Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Gaziantep Avukat Abdulkadir AKILLAR Avukatlık ve Hukuk Bürosu

Gaziantep Avukat Abdulkadir AKILLAR; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine Türkiye derecesiyle girerek kısa sürede başarılı bir şekilde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Gaziantep Barosuna kayıtlı Avukat olarak Çukur Mahallesi Dr. Mecit Barlas Caddesi Suburcu İş merkezi Kat:2 No:6 Şahinbey/Gaziantep adresinde Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti vermektedir.

Avukat Abdulkadir AKILLAR Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline Kayıtlı Uzman Arabulucu olarak da görev yapmaktadır. Arabuluculuk Vasfında

Banka ve Finans Hukuku, İnşaat Hukuku ile Enerji Hukuku Uzman Arabuluculuk kapsamında da çalışmaları devam etmektedir.

Hukuk ve Avukatlık Büromuz; mesleki etik ve hukuk kurallarından taviz vermeyen bir anlayışla müvekkillerine Gaziantep şehrinde hizmet vermektedir.

Gaziantep Abdulkadir AKILLAR Hukuk ve Avukatlık Bürosu; konusunda uzmanyetkinliği kanıtlanmış olan takımıyla, hukukun bir çok alanında, memnun bir şekilde hizmet aldığını belirten danışanları olduğu için gurur duymaktadır.

Alanında uzman avukatlarımızın baktığı alanlar hakkında;

Gaziantep Boşanma Avukatı

Aile Hukuku’nu konu alan; (Boşanma Davası, Velayet Davası, Nafaka, Maddi ve Manevi Tazminat, Ziynet Eşyası Alacağı Davaları, Eşya Alacağı Davası, Mal Rejimi Tasfiyesine ilişkin davalar gibi)

Gaziantep Avukat Abdulkadir AKILLAR Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, danışanlarımızın Boşanma Davaları, Velayet Davası, Nafaka, Maddi ve Manevi Tazminat, Ziynet Eşyası Alacağı Davaları, Eşya Alacağı Davası, Mal Rejimi Tasfiyesine ilişkin davalar gibi Aile Hukuku alanına dahil konularda danışanlarını mahkemede temsil etmenin yanı sıra her safhada danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gaziantep Ceza Davası Avukatı

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, Gaziantep Ceza Mahkemelerince (Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi, Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesi) takibi yapılan her türlü soruşturmada; ifade ve sorguda saat fark etmeksizin iştirak ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti Gaziantep Avukat Ofisimizce verilmektedir.

Hakkınızda ceza mahkemesinde dava açıldı ve sanık olarak yargılanmakta iseniz, masum olduğunuzu, ceza gerektirir bir eyleminiz olmadığını, dosyada aleyhinizde yeterli delil bulunmadığını düşünseniz dahi özgürlüğünüzü koruyabilmeniz için uzman bir ceza avukatı tarafından etkin şekilde temsil edilmeniz kanaatimce zaruridir.

Çünkü hakkınızda dava açılmış olması beraat etmenize kıyasla cezalandırılma ihtimalinizin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir.
Dahası mahkeme önünde çekince görmeden ifade ettiğiniz tek bir cümle veya beyan etme gereği duymayarak söylemekten kaçındığınız bir husus mahkumiyetinizin yegane gerekçesi olarak gösterilebilir. Bu nedenle yargılamanın başından sonuna dek nasıl hareket edeceğinizi, hakkınızdaki suçlama ile ilgili ne gibi bir ceza alabileceğinizi, hangi delillerin dosyaya sunulmasının sizi ceza almaktan kurtaracağınızı bilmeniz gerekir.
Hakkınızda hapis cezasına hükmedildikten veya cezanız kesinleştikten sonra göstereceğiniz ciddiyeti ne kadar erken gösterir iseniz o kadar lehinize olacaktır.

Ceza hukuku mevzuatımızın sürekli değişmesi, uygulamalarda eşitlik ve istikrarın sağlanamaması, toplumda adalete duyulan güveni azaltmakta ve ceza mahkemesi önünde sanık sıfatı ile yargılanan veya şikayetçi olarak hakkını arayan kişilerin bir ceza avukatının yardımından yararlanmasını ve ceza avukatı seçimini oldukça dikkatli yapmasını kanaatimce zorunlu kılmaktadır.

