Genel

Koperatif Ortağının Ayıp ve Eksik İmalata İlişkin Taleplerinde Husumet

Kooperatif Ortağının Ayıp ve Eksik İmalata İlişkin Taleplerinde HusumetYargıtay11. Hukuk Dairesi
Esas : 2005/353Karar : 2006/437Karar Tarihi : 23.01.2006
Dava, kooperatif ortaklığı nedeniyle tahsis ve teslim edilen konutların kötü ve ayıplı yapılması sonucu depremde yıkıldıkları iddiasına dayalı tazminat istemine ilişkindir. Davalı kooperatifin inşa ettiği konutların dört bloktan ibaret olduğu, davacıların tamamına teslim edilen konutların yer aldığı B bloğun 21.11.1999 tarihli depremde yıkıldığı, oturulamaz hale geldiği, ancak diğer blokların sağlam olduğu hususları taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Davalı kooperatifin konutların tamamını yüklenici firmaya yaptırdığı da dosya kapsamıyla sabittir. Yapı kooperatifi, akçalı yükümlülüklerini yerine getiren ortağına oturmaya elverişli konut vermek zorunda olup, teslim ettiği konutun ayıp ve eksikliklerinden sorumludur. Kooperatif ortağının, aralarında sözleşme ilişkisi bulunmayan yükleniciye karşı dava açma hakkı bulunmamaktadır. Ancak, kooperatifin zararı ödedikten sonra sözleşme ilişkisi bulunun akidi yükleniciye rücu etmek hakkı mevcuttur. Bu durum karşısında, ayıplı ve eksik teslim halinde kooperatifin ortaklara karşı sorumlu olduğu kabul edilerek kanıtların değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddi yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button