Tazminat HukukuTüketici Hukuku

Gizli ayıpta terditli hüküm yasağı

Konuya ilişkin YARGITAY 3. Hukuk Dairesi 2020/3694 E.  ,  2020/5955 K. Sayılı kararında özetle

“………aracın ayıplı olduğunun tespiti ile aracın takyidattan ari bir şekilde davalılara iadesi ve ayıpsız misli ile değiştirilerek davalılar tarafından davacıya verilmesine aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi mümkün olmadığı takdirde 71.977,14TL satış bedelinin aracın iade tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş ise de HMK’nun 111/2. ve 297/2. maddeleri ile yasa koyucu tarafından, terditli bir şekilde hüküm kurulmasına cevaz verilmemiş olup; karar bu hali ile infaz kabiliyeti taşımamaktadır. Mahkemece, terditli şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.” Demiştir.

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK(TÜKETİCİ ) MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY KARARI

Davacı, davalı … Otomotiv’in ithalatını yaptığı, davalılardan … Otomotiv’den satın aldıkları 2012 model …marka sıfır otomobili başka bir araba almak için takas etmek istedikleri sırada yapılan incelemede aracın orjinal boyasından farklı olarak 3/4 oranında boyanmış şekilde kendilerine satılıp teslim edildiğini öğrendiklerini, hemen durumu davalı satıcı … firmasına ihbar ettiklerini, 23.05.2012 tarihinde … Sulh Hukuk Mahkemesine yapılan başvuru sonucunda 2013/28 değişik iş sayılı tespit dosyasında, aracın altı yerinin boyalı ve vernik atılmış olduğu ve bu haliyle araçta 15.000,00 TL değer kaybının meydana geldiğinin tespit edildiğini ileri sürerek aracın yenisi ile değiştirilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, aracın ayıplı olmadığını savunarak davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece; bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda; davanın kabulü ile, dava konusu … plakalı 2012 model … Marka … şasi nolu aracın ayıplı olduğunun tespiti ile aracın takyidattan ari bir şekilde davalılara iadesi ve ayıpsız misli ile değiştirilerek davalılar tarafından davacıya verilmesine, aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi mümkün olmadığı takdirde 71.977,14TL satış bedelinin aracın iade tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1-6100 sayılı HMK 297. maddesinde; hükümde, tarafların iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebeplerinin yer alacağı, belirtildikten sonra, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Buna göre; hükümlerin çelişkiden uzak ve infaza elverişli olması, gerçeğe ve hukuka uygun bir karar verilmesi gerektiği gibi, terditli biçimde karar tesis edilmesi de mümkün değildir. HMK’nun 111/1. maddesi ile terditli dava açılması yönünde bir düzenleme yapılmış ise de, aynı hükmün 2. fıkrasında açıkça

Mahkeme, davacının asli talebinin esastan reddine karar vermedikçe, fer’i talebini inceleyemez ve hükme bağlayamaz.”denilmiştir. Bu minvalde davacı dava tarihi itibariyle yürürlükte olan 4077 sayılı yasanın 4. maddesindeki seçimlik haklardan sadece birini talep edebilecektir.

Mahkemece, dava konusu … plakalı 2012 model … Marka … şasi nolu aracın ayıplı olduğunun tespiti ile aracın takyidattan ari bir şekilde davalılara iadesi ve ayıpsız misli ile değiştirilerek davalılar tarafından davacıya verilmesine aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi mümkün olmadığı takdirde 71.977,14TL satış bedelinin aracın iade tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş ise de HMK’nun 111/2. ve 297/2. maddeleri ile yasa koyucu tarafından, terditli bir şekilde hüküm kurulmasına cevaz verilmemiş olup; karar bu hali ile infaz kabiliyeti taşımamaktadır.

Mahkemece, terditli şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 2-Bozma nedenine göre davalıların sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davalıların sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalılara iadesine, 6100 sayılı HMK’nın Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nın 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/10/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.


5/5 - (1 vote)

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button