Hukuki Paylaşımlar

SİCİL İPTAL DAVASI ASKERİ DAVALAR

Sicil İptal Davası hakkında bilgiler öncesinde anlatılacak genel bilgilerle makalemiz başlamaktadır. Makalenin tamamında sizler için faydalı bilgiler yer almakta olup sonuna kadar okumanız tavsiye olunur.

Uzman Erbaşların sicil işlemlerine yönelik tüm düzenlemeler 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunmaktadır.  Bunun yanı sıra uzman erbaşlar için sicil yazma yetkisi olan yetkili üst amirleri için de yönetmelikle getirilmiş istisnalar dışında Astsubay Sicil Yönetmeliği 5 ila 18. Madde hükümleri uygulanmaktadır.

Uzman Erbaşların Sicil Üstleri

Uzman erbaşların birincil sicil üstleri en az kısım, unsur, top, tim, takım, karakol, bölük komutanı veya bunların eşiti görev bay yerlerinde komutan veya amir olan en az astsubay kıdemli çavuş rütbesindeki askerler olup ikincil sicil üstleri ise astsubaylardır. Astsubaylar üçüncül sicil üstü olamayacağı gibi bu hususta yetki devri de yapamazlar ve sicil düzenlemek zorundadırlar. Ancak üçüncül sicil üstleri not verme ve yazılı kanaat dışında ikincil sicil üstlere yetki devri yapabilmektedir.

Ayrıca Uzman Erbaşların Sicil Belgelerinin Muhafazası yine ikincil sicil üstleri tarafından muhafaza edilmektedir.

Sicil Dönemi ve Başlangıç Tarihi

Sicil Dönemi 1 yıl olup her yıl 2 Mayıs tarihinde başlar diğer yılın 2 Mayıs tarihinde sona erer. Göreve alınan uzman erbaş için çalışmaya başladığı süre 3 ayı geçti ise takip eden ilk 2 mayıs tarihinde sicil belgesi düzenlenir.

Peki göreve alınan uzman erbaşın ilk sicil dönemine kadar olan çalışması 3 ayı bulmadıysa ne olur ?

Bu durumda uzman erbaş çalışmaya başladığı tarihten itibaren 3 ayı doldurduğu tarihte sicil belgesini alır ve takip eden her dönem için yine 2 mayıs tarihinde sicil belgesi düzenlenir.

Sicil İptal Davası

Sicil Belgesinde Puanlama Neye Göre Yapılır?

1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi

2. Sorumluluğu Benimseme Üstlük ve Liderlik  

3. Güvenilme ve Sadakati

4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati

5. Astlarını Öğretme ve Yetiştirme  

6. Zekâsı ve Muhakeme Yeteneği

7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı

8. Mesleki Bilgisini ve Askerî İhtisasını Geliştirme

9. Kötü/Zararlı/Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması

10. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması

Bunun yanı sıra uzman onbaşıların uzman çavuş olup olamayacağı hakkında kanaat bölümü yer almaktadır. Kanaati olumlu verilmeyen uzman onbaşılar uzman çavuşluğa geçişi yapılamaz.

Olumlu Sicil Notu

Olumlu Sicil Notu için 100 Tam puan üzerinden 60 ve üzeri puan alınması yeterlidir. Notlar kesirli olarak verilebilmektedir. Askeri personelin bütün niteliklerine ayrı ayrı puan verilmesi gerekmektedir. Her bir nitelik için en fazla 10 tam puan verilebilir. Sicil üstlerinin verdikleri notların toplamının ortalaması sizi o yılın sicil notuna ulaştıracaktır. Örnekle açıklamak gerekirse 1.Sicil üstü 60 puan verdi,2.sicil üstü 90 puan verdi ve 3.sicil üstü 50 puan verdi diyelim. 60+90+50 = 200 puan yapar ve üçe bölünerek ortalaması alınır. Buna göre de 66,66 puan o yılın sicil notu olmuş olacaktır. Bu puan da 60 üzeri olduğu için olumlu sicil notu olarak yeterlidir.

Olumsuz Sicil Notu Sözleşmenin Feshine ya da Sözleşmenin Yenilenmemesine Neden Olur Mu ?

Uzman Erbaş Kanunu’na uzman erbaşın kademe ilerleme yapabilmesinin ön şartı o yılın sicil notunun 60 puan ve üzerinde olmasıdır. Gerek sözleşmenin uzatılması gerekse de feshinde bu şartın sağlanması aranır. Yani sicil notu 60 puan ve altı ise yani olumsuz ise sözleşme feshedilir veya uzatılmaz.

