SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA VE ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS SUÇU

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA VE ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS SUÇU

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA VE ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS SUÇUÖzet : Davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin CMK 19/2’de düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 01/01/2006 tarih ve 19 no’lu genelgesi ile de kamu güvenliği nedeniyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği, davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki yukarıda belirtilen görüşler ve Adalet Bakanlığı’nın bu husustaki istemi nazara alındığında devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme sorumluluğunun bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde yapılması gerektiği, ancak güvenlik önlemleri alınsa bile toplumsal olaylar çıkabileceği ve tarafların ciddi tehditler altında kalabileceği, buna bağlı olarak yargılamanın düzenli yapılamayacağı, kamu güvenliği yönünden açık ve yakın tehlikenin söz konusu olabileceği ve davanın nakli isteminin mahal mahkemesinden geldiği anlaşılmakla, CMK 19/2 uyarınca Söke Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/173 Esasında kayıtlı kamu davasının İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakline karar verilmiştir.
T.C.Yargıtay5. Ceza Dairesi
Esas : 2018/1275 Karar : 2018/361 Karar Tarihi : 05.02.2018
Sanıklar … ve … haklarında silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, resmi belgede sahtecilik, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya değiştirme, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından Söke Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2017/173 Esas sayılı kamu davasının CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 23/01/2018 tarih ve 35601974-104-0007-2018-E.27/1440 sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 26/01/2018 günlü ve ND-2018/6539 sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:Aydın Valiliğinin 26/12/2017 tarihli ve 79632133.8345(12421)/68 sayılı yazısında; … ve … isimli şahısların DHKP-C terör örgütü adına birçok olaya karıştıkları, bu olaylar nedeniyle ceza aldıkları, örgüt içinde önemli yerleri olduğu, terör örgütü ile iltisaklı olan basın yayın organlarında ve internetsitelerinde, örgütün legal kanadı olarak bilinen TAYAD ve halkın hukuk bürosu adı altında, tutuklu sanıkların yalnız olmadıkları belirtilerek davalarında yanlarında olmak için kendi ideolojilerinde olan müzahir kesime duruşmada destek vermek ve İstanbul’da bulunan davalarına destek çıkmak için örgütsel çağrı yapıldığı, Söke Adliyesinde devam eden dava için de aynı şekilde propaganda yapabilecekleri, Aydın ilinde marjinal grupların etkin ve örgütlü eylemlerini arttırma çabaları ile bu tür örgütlerle bağlantılı avukatların da söz konusu davaya katılarak provakatif davranışlarla adli sürecin normal işleyişini sabote edebilecekleri, iklim ve coğrafi konum itibariyle de duruşmalara katılım yoğun olabileceğinden dava nakline konu davanın yargılama ve duruşmalarına Söke Adliyesinde devam edilmesi durumunda, sanıkların örgüt içerisinde sözde kahraman ilan edilebilmeleri ve örgüt içerisinde sözde ölümsüzlüğe kavuşabilmeleri adına, İstanbul ilinden, Söke ilçesine getirildikleri süre içerisinde, yolculuk boyunca, cezaevi içerisinde, adliyede, cezaevinden adliyeye getirilip götürülmeleri sırasında öldürülmeleri, kaçırılmaları, kargaşa çıkması gibi anlık kamu güvenliğini bozacak, üzücü olayların meydana gelebileceği, kamu güvenliğinin sağlanmasında ciddi sorunlar yaşanabileceği, ayrıca gezi olaylarının benzeri şiddet içerikli toplumsal olayların çıkmasına zemin oluşturabileceği, dava naklinin uygun olacağı yönünde görüş belirtildiği,Söke Cumhuriyet Başsavcılığının 29/12/2017 tarihli ve B.M. 2017/4535 sayılı yazısında; sanıklar … ve …’un DHKP-C terör örgütü adına birçok olaya karışmaları, örgüt ile iltisaklı basın yayın organlarında ve internet sitelerinde, tutuklu sanıkların yalnız olmadıkları belirtilerek davalarında yanlarında olmak için kendi ideolojilerinde olan müzahir kesime duruşmada destek vermek için örgütsel çağrı yapıldığından davanın yargılama ve duruşmalarına Söke Adliyesinde devam edilmesi durumunda, sanıkların örgüt içerisinde sözde kahraman ilan edilebilmeleri ve örgütiçerisinde sözde ölümsüzlüğe kavuşabilmeleri adına, İstanbul ilinden Söke ilçesine getirildikleri süre içerisinde, yolculuk boyunca, cezaevi içerisinde, adliyede, cezaevinden adliyeye getirilip götürülmeleri sırasında, öldürülmeleri, kaçırılmaları, kargaşa çıkması gibi anlık kamu güvenliğini bozacak, üzücü olayların meydana gelebileceği, kamu güvenliğinin sağlanmasında ciddi sorunlar yaşanabileceği, ayrıca gezi olaylarının benzeri şiddet içerikli toplumsal olayların çıkmasına zemin oluşturabileceği değerlendirildiğinden, 5271 sayılı CMK’nın 19/2. maddesi gereği kamu güvenliği sebebiyle başka yer mahkemesine naklinin uygun olacağının bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;Davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin CMK’nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarih ve 19 no.lu genelgesi ile de kamu güvenliği nedeniyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği,Davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki yukarıda belirtilen görüşler ve Adalet Bakanlığının bu husustaki istemi nazara alındığında devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme sorumluluğunun bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde yapılması gerektiği, ancak güvenlik önlemleri alınsa bile toplumsal olaylar çıkabileceği ve tarafların ciddi tehditler altında kalabileceği, buna bağlı olarak yargılamanın düzenli yapılamayacağı, kamu güvenliği yönünden açık ve yakın tehlikenin söz konusu olabileceği ve davanın nakli isteminin mahal mahkemesinden geldiği anlaşılmakla, CMK’nın 19/2. maddesi uyarınca Söke Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/173 Esasında kayıtlı kamu davasının İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine NAKLİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 05/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.