Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2009/2569E., 2012/82K.,T. 10.01.2012Mahlemesi: Çocuk Ağır Ceza MahkemesiSUÇ: Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Tedavi Ve Denetimli Serbestlik
ÖZET: Hükümden önce 19.12.2006 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanun’la değişik 5237 sayılı TCK’nın 191. Maddesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmış sanık hakkında, birinci fıkraya göre cezaya hükmedilmeden ikinci fıkra gereğince sadece tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilebileceği gibi, altıncı fıkra yollaması uyarınca birinci fıkradaki ceza ile birlikte ikinci fıkradaki tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebileceği öngörülmüştür. Uyuşturucu madde kullanmış olan sanık hakkında, belirtilen iki seçenekten biri uygulanırken, yasal gerekçe gösterilmesi, gerekçenin somut olgulara ve davranışlarına bağlı olarak sanığın tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uyup uymayacağının değerlendirilmesine dayanması gerekmektedir. Öte yandan, uyuşturucu madde kullanan sanık hakkında, hangi seçenek kabul edilirse edilsin, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunması zorunlu olup, bunların uygulanıp uygulanmaması yönünden mahkemeye takdir hakkı tanınmamıştır.
KARAR: Somut olayda, uyuşturucu madde kullanmış olan sanıklar hakkında; a) Yeterli ve yasal gerekçe gösterilmeden, ceza ve denetimli serbestlik tedbiri seçeneğine göre hüküm kurulması, b) Tedaviye de hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin (BOZULMASINA), 10.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.