Kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması Gaziantep Avukat

Kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması Gaziantep Avukat

Kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması Gaziantep AvukatÖzü : Davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması (bakire olmaması) boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturmaz
2. Hukuk Dairesi Esas : 2015/16257 Karar : 2016/7382“İçtihat Metni”
2. Hukuk Dairesi Esas : 2015/16257Karar : 2016/7382 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Taraflar 26.11.2013 tarihinde evlenmiştir. Erkek eş 28.10.2014 tarihinde Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi hükmüne göre boşanma isteminde bulunmuştur.
Erkek eş boşanma sebebi olarak sadece “Davalı bakire değil” vakıasına dayanmıştır.
Tarafların sadakat yükümlülüğü evlilik birliğinin kurulmasıyla başlar (TMK m.185). Davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması (bakire olmaması) boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturmaz. Açıklanan sebeple davanın reddi gerekirken, yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ :Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.12.04.2016

Call Now Button
Mesajı Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hoş geldiniz. Hukuki anlamdaki tüm soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.