Genel

Kamulaştırmasız El Atma?

Tamamlanmış bir kamulaştırma işlemi olmaksızın yani ortada yarım kalmış istimlak varsa ; idarece taşınmaza fiilen el konulmuşsa taşınmaz sahibi ya da mirasçılarının tazminat talebinde bulunma hakkı vardır.
Bu tür davalara kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin dava olarak bakılır.
Bu tür davalarda tapunun iptal edilerek idare adına tescil edilmesi tazminat isteğine engel değildir.
Kamulaştırma Kanununun 25.maddesi uyarınca hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi mal sahibi açısından usulüne uygun olarak yapılan tebligatla başlar.
Tapu malikine usulüne uygun yapılan tebliğe rağmen malik 30 gün içinde dava açmazsa o  malik yönünden kamulaştırma işlemi kesinleştiğindan dava hakkı yoktur.
Kendisine usulüne uygun kamulaştırma tebligatı yapılmamış kişi açısından kamulaştırma işlemi başlamayacağından, bu kişilere ait taşınmazın Kamulaştırma Kanununun 16. maddesine istinaden daha önce tescil kararı verilmesi dava açılmasına engel teşkil etmediği gibi, 13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararın 14.09.2015 günü yürürlüğe girmesi ile,6487 sayılı Yasanın 22.maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici 7.maddesinin iptal edildiği anlaşmakla bu maddenin uygulanması da mümkün değildir.
O nedenle tapu kaydı iptal edilen mülk sahipleri kendilerine tebligat yapılmamış, istimlak bedelini de almamışlarsa dava açma hakları vardır.

Makalemizi Oylar Mısınız?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.