AVUKATLIK OFİSİMİZ HAKKINDA

Uluslararası vizyon sahibi kurumsal bir yapıya sahip avukatlık ofisidir.

 • Hesap Verme (Yazılı Raporlama)
 • Etkinlik
 • Objektiflik

Avukatlık ofisimizin temel ilkesidir.

Gaziantep’te ki büromuz, ulusal ve uluslararası alanda, önde gelen avukatlık bürolarından birisi olarak bilinmektedir.

Merkezimiz Gaziantep’te olup Ankara, İstanbul ve Türkiye’nin diğer önemli ticari şehirlerinde bürolarla partner ofis olarak çalışmaktadır.

Avukatlık Ofisimiz Türkçe ve İngilizce dilleri dışında dillerde de avukatlık hizmeti vermektedir.

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Müvekkillerimizin başarısını, kendi başarımızın önünde görürüz.

Avukat Abdulkadir AKILLAR

Müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına daha doğru ve etkin bir şekilde cevap verebilmek için onların faaliyet gösterdiği sektörlerdeki hukuki ve yüksek yargı karar değişikliklerini yakından takip eder, bu sektörlerde sadece hukuki değil ticari bilgileri de edinerek bilgilerimizi derinleştiririz.

Bu amaçlarla ulusal ve uluslararası mesleki çalışmalara etkin olarak katılır, bilgi ve tecrübemizi paylaşarak katkıda bulunuruz.

Avukatlık Ofisimiz, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeye ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmaya kararlıdır.

MİSYONUMUZ

Müvekkilleri temsil etmek ve danışmanlık hizmeti faaliyetlerini yerine getirirken evrensel hukuki değerlere, avukatlık mesleğinin temel ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun olarak ;

 • Bağımsızlık,
 • Özgürlük,
 • Sır Saklama,
 • Müvekkile Sadakat,
 • Adil Olma,
 • Hakkaniyet,
 • Öz Denetim,
 • Hukukun üstünlüğüne ve yargının adil yönetimine saygı,
 • Avukatlık mesleğinin itibar ve onuru ile avukatın kişisel dürüstlük ve saygınlığı,
 • Özen,
 • Sürekli eğitim,
 • Yenilikçi ve teknoloji,
 • Paylaşım,
 • Öncülük,
 • Bilimsellik,
 • Değer katma,
 • Üretme,
 • Süreklilik

kuralları çerçevesinde hareket etmek.

Toplumsal ve hukuksal ilkeler çerçevesinde müvekkil ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmak.

Hukuki uyuşmazlıkları sadece davada avukatlık dışında gerektiğinde uzlaşarak , anlaşarak hızlı ve etkin şekilde çözümlemek.
Müvekkilin başkalarına açıklamayacağı bilgileri tarafımıza sunması durumunda bu bilgileri mahremiyet ve güven kavramı kapsamında saklamak.

Üstlendiğimiz görevleri zamanında ve zorluklardan yılmadan başarıyla bitirmek.

Başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedeflemek.
Hukuki sorunların yürürlükteki kanunlar çerçevesinde, hukuka uygun, geçerli çözümler ile çözmek.

VİZYONUMUZ

Adalete olan saygı ve inancın artmasına katkıda bulunmak, müvekkillerimizin haklarına karşılıklı saygı ve kurallar çerçevesinde, profesyonel olarak savunarak, kendilerine kaliteli hizmet vermek, hukuk sistemimizdeki tüm gelişim ve değişimleri yakından takip ederek temsil edilen müvekkiller adına uygulamak;

 • Saygın dürüst,
 • Güvenilir,
 • Çağdaş,
 • Atılımcı,
 • Başarılı bir vizyonla adaletin gerçekleşmesi için çalışmaktır.

Kişileri ve kurumların haklarını en iyi şekilde savunmak ve tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmak, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine anlamlı katkıda bulunarak, ülke ve dünya sorunları ile yakından ilgilenen, ulusal ve küresel ölçekteki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte alanında seçkin bir Avukatlık Ofisi olmaktır.

Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Avukat Abdulkadir AKILLAR

Avukat Abdulkadir AKILLAR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine Türkiye derecesiyle girerek kısa sürede başarılı bir şekilde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Gaziantep Barosuna kayıtlı olarak “Çukur Mahallesi Dr.Mecit Barlas Caddesi Suburcu İş merkezi Kat:2 No:6 Şahinbey / Gaziantep” adresinde Avukatlık Ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti vermektedir.

Avukat Abdulkadir AKILLAR Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline Kayıtlı Uzman Arabulucu olarak da görev yapmaktadır. Arabuluculuk Vasfında

Banka ve Finans Hukuku, İnşaat Hukuku ile Enerji Hukuku Uzman Arabuluculuk kapsamında da çalışmaları devam etmektedir.

