Aile Hukuku

TMK MADDE 532 – Resmi Vasiyetname, İki Tanığın Katılmasıyla Resmi Memur Tarafından Düzenlenir

TMK MADDE 532 – Resmi Vasiyetname, İki Tanığın Katılmasıyla Resmi Memur Tarafından Düzenlenir2. Resmî Vasiyetnamea. Düzenlenmesi 
Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. 
TMK MADDE 532’NİN GEREKÇESİ
Yürürlükteki Kanunun 479 uncu maddesini karşılamaktadır. Madde kısmen ifade değişikliğiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.
TMK MADDE 532 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI
Yargıtay2. Hukuk Dairesi
Esas : 2007/4444Karar : 2008/4600Karar Tarihi : 03.04.2008MAHKEMESİ : Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Mirasbırakan S..12.03.2004 tarihinde sözlü vasiyette bulunmuş, bu durum tanıklar tarafından yazılı belge ile tespit edilmiş ve Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/25-25 değişik dosyasında bu durum tutanağa bağlanmıştır. Yapılan işlem, sözlü vasiyetname düzenlenmesine ilişkindir.(TMK. 532/2, 539 ve devamı)Davacı yukarıda belirtilen sözlü vasiyetnameye dayanarak vasiyetnamenin tenfizini istemiştir.Ehliyetsiz kişilerin yaptığı vasiyetnameler kendiliğinden batıl olmaz. Mirasçılar vasiyetname geçersizde olsa, mirasbırakanın son arzularına saygı duyup , vasiyetnameye geçerlik tanıyabileceklerinden dava açılıp, iptal hükmü alınmadıkça (TMK. 557 ve devamı) bu vasiyetnameler geçerliliklerini korurlar.Vasiyetname yöntemince açılmamıştır.(TMK. 596-597) Bu nedenle davacıya vasiyetnamenin açılması konusunda süre verilmesi ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi

Makalemizi Oylar Mısınız? post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button