Genel

KARAR DURUŞMASINDAN BİR GÜN ÖNCE SUÇU ÜSTLENMEK SUÇU

KARAR DURUŞMASINDAN BİR GÜN ÖNCE SUÇU ÜSTLENMEK SUÇUİstanbulBölge Adliye Mahkemesi2. Ceza Dairesi
Esas : 2017/11Karar : 2017/52Karar Tarihi : 12.01.2017  
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre;
Dosya görüşüldü:
KARAR : İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, toplanan deliller, gerekçe içeriği ve tüm dosya kapsamına göre yapılan incelemede;
Sanık hakkında suç üstlenme suçundan TCK’nın 270/1, 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; İlk derece mahkemesince TCK’nın 270/1, 62, 53/1-2-3. maddeleri uyarınca neticeten 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin hüküm kurulmuştur.
Somut olay değerlendirildiğinde;
Sanığın, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında dava açılan Zeki isimli şahısla birlikte yargılanmakta iken aşamalarda suçla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdüğü ve aleyhinde suçla ilgisi olduğuna dair delil de bulunamadığı,dava neticesinde sanık hakkında beraat kararı verildiği, Zeki isimli şahsın ise atılı suçtan cezalandırıldığı ve verilen hükmün Yargıtay incelemesinden geçerek onanmak suretiyle kesinleştiği,sözkonusu davada sanığın kararın verildiği günün 1 gün öncesinde uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu Zeki isimli şahsın suçla ilgisinin olmadığı yönünde beyanlarını içeren dilekçe vermesi şeklinde gerçekleşen eyleminin; suç üstlenme suçunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır.
Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “07.06.2011” yerine “13.11.2007” olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir maddi hata kabul edilmiş,
Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının TCK’nın 53. maddesinin uygulanması yönünden infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
SONUÇ : Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller, karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutunun kabul edildiği, eylemlerinin olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde nitelendirilerek vasıflarının tayin edildiği, cezayı azaltıcı sebebin niteliğinin takdir kılındığı, savunmalarının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği, incelenen dosyaya göre verilen hükümde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanığın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine,
CMK’nın 286/2. maddesi uyarınca kesin olmak üzere, 12.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button