Sicil İptal Davası

Peki Olumsuz Sicil Notu Alan Uzman Erbaş Bu Durumda Ne yapmalıdır ?

Yukarıda değindiğimiz üzere olumsuz sicil notu alan uzman erbaşın sözleşmesi feshedilmektedir.Burada bu sonuç yaşanmadan önce uzman erbaşa büyük bir görev düşmektedir. Nitekim dönem içerisinde verilen olumsuz kanaatler daha sonraki dönemlerde de olumsuz bir izlenim bırakarak yıldan yılda olumlu sicil notu gerileyerek olumsuz sicil notuna dönüşebilmektedir. Bu halde sicil notunda gerileme fark eden uzman erbaş bunu çok ciddiye alarak Sicil İptal Davası açması ve gerekli müdahaleyi derhal yapması gerekmektedir. Zamanında yapılan müdahale zararsız süreci atlatmayı sağlar ya da en az zararla süreçten çıkarsınız. Ayrıca sicil iptal davası açarak hakkının takipçisi olduğunu gösteren, dik bir duruş sergileyen ve kendisine güvenini ortaya koyan uzman erbaş daha sonraki keyfi olarak verilebilecek her olumsuz kanaatin de önünü kesmiş olacaktır.  

Nitekim olumsuz sicil notu verilen personeller bu sonuçla karşılaşmadan önce gerilemeyi fark edememiş veya nasıl olsa bir şey olmaz diye düşünmüş kişilerden oluşmaktadır. Keyfi olumsuz kanaatlerde genel olarak kişisel husumetlerden, cezalandırma isteğinden, kısa süre önce meydana gelen olayların etkisinde kalarak olayı kişiselleştirmekten, sicil dönemindeki disiplin cezalarının etkisiyle hareket etmekten vb. durumlardan doğmaktadır. Bu tarz durumlarda yasal haklarınızı aramazsanız maalesef sonucu üzücü olacaktır.

Uzman Erbaşın Astsubaylığa Geçmesi İçin Sicil Notu Kaç Puan Olmalıdır ?

Öncelikle Astsubaylık sınavına başvuru gerekmektedir. Sınava başvuru yapan uzman erbaşın göreve alındığı tarihten itibaren en az 1 yıl çalışmış olması ve sicil almış olması gerekir. Alınan sicil puan ortalaması ise 80 ve üzeri olmak zorundadır. Bunun yanı sıra uzman erbaşın sicil ortalaması puanının dörtte biri yani %25 i Astsubaylık sınavında aldığı puana da eklenir.

Sicil İptali Davası Hangi  Mahkemede Açılır ?

 Sicil İptali Davası  ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ ‘nde açılan bir davadır. Ancak 2017 yılında yapılan değişiklikle Askeri Mahkemeler kaldırılmış olup şu aşamada sicil iptal davaları İDARE MAHKEMELERİNDE açılmaktadır.

Sicil İptal Davası Emsal Kararlar

Sicil İptali Davası İle İlgili Emsal Kararlar

Sicil İptali ile ilgili Dava Açma Süresi Sicil İşlemi Yazılı bildirilmediği için öğrenme tarihinden itibaren başlar (AYİM 1.D., 07.10.2008; E.2008/256, K 2008/799 )”

“Sicil işlemlerinde verilen kanaatlerde aynı dönem içinde çelişkiler olması ve davacının sicil safahatında başka olumsuz kanaat bulunmaması nedeniyle  davacının gerçek performansına uygun olmadığı ve bu sebeple yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu hakkında….( AYİM 1.D., 07.10.2008; E.2007/1028, K 2008/794 )

“il safahatı başarılı olan ve dava konusu sicil dönemi içerisinde ağır disiplin ihlali olarak nitelendirilmesi mümkün görülmeyen bir disiplin cezası bulunan davacının, sicil tam notunun %60’ın altına düşürülmesi hukuka uygun görülmediği hakkında….( AYİM 1.D. 13.1.2004; E.2002 / 1841, K.2004 / 72 )

Sonuç

Yazımızda detaylı izah ettiğimiz üzere sicil işlemleri hakkında sorunlarınızı önemseyiniz, gerileme olduğunu fark ettiğiniz an olumsuz kanaatler için yasal haklarınızı arayınız, hukuki süreç sağlıklı yürütülürse mesleki devamlılık sağlanır ve verimlilik artar. Mutlaka bir askeri davalarda uzman bir avukattan yardım alarak süreci yürütmeniz size oldukça fayda sağlayacaktır.

İlgili Makaleler

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] SİCİL İPTAL DAVASI ASKERİ DAVALAR […]

Başa dön tuşu
Call Now Button
Open chat
Yardıma mı ihtiyacınız var?