Genel

özel Evrakta Sahtecilik

Yargıtay 11. Ceza DairesiE. 20154/18435, K. 2016/2818, T. 28.03.2016Mahlemesi: Ağır Ceza MahkemesiSUÇ: Özel Belgede Sahtecilik
ÖZET: Katılan …’nun … barosu avukatı olan sanık Av. …’ı vekil olarak tayin ettiği, sanığın katılanın alacağının tahsili için icra takibi başlattığı, katılanın, alacaklı olduğu icra dosyasını gereği gibi takip etmediği iddiasıyla sanığı … barosuna şikayet etmesi üzerine sanığın sorumluluktan kurtulmak maksadıyla daha önceden içeriğinde “Av. …’dan adıma yürüttüğü icra takibi dolayısıyla 1.000 Türk Lirası aldım” şeklindeki ibareleri ve katılanın imzasını içeren 31/03/2006 tarihli “makbuzdur” başlıklı belgeye “bu ödemeyle Av. …’dan toplam 25.500 TL almış bulunmaktayım” cümlesini sonradan ekleyip… Barosu Başkanlığına savunmasına ek olarak ibraz etmek suretiyle kullandığının anlaşılması karşısında; sanığa yüklenen özel belgede sahtecilik suçunun tüm unsurları itibariyle sübuta erdiği gözetilip belgedeki miktara yakın bir miktarın katılana ödendiğinin iddia olunmuştur.
HÜKÜM : icra takip süreci, icra takip dosyasında yapılan emek ve mesai gerektiren işlemler, takip için zorunlu olan giderler ve avukata ödenmesi gereken vekalet ücreti birlikte değerlendirilerek sanığın eyleminin 5237 sayılı Yasanın 211. Maddesindeki “bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla resmî belgede sahtecilik” suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. Maddesi uyarınca BOZULMASINA, 28.03.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.