Geçmişte yaralama suçuna karışan güvenlik soruşturmasında elenir mi?

Geçmişte yaralama suçuna karışan güvenlik soruşturmasında elenir mi?

Geçmişte yaralama suçuna karışan güvenlik soruşturmasında elenir mi?Hakkında  devam eden  bir soruşturma ve kovuşturma  bulunan  şahıs hakkında tesis edilen menfi güvenlik soruşturmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar
……… İDARE MAHKEMESİ Esas : 2017/1365 Karar : 2018/362 sayılı Kararı
Uyuşmazlıkta, uzman onbaşı kursiyeri olarak görev yapan davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemi tesis eden komisyonun, davacı ile birlikte çalışan sicil amirlerinden oluştuğu ve sicil amirlerinin takdir hakkını eşit, adil, objektif ve hizmet gereklerine uygun kullanarak “olumsuz” görüş bildirdiği gerekçe olarak gösterilmekte ise de davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek nitelikte somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı, 15/03/2014 tarihinde işlediği iddia edilen bir fiilden dolayı “yaralama” suçundan yargılamasının devam ettiği, “yaralama” suçunun Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (i) bendinde yer alan katalog suçlar arasında sayılmadığı gibi maddede aranan “mahkumiyet” koşulunun da gerçekleşmediği, öte yandan kursiyerlik görevine alınma sürecinde hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan ve eğitimini başarıyla tamamlayan davacının göreve devam edeceği hususunda haklı beklentiye gireceği, aksine bir düşüncenin ise kişinin kamu hizmetini yürütümüne engel olacağı ve Anayasa ile güvence altına alınan  kanunilik ve eşitlik ilkelerine de aykırılık teşkil edeceği açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. 

Call Now Button
Mesajı Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hoş geldiniz. Hukuki anlamdaki tüm soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.