TELEFON DOLANDIRICILIĞI GÖREVLİ MAHKEME
blog img

TELEFON DOLANDIRICILIĞI GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Katılanı telefonla arayan şahısların kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığının iddia edilmesi karşısında, sanıklara isnat edilen eylemin 5237 sayılı TCK’nın 158/1-L maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinde üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi görevlidir.

Konuya ilişkin Yargıtay kararı tam metni aşağıda sunulmuştur


YARGITAY 15. CD E: 2019/16049 K: 2020/1499 T:05/02/2020

Dolandırıcılık suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler,
katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Olay günü telefonla katılanı arayıp kendisini emniyet amiri olarak tanıtan bir şahsın, oğlunun terör olaylarına karıştığını söylediği, seni savcıma aktarıyorum denilerek başka bir şahısla konuştuğu, verecekleri hesap numarası ve kredi kartına para yatırmasını söylemeleri üzerine katılanın
6500 TL ve 6600 TL olmak üzere sanıklar … ve …’ın hesaplarına yatırdığı bu suretle dolandırıcılık suçunu işlediklerinin iddia edildiği olayda Katılanı telefonla arayan şahısların kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığının iddia edilmesi karşısında, sanıklara isnat edilen eylemin 5237 sayılı TCK’nın 158/1-L maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hükümler kurulması, Bozmayı gerektirmiş olup, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu nedenle,
5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 05/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Yorum Gönder

Call Now Button
Mesajı Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hoş geldiniz. Hukuki anlamdaki tüm soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.