Miras Hukuku

Miras Hukuku Gaziantep Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku Gaziantep avukatı olarak faaliyet gösteren Akıllar Hukuk Bürosu, vasiyetname düzenlenmesi, mirasçıların ve hisselerinin belirlenmesine yönelik mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması, mirasın paylaştırılması başta olmak üzere miras hukuku alanındaki tüm ihtilaflara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Miras Hukuku Kapsamındaki İhtilaflara İlişkin Çözümlerimiz

Miras hukuku, Medeni Kanun‘da düzenlenmiş olup, kişilerin ölümleri veya haklarında gaiplik kararı çıkması halinde, mirasa konu malvarlığının gerek yasal mirasçılar gerekse diğer mirasçılar arasına ne şekilde paylaştırılacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda mirasçılar yasal ve atanmış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılır. ( Miras Hukuku Gaziantep ) 

Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları dolayısıyla alt soyu yani çocukları ve torunları, anne ve babası,büyük anne ve büyük babası, evlilik dışı hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık ve nihayetinde miras bırakmaksızın ölmesi halinde de devlettir.( Miras Hukuku Gaziantep)

Atanmış mirasçı ise mirasbırakanın yasal olarak mirasçısı olmamakla birlikte, kendi tasarrufu ile miras bıraktığı kişilerdir. Bu bağlamda, miras paylaşımı yapılırken geriye dönülmesi mümkün olmayan neticelerle karşılaşmamak ve mağduriyet yaşamamak için, mutlaka bir miras avukatına başvurunuz. ( Gaziantep Miras Avukatı )

Mirasın paylaştırılması, mirasbırakanın ölümden önce vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenlemesi halinde, mirasbırakanın yasal mirasçılarının saklı payları baki kalmak üzere, vasiyetnamede yazıldığı şekilde yapılır.( Gaziantep Miras Avukatı ) 

Mirasbırakanın herhangi bir ölüme bağlı tasarruf yapmamış olması halinde ise, Medeni Kanun’da düzenlendiği üzere yasal mirasçılar arasında miras paylaştırılır.( Miras Hukuku Gaziantep )

Bu kapsamda Miras Hukuku Gaziantep ilindeki avukatlarımız öncelikle mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruf işlemlerinin gerçekleştirilmesi, miras kalan malvarlıklarının belirlenmesi ve mirasçılar arasındaki müşterek mülkiyete tabi malların ortaklığının giderilmesi (izale-i şüyu), reddi miras işlemleri ve mirasbırakanın ölümden önce saklı paylara zarar verecek şekilde yaptığı tasarrufların iptali de dahil olmak üzere her türlü konuya ilişkin hukuki hizmet vermektedir.

Akıllar Hukuk Bürosu yalnızca Gaziantep sınırları içerisindeki miras konularına hukuki hizmet vermekte olup, Gaziantep miras avukatı ekibimizin verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir

📌 Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, veya vasiyetname veya miras sözleşmesinin iptali işlemleri

📌Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması( Miras Hukuku Gaziantep)

📌 Miras kalan malvarlıklarının belirlenmesi (Terekenin Tespiti) ve mirasın mirasçılar arasında paylaştırılması amacıyla ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu)

📌 Murisin malvarlığını haksız olarak mirasçı olmayanlara devretmiş olması halinde tasarrufun iptali davası açılması

📌 Murisin mirasçılara borç bırakması halinde mirasın reddi işlemlerinin yapılması

📌 Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçılarını mirasçılıktan çıkarması işlemleri

📌 Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi davalarının açılması
📌Mirasın reddi/reddi miras işlemleri

Daha fazla bilgi için doğrudan 05321670913 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz


İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Call Now Button
Open chat
Yardıma mı ihtiyacınız var?