Genel

Mağdur Eşin Zıkkımın Kökünü Ye” Şeklindeki Beyanı Üzerine Sanık Eşin Sinirlenerek Tehdit Suçunu İşlemesi Halinde HAKSIZ TAHRİK İndirimi Uygulanmalıdır

Mağdur Eşin Zıkkımın Kökünü Ye” Şeklindeki Beyanı Üzerine Sanık Eşin Sinirlenerek Tehdit Suçunu İşlemesi Halinde HAKSIZ TAHRİK İndirimi UygulanmalıdırYargıtay4. Ceza Dairesi
Esas : 2014/40735Karar : 2019/623Karar Tarihi : 21/01/2019
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : TehditHÜKÜMLER : Beraat
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.Ancak;1)Sanığın, soruşturma aşamasında alınan savunmasında olayın yaşandığı esnada evde eşinin annesi …un da bulunduğunu belirtmesi karşısında; sanığın annesinin yöntemince tanık olarak dinlenmesinden sonra suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı tartışılıp değerlendirilmeden yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması,2)Eylemin TCK’nın 106/2-a maddesinde düzenlenen silahla tehdit suçunu oluşturduğunun kabulü halinde ise; sanığın soruşturma aşamasında alınan savunmasında eve geldiğinde yemek olmaması üzerine eşinden yemek getirmesini istediği, mağdur eş…’nin kendisine ”zıkkımın kökünü ye” dediği ve evde bulunan sanığın kayınvalidesinin ise ”ne yemek veriyorsun verme” demesi üzerine sinirlenerek bir takım eylemleri gerçekleştirdiğini belirtmesi karşısında, TCK’nın 29. maddesindeki haksız tahrik hükmünün sanık hakkında uygulanma olanağının tartışılmaması,Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button