Gaziantep’te ceza avukatı adı altında ayrı bir avukatlık dalı yoktur. Halk arasında ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denildiği için biz de makalemizde bu kavramları kullanacağız.

Ceza soruşturması veya yargılaması suçun işlenmesinden sonra başlayan bir faaliyettir. Ceza avukatı da çoğunlukla suç işlenmesinden sonra bu sürecin tarafı olan kişilere hukuki yardım yapar.

Suç şüphesi altındaysanız, hakkınızda yakalama işlemi yapılmış olsun veya olmasın, bir ceza avukatı vasıtasıyla savunma yapmaya başlayabilirsiniz. Eğer suçun mağduruysanız aynı şekilde şikayet hakkınızın etkin bir biçimde savunulması için ceza avukatına başvurabilirsiniz.
Bir Suç İle Suçlandığımda Yanımda Bir Ceza Avukatı Olmasını İsteyebilir Miyim?
Soruşturma, suç işlendikten sonra başlayan bir faaliyettir. Polis, Jandarma ve Savcılığın suç işlediğinize dair suçlamasıyla savunma hakkınız da başlar.

Suçlamanın tarafınıza yöneltilmesiyle ceza avukatının hukuki yardımından yararlanma hakkınız da doğar. Suçlama yöneltilmeden doğrudan şahsınızın özgürlüğünü kısıtlama yönünde herhangi bir işlem yapılması (örn, yakalama, gözaltına alma, arama işlemi yapılması) halinde de savunma hakkınız doğar ve ceza avukatından hukuki yardım isteyebilirsiniz.

Talep etmeniz halinde polis veya jandarma avukatınızın katılımı olmadan ifadenizi alamaz.

Hakkınızda suç şüphesi varsa ceza hukuku anlamında “şüpheli” durumuna geçersiniz. Soruşturma aşamasında, yani suç isnadının yapıldığı andan bir iddianameyle dava açılmasına kadar geçen sürede şüpheli sıfatı devam eder. Ceza avukatı, suç isnadının yapılmasından itibaren şüpheli veya sanığa hukuki yardım yapabilir. Soruşturma veya kovuşturmanın tüm aşamalarında şüpheli veya sanığı temsilen savunma görevini ifa edebilir.

Gaziantep Tazminat Avukatı

Tazminat Hukukuna Dair Her Konuda Gerekli Hukuki Süreç Tarafımızdan İcra Edilmektedir.

  • Trafik Kazalarından Kaynaklı Her Türlü Bedeni Zarar Halinde: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Geçici ve Sürekli İş Göremezlik Tazminatı, SGK Tarafından Karşılanmayan Hallerde; Bakım Giderleri, Tedavi Giderleri, Protez Giderleri
  • İş Kazasından Kaynaklı Ölüm ve Sakatlanmalara İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • İş Akdinin Feshinden Doğan Alacak Davaları
  • Kamu Kurumlarının Hizmet Kusurlarından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları; Yanlış Tedavi Sonucu Meydana Gelen Ölüm ve Vücut Fonksiyon Kayıplarına Dair Tazminat Davaları, Kamu Kurumlarının Yürütmüş Olduğu Hizmetler Sırasında İhmal ve Kusurdan Kaynaklı Meydana Gelen Bedeni ve Maddi Zararlara Dair Tazminat Davaları
  • Haksız İşgal ve Ecrimisil Kaynaklı Tazminat Davaları

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HAKKI

Artan araç sayısı ile birlikte ne yazık ki kazalarda da bir artış görülmekte ve bu kazalar sonucunda ölümler ve sakatlıklar yaşanmaktadır. Kazaya uğramış vatandaşlar buradan doğan hak kayıplarına karşı tazminat talep edebilmektedirler. Bu tazminat talebinin MUHATTAPI İSE ARAÇLARIN SİGORTALANDIĞI SİGORTA ŞİRKETLERİDİR.

Sigorta şirketlerine karşı açılacak trafik kazası tazminat davası bakımından hak kayıplarına uğranılmaması için vatandaşlarımızın her zaman bir Avukattan hukuki destek almalarında büyük fayda bulunmaktadır.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 97 “Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava da açabilir.” hükmünü içermektedir.

