ÖSYM TERCİH LİSTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GİRİŞ ŞİFRESİNİN VERİLMİŞ OLDUĞU

ÖSYM TERCİH LİSTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GİRİŞ ŞİFRESİNİN VERİLMİŞ OLDUĞU

ÖSYM TERCİH LİSTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GİRİŞ ŞİFRESİNİN VERİLMİŞ OLDUĞUÖzet : Katılanın yakın arkadaşı olan sanığın, katılanın isteği doğrultusunda, kendisine T.C. kimlik numarası ile ÖSYM sistemine giriş şifresini vererek sisteme girmesine izin verdiğini, sisteme girerek katılanın tercihlerini kısmen değiştirdiği, katılanın değişiklik konusunda izninin bulunmadığını sanık ise katılanın izni ve isteği ile değişiklikleri yaptığını beyan etmesi ve sanığın sisteme giriş yapmasından sonra Bakırköy’de bulunan bir internet kafeden sisteme tekrardan giriş yapılıp tercihlerinin yine değiştirildiğinin ve bu işlemi yapan kişinin tespit edilemediğinin anlaşılması karşısında, katılan ile aralarındaki yakınlık gözetildiğinde sanığın katılanın rızası dışında hareket ettiğine ilişkin mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek atılı suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.Yargıtay8. Ceza Dairesi
Esas : 2018/1487 Karar : 2019/468 Karar Tarihi : 14.01.2019
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, katılanın ÖSYM şifresi ile sistemden tercih yaptığı, ancak ÖSYM’ye giden tercih listesinin katılanın yaptığı tercih listesi olmadığı, tercihlerinin katılanın bilgisi dışında sanık tarafından değiştirildiği iddia edilen olayda, Katılanın yakın arkadaşı olan sanığın, katılanın isteği doğrultusunda, kendisine T.C. kimlik numarası ile ÖSYM sistemine giriş şifresini vererek sisteme girmesine izin verdiğini, sisteme girerek katılanın tercihlerini kısmen değiştirdiği, katılanın değişiklik konusunda izninin bulunmadığını sanık ise katılanın izni ve isteği ile değişiklikleri yaptığını beyan etmesi ve sanığın sisteme giriş yapmasından sonra Bakırköy’de bulunan bir internet kafeden sisteme tekrardan giriş yapılıp tercihlerinin yine değiştirildiğinin ve bu işlemi yapan kişinin tespit edilemediğinin anlaşılması karşısında, katılan ile aralarındaki yakınlık gözetildiğinde sanığın katılanın rızası dışında hareket ettiğine ilişkin mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek atılı suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.01.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş


WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.