar

Uzman Erbaşların ve Sözleşmeli Erlerin Sözleşmeleri Neden Fesih Edilir?

Yazımızda uzman erbaşların ve sözleşmeli erlerin İdare tarafından sözleşmelerinin fesih edilmesi durumlarını işleyecegiz.

Uzman Erbaşların ve sözleşmeli erlerin idare tarafından sözleşmesinin feshrdilecegi haller Uzman Erbaş Kanunu’nun 12.maddesi ile bu kanuna bağlı Yönetmeliğin 13. maddesinde düzenlenmiştir. Bu durumlar sayılacak olursa ;  

–  Sağlık nedeniyle,

– Sözleşmenin imzalanmasından itibaren ilk beş aylık intibak ( uyum ) dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenlerin yani uyum sağlayamayanların,

– Görevde başarısız olanların,( husustaki detaylı bir diğer yazımızı linke tıklayarak okuyabilirsiniz ) 

– Atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olanların,

– Atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamayan ve aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması sonucunda  kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların,( bu husustaki değerlendirmeler objektif olmalı, kişinin gerçekten istenilen düzeyde olmadığının ispat yükü idare üstündedir ) 

– Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmeyenlerin,

– Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların, ( en çok davaya konu olan durumlardan birisi de bu olup bu hususta mutlaka hukuki yardım alınmalıdır )

– Almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların,

– Disiplin mahkemeleri veya en az iki disiplin amirinden disiplin cezası aldığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde toplam otuz günden daha fazla hürriyeti bağlayıcı disiplin cezası alanların, ( bu konularda idare gün hesabını yanlış yapabilmektedir, her şart altında hukuki yardım elzemdir ) 

– Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12/3/1997 tarihli ve 22931 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenlerin, ( bize göre bu madde Anayasaya aykırıdır, eşin uygunluk tespiti de objektif kriterler ne olacak tam bir muammadır, bu sebeple sözleşme feshinde mutlak surette dava hakkınızı aramanızı tavsiye ederiz ) 

– Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların,

– Verilen ceza, tecil edilse veya para cezasına çevrilse dahi; Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olanların,

– Bir yıl İçinde üç aydan fazla istirahat veya hava değişimi alanların,( konu hakkında oldukça detaylı incelemelerin olduğu  yazımızı inceleyebilirsiniz

– 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde sağlık nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanların,sözleşmeleri feshedilmek suretiyle  ile ilişikleri kesilir.

– Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olanların,

Bu maddede  alınan hapis cezasının miktarının dikkate alındığı görülmektedir. Bu doğrultuda adli veya askeri mahkemelerce 30 günden fazla hapis cezası verilmesi durumunda sözleşme feshedilecektir. Ancak, suçun taksirli bir suç olmaması gerekmektedir. Eğer verilen ceza paraya çevrilmiş  ise veya ertelenmiş ise ilişik kesme işlemi uygulanmaz.  Çünkü çok açıl şekilde hukuki düzenlemede, önemli olan hapis cezasının alınması olduğu belirtilmektedir. 

Askerlik Asker Terör Darbe FETÖ PKK Operasyon Sınır ötesi Yurt dışı Silahlı Kuvvetler Özel Kuvvetler Mehmetçik Tahliye Tutuklu Hükümlü Mahkum Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

ÖNEMLİ ! 

Kişinin karıştığı suç hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise , uzman erbaşa yada sözleşmeli ere sözleşme feshi işlemi uygulanmayacaktır.

Peki taksirli suçlarda durum nedir ? 

Taksirli suçlar; suç işleme kastı olmadan yapılan eylemlerin yine de suç oluşturması durumudur. Basit ve somut anlatımla   tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek yada sanatta acemilik, emir ve talimatlara uymama sonucu işlenen suçlardır. 

Özellikle silahlı kuvvetlerde silahıyla dikkatsizlik sonucu bir başkasının yaralanmasına ya da ölmesine neden olma durumu  ne yazikki çok rastlanmaktadır. 

İşte bu kapsamda taksirli suç işlenmesi nedeniyle alınan hapis cezasının en az altı ay olması halinde ve şartıyla, uzman erbaşların ve sözleşmeli erlerin sözleşme feshedilecek, ancak yukarıda bahsi geçen kasıtlı suçlarda olduğu gibi  cezanın paraya çevrilmesi yada ertelenmesi yada eylem hakkında HAGB kararı verilirse  ilişik kesme işlemi/ sözleşmenin feshi uygulanamayacaktır.

İstisna Suçlarda Fesihten Kaçış Yok ! 

Bazı suçlar var ki bunlarda ceza ertelense para cezasına çevrilse ya da Hagb verilse yahut affa uğrasa bile ilişik kesme işlemi yapılır. 

Bu suçlar neler ? 

– Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar – basit ve nitelikli zimmet, 

– irtikâp,

–  iftira, 

-rüşvet, 

– hırsızlık, 

– dolandırıcılık, 

– sahtecilik,

–  inancı kötüye kullanma, 

– yalan yere tanıklık, 

– yalan yere yemin, 

– cürüm tasnii, 

– ırza geçmek, 

– sarkıntılık, 

– kız, kadın veya erkek kaçırmak, 

–  fuhşiyata tahrik, 

– gayri tabiî mukarenet, 

– dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık,

–  resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, 

– Devlet sırlarını açığa vurma, 

– firar, 

– amir veya üste fiilen taarruz, 

– emre itaatsizlikte ısrar, 

– üste hakaret, 

-mukavemet, 

– fesat, 

– isyan suçlarından dolayı mahkûm olanların,

Kısacası bu suclarda beraat etmek tek kurtuluş çaresi.

Yazımızın faydalı olması dileğiyle.Saygılarımla 

Askerî Suçlarla İlgili Olarak Uygunlanan Hükümler

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

5/5 - (1 vote)

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button