Genel

Resmi Nikahlı Olmayan Eşin Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hakkı

Resmi Nikahlı Olmayan Eşin Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı HakkıYargıtay17. Hukuk Dairesi
Esas : 2014/21638Karar : 2017/3717 Karar Tarihi : 06.04.2017
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı vekili, müvekkillerinin desteği imam nikahlı eşi … işleteni ve sürücüsü olduğu, davalı … şirketine… poliçesi ile sigortalı xx xxx xx plaka sayılı otomobil ile 13.01.2013 tarihinde yaptığı tek taraflı trafik kazası neticesi vefat ettiğini, müvekkilinin destekten yoksun kaldığını belirterek, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak, 1.000,00 TL destek zararının,16.05.2013 tarihinden işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı vekili, imam nikahlı eş olduğu iddia edilen müteveffa ile davacı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi gerektiğini, desteğin olayda tam kusurlu olduğunu, bu nedenle teminat kapsamı dışında kaldığını, davanın haksız olarak açıldığını belirterek reddini istemiştir.Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davacının kaza tarihinde başka bir kişiyle evli olduğu, kazadan önceki dönemde davacının ve murisin yerleşim yeri adreslerinin de farklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.Destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Mahkemece davacı …’nın trafik kazasında hayatını kaybeden … resmi nikahlı eşi olmadığı, davacının kaza tarihinde başka bir kişiyle evli olduğu, kazadan önceki dönemde davacının ve murisin yerleşim yeri adreslerinin de farklı olduğu gerekçesiyle destek tazminatı talebinin reddine karar verilmiş ise de, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamına göre kazada hayatını kaybeden…. ile davacı …’nın kazadan 7 yıl öncesinden beri birlikte yaşadıkları, hatta davacının resmi evliliğinden olma oğlu …. de onlarla birlikte kaldığının anlaşılmasına göre ölenin davacıya destek olduğunun kabulü edilerek bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazların kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 06.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button