İcra-İflas Hukuku

Sosyal medya üzerinden borcu kabul beyanı delil olur mu?

Sosyal medya gelişen ve değişen dünyanın en aktif yüzü! İnsanlar bu mecralarda gününün hatrı sayılır bir kısmında zaman geçirmekte.

Sosyal medya yalnızca bir tür eğlence aracı olarak değil iletişim aracı olarak da kullanılmakta.

Hatta insanlar artık neredeyse yalnızca sosyal medya üzerinden birbiri ile iletişim kurar durumda. Yine sosyal medyanın yanı sıra whatsapp,telegram,bip gibi iletişim uygulamaları da artık insanların olmazsa olmazı olmuş durumdadır.

Sosyal medya ve diğer iletişim araçları ile insanların aralarında geçen yazışmaların da delil değeri tartışılır olmaktan çıktı ve artık delil olarak kabul eden yargı kararları arttı.

Sosyal medya , whatsapp ve benzeri uygulamalar üzerinden borcu kabul mahiyetindeki beyanların delil olup olmadığıhakkında YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2015/14813 K. 2016/2351 T. 15.2.2016 sayılı kararı incelendiğinde


DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı vekili, taraflar arasında ticari ilişki olduğunu, davalının fatura bedelinin bir kısmını ödediğini, bakiye alacağın tahsili amacıyla başlatılan takibin davalının itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.( sosyal medya )

Davalı vekili, faturada müvekkilinin imzasının bulunmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı asil duruşmada, malların teslim edilmediğini, Facebook mesajlarının ( yada whatsapp yazışmalarının ) kendisine ait olduğunu, mesajlarda geçen 11.000,00 TL’den borçlu olduğunu kabul yönünde beyanının bulunmadığını, davacının alacağını mahkemede ispatlaması halinde ödeyeceğini söylediğini beyan etmiştir.

Mahkemece toplanan delillere göre; dava konusunun miktarı itibariyle davacının teslim olgusunu kesin delille ispatlaması gerektiği, bu nitelikte bir delil bildirmediği, yemin teklifinde de bulunmadığı, davacının teslim olgusunu kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı tarafça gönderilen 1.11.2013 tarihli Facebook mesajlarında( sosyal medya )  davalının “11.000,00 TL’lik borcuma ödeme planı çıkarsınlar ve ben de ödemeye başlayayım.” şeklindeki beyanları açıkça borcu kabul anlamında yorumlanmalıdır

Davalı anılan mesajların kendisi tarafından çekildiğini inkar etmediğine göre 6100 Sayılı HMK’nun 199. maddesi anlamında belge niteliğinde kabulü gereken mesajlar doğrultusunda akdi ilişkiyi de inkar etmeyen davalının borcu açıkça kabul ettiği gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

5/5 - (1 vote)

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button