Bu nedenle TRAFİK KAZASI HALİNDE SAKATLANAN VEYA ÖZÜRLÜ SAGLIK RAPORI BULUNAN KİŞİLER BAKIMINDAN HER NE KADAR BAŞVURU YOLUYLA TAZMİNAT TALEBİ MÜMKÜN OLSA DA GERÇEK ZARAR HER ZAMAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YAPTIGI ÖDEMENİN ÇOK ÜZERİNDE OLACAKTIR.

Dolayısıyla; DAVA AÇILARAK YARGITAY HESAP ÖLÇÜTLERİ VE ADLİ TIP MALULİYET RAPORLARI DOGRULTUSUNDA TAZMİNAT HESAPLAMALARI YAPILMASINDA MAGDURLARIN BÜYÜK YARARI BULUNMAKTADIR.ZİRA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ÖDEME TEKLİFLERİ İLE MAHKEME ELİYLE YAPTIRILAN HESAPLAMALAR ARASINDA BAZEN İKİ KATI FARK BULUNMAKTADIR.

Trafik kazası nedeniyle maluliyeti tespit edilen kişiler uğradıkları maddi zararları sigorta şirketlerine yöneltecekleri bir dava ile isteyebilirler. Böylelikle sigorta şirketlerinin kendi lehine olan hesaplamalar nedeniyle ve haksız indirim talepleri yüzünden zarara uğramaktan kurtulabilirler.

YALNIZ MALULİYET RAPORUNUN TAM BİR TESPİTİ İÇERMESİ VE TEDAVİ SÜRECİNİN VE DAVANIN BÜTÜN AŞAMALARININ ÇOK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Maluliyet oranına göre tazminat hesaplaması yapılabilmesi için çeşitli kriterler bilinmelidir.

Kimler dava açabilir?

Bu hususta ikili bir ayrım söz konusudur. Eğer trafik kazası mağduru hayatta ise borçlar kanunun 41. 45. Ve 47. Maddeleri uyarınca bizzat kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Eğer mağdur vefat etmiş ise onun vefatı ile maddi ve manevi zarar gören yakınları, annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteği altındaki kişiler maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava çama hakkına sahiptirler. Mağdur ölmeden evvel tazminat davası açtıysa yine bu kişiler davaya devam edebilirler.

Trafik kazalarında dava açma süresi her halükarda kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 YIL GEÇTİKEN SONRA dava açma hakkı zaman aşımına uğrar. Fakat trafik kazası sonucu ortaya çıkan durum ceza davasının gerektirir bir durum ise, ve o durum için ceza kanunlarında çok daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmüş ise tazminat davası açma süresi de ceza kanunlarında düzenlenmiş olan zamanaşımı süreleri esas alınır. Eski ve yeni Ceza kanunlarında farklı ceza zaman aşımı süreleri söz konusu olduğu gibi kazada meydana gelen zarara göre de zamanaşımın yani dava açabilmenin süresi değişebilmektedir.

Trafik kazaları sonucu dava kimlere karşı açılabilir?

Trafik Kazası sonucu kime karşı dava açılacağı meydana gelen kazaya göre değişecektir. Kazanın meydana gelmesiyle aşağıda belirteceğimiz sorumlular müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Buna göre bir kazanın meydana gelmesinde araç kullanan şoför kusurlu ise şoföre dava açılacaktır. Eğer araç trafik kaydında şoförün üzerine kayıtlı değilse, yasa gereği aracın maliki de zarardan sorumlu olduğundan tazminat davası her ikisine birlikte yöneltilecektir. Zararı doğuran eyleme kimler sebep oldu ise kusurları dikkate alınarak dava açılabilecektir.

Fakat trafik kazasına yol açan kişi bakımından yapılan bu ayrımın yanında daha önemli bir ayrımda zararın türüne göre sorumluların belirlenerek açılmasıdır. Zararın kaynaklandığı hukuki ilişkinin türünden yola çıkılarak davalılar belirlenir.

Örneğin : Karayolları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası bakımından doğan maddi zararları teminat limitine kadar sigorta şirketi karşılarken teminat limitinin üzerindeki zararlar araç sahibine yöneltilerek talