İş Hukuku

İş Kazası Geçiren İşçinin İşverenden Şikayetçi Olduğu İçin İş Akdi Feshedilmesi

İŞ KAZASI SONRASI YAPILMASI GEREKENLER

1-) Hastane İşlemleri: İş kazasından sonra yapılması gerekli ilk işlemlerden biri kaza geçiren çalışanın sağlık hizmetini almasıdır. Bu durum Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.76’da belirtilmiştir. Bu durumda işveren, sağlık ekiplerinin işyerine gelmesini sağlamalı veya en uygun şekilde bir sağlık kuruluşuna kaza geçiren personeli ulaştırmalıdır.

İşçinin kaza nedeniyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararları da karşılanmalıdır. Hastanede yapılan işlemler akabinde belgeler mutlaka iş kazası olarak düzenlenmelidir. Bu işlemleri kaza geçiren kişi kendisi veya kendisine refakat eden kişiler takip edebilir. Hastane, düzenlediği sağlık belgelerini 10 iş günü içerisinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdür.

2-) SGK İş Kazası Bildirimi: İşveren, iş kazasından takip eden 3 iş günü içerisinde içinde bu kazayı SGK’ya bildirmek zorundadır. (6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m. 14). Bildirge e-sigorta üzerinden, doğrudan veya postayla ilgili bölüme gönderilmelidir. Bildirim süresi hesaplanırken resmi tatil günlerine denk gelen günler dikkate alınmaz.

İşveren bildirim yapmazsa işçi SGK’ya başvurarak kazayı bildirebilir. Dilekçe SGK’ya posta yoluyla da gönderilebilir. Elektronik ortamda yapılan bildirimler dışında ek bir yazılı bildirime gerek yoktur. İş kazasıyla ilgili hastanenin yaptığı kaza bildirimi işyeri e-bildirge sisteminde eş zamanlı olarak görülebilir.

Ancak hastanenin 10 iş günü içerisinde bildirme yükümlülüğü sebebiyle iş kazası bildirimi yapmak için hastane bildirimi beklenmemelidir. İşyeri, 3 iş günü içinde iş kazası bildirimi yapmazsa idari para cezası ile karşılaşacaktır. Ayrıca işveren bu süre içinde bildirimde bulunmazsa, bildirim yapıldığı tarihe kadar SGK’nın çalışana ödediği iş göremezlik ücreti de işverenden alınacaktır (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği m.35).

Kaza zamanaşımı kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıldır. Kaza ayrıca suç teşkil ediyorsa, Ceza Kanununda öngörülen daha uzun zamanaşımı süreleri uygulanabilir.

İş Kazası Bildirmeme Cezası: Kazanın üç gün içerisinde SGK’ya bildirilmezse işyerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre 4.688 TL – 14.064 TL aralığında ceza verilecektir. Yine bildirimin geciktiğinde bildirim tarihine kadar ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverenden faiziyle beraber alınır.

İş Kazası Tutanak Tutulması: Kaza tutanağında kazanın nasıl olduğu, tarihi ve saati, kazaya tanık olan işçilerin ifadeleri ve kaza geçiren işçinin bilgilerine yer verilmelidir. Kötü niyetli işverenlerce gerçeğe aykırı tutanak düzenlenirse işçiler bunu dava aşamasında her türlü deliller ispatlayabilecektir.

İş Kazası Geçirdim Şikayetçi Olmadım, Tazminat Alabilir Miyim?

iş yerinde ya da dışarıda iş yerinin bir işini yaparken veya iş yerinin temin ettiği araçla yolculuk yaparken geçirilen tüm kazlara iş kazası denilmektedir. İş kazası geçirdim şikayetçi olmadım diyorsanız, 6 aylık şikayet süreci içerisinde gerekli bildirimlerin yapılması gerekmektedir.

İşçi bir sebepten dolayı şikayetçi olmasa bile hem maddi tazminat hem manevi tazminat hem de destekten yoksun kalma tazminatı davası açma hakkı kesinlikle ellerinden alınmamaktadır. İş kazası şikayeti tazminat almanız için usul açısından bir eksiklik değildir. İş kazası şikayetinin yapılmaması ceza davası açısından değerlendirilir.

İs Kazası Şikayet Süresi

İşçinin, iş yerinin içerisinde ya da dışarı da bir işini yapıp çalıştığı sırada yeni iş esnasında geçirdiği tüm kazalara iş kazası denilmektedir. İş kazası gerçekleştikten sonra işveren en geç 3 iş günü içerisinde iş yeri kazasının olduğunu bildirmelidir. İş kazası şikayeti ise kazanın ardından kaza geçiren işçinin kolluk kuvvetlerine verdiği ilk ifadede şikayetçi olduğunu söylemelidir.

İlk ifade de iş kazası şikayet oldukça önemlidir. Söylemediği takdirde şikayetle ilgili süreçler yürütülmektedir. İşçi şikâyetçi olmadığını dile getirse bile daha sonra açacağı davalarda maddi ve manevi tazminatını alabilmektedir.

İş Kazası İşçi Yoksunluk Sakatlık Tazminat Maddi Hasar Ölüm Yaralanma Tazminat Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İş Kazası Şikayet Süresi Ne Kadar?

İş kazaları yalnızca iş yerinde iken gerçekleşmemektedir. Dışarıda bir yerde iş yerinin işini yapıyorken de gerçekleşen kazalar iş kazası olarak kayıtlara geçmektedir. Bu durumda işçi kazayı işverene de bildirmelidir. İşveren ise kazayı en geç üç iş günü içerisinde gerekli yerlere bildirmelidir. Bu bildirimden sonra kazada yaralanan işçiye maluliyet oranı kadar bir destek verilmektedir.

Kaza ölümlü bir kaza ise işçinin geride kalan yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı verilmektedir. Kaza sonrası işçinin şikâyet süreci, hastanede veya dışarıda verdiği ilk ifadede şikayetçi olduğunu belirtmesi gerekmektedir. Bu şekilde ifade vermediği takdirde ceza davası sürecini olmayacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne Göre İş Kazası Nedir?

Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre, iş kazası;

 1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
 3. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 4. Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 5. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş kazasını “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlamışlardır.

İş kazası ; İşyerinde veya iş gereklilikleri nedeniyle meydana gelen, kimi zaman ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaya denir.

İş Kazasının Unsurları Nelerdir?

Bir olayın bu tür bir kaza olarak nitelendirilebilmesi için dört unsurun gerçekleşmesi gerekir. Bunlar;

 • Kazaya uğrayanın sigortalı olması,
 • Kazalının hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması,
 • Sigortalının yer ve zaman itibariyle 5510/13. maddede sayılan hususlardan birine göre kazaya uğraması,
 • Kazada nedensellik “illiyet” bağının bulunmasıdır.

Yaralanmanın ağırlığına göre kazalar

 • Yaralanma ile sonuçlananlar,
 • Sürekli iş göremezliğe neden olanlar,
 • Ölümle sonuçlananlar,
 • Tedavi gerektirmeyenler
 • Yaralanmanın cinsine göre kazalar
 • Kafa yaralanmaları,
 • İç organ yaralanmaları,
 • Ruhsal ve sinirsel tahribat yapanlar, v.b.
 • Cinsine göre kazalar
 • Düşme ve incinme,
 • Yanma,
 • Ezilme ve sıkışma,
 • Elektrik kazaları, v.b.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız? post

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button