Arabuluculuk vasfı yanı sıra Aktüerya Uzmanlığı Hesap Bilirkişilik vasfı ve eğitimi de bulunmaktadır.

Özel çalışma ise Aile ve İş Hukukudur. Gaziantep ilinde özellikle Aile Hukuku ve İş Hukuku alanında ön plana çıkmış ve bu alanda gerek meslektaşları gerekse de vatandaşlar tarafından bilgisi ve deneyimi rağbet görmektedir.

Akıllar Hukuk Bürosunda kurucu ortak olarak Aile Hukuku, İş Hukuku alanlarında hizmet vermekte ofisin diğer ekibi ise  Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bilişim Suçları, İdare Hukuku, Fikri Haklar , Tüketici Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, KVKK, Trafik Hukuku, Sağlık Hukuku gibi diğer hukuk alanları da dahil branş branş ayırarak her branş için de alanında uzman bir avukatla çalışmanızı sağlayacak bir sistemle hukuk hayatına devam etmektedir.

En karakteristik özellikleri arasında azimli, iştiyaklı, sıkı takipçi oluşu ve her zaman ulaşılabilir olması yer almaktadır.

Müvekkillerine vermiş olduğu hukuki süreç hakkındaki detaylı bilgilendirmeler ve sürecin tüm olasılıkları ile ilgili aydınlatmalar ile başarılı sonuçlar kendisini memnuniyet oranı çok yüksek avukat seviyesine taşımıştır.

Toplumun genelini ilgilendiren birçok davada başarı yakalamış ve hatta NTV, TRT 1, Anadolu Haber Ajansı, Show TV, Milliyet, Hürriyet, Yeni Şafak, DHA, Haber 7 ve diğer TV Kanalları ve Haber Siteleri ve Genel/Yerel Gazetelerde bu davalar yayın konusu edilmiş ve kendisinden çeşitli tarih ve zamanlarda röportajlar alınmıştır.

İngilizce bilmektedir. Ayrıca Arapçası orta düzeyde olsa da tercüman eşliğinde Arap müvekkilleri ağırlamaktadır.

Düzenli olarak çeşitli yayın alanlarında makaleler yazmaktadır.

Avukat Abdulkadir Akıllar’dan hukuki hizmet almak istemeniz durumunda sitemizde belirtilen iletişim adreslerinden kendisini ya da ofisimizi arayabilirsiniz.

Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Avukat Ali Tümbaş

Avukat Ali Tümbaş, 2003 yılında mezun olduğu hukuk fakültesi sonrası meslek hayatını Gaziantep Barosu‘na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Özellikle Yurtdışında (Örneğin Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere vb. ‘de) verilmiş yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ile Aile Hukuku (Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma, velayet, nafaka, mal rejimi – mal paylaşımı ve Maddi / Manevi Tazminat) , Trafik kazalarından kaynaklı Destekten yoksun kalma tazminatı, maluliyet gibi tazminat davaları alanlarında hizmet vermekte olup bu alanlarla ilgili çeşitli sertifikaları bulunmaktadır.

Avukat Ali Tümbaş avukatlık mesleği yanında Aile Hukukunun Mal rejimi (Malların paylaşımı) alanında almış olduğu profesyonel eğitim ile ayrıca bilirkişilik sıfatına da haizdir.

Yine Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline Kayıtlı Uzman Arabulucu olarak da görev yapmaktadır.

Avukat Ali Tümbaş genelini ilgilendiren birçok davası haber konusu edilmiştir.

Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN

Avukat Aziz Cihan Kaçıran, Hukuk Fakültesini derece yaparak 2. sırada yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır.

Gaziantep Barosuna kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ceza Hukuku , Bilişim Hukuku , İdare Hukuku , Miras Hukuku , Gayrimenkul Hukuku , Tazminat Hukuku alanlarında hizmet vermekte olup bu alanlarla ilgili çeşitli katılım ve sertifika belgeleri bulunmaktadır.

Ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku , Aile Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında meslek içi eğitim seminerlerine katılmıştır.

Çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olarak hukuk çalışmaları yürütmüştür. Gazetelerde ve Görsel Medyada Ceza Hukuku ve Yabancılar Hukuku İle ilgili yayınlanmış yazı ve makaleleri bulunmaktadır.

Avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı güven esasına dayanır.

Avukat Aziz Cihan Kaçıran , 21. yüzyılda hukukun ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasında temel mesleki ilkelere hassasiyet göstermektedir.

Gizlilik ve Mesleki Sır: ‘Sır saklama ve gizlilik’ avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir.

BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır.

Avukat Mustafa YILDIZ

Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Avukat İnci Derya BOZKURT

 

YAZILI VE GÖRSEL BASINDAKİ RÖPORTAJ VE HABERLER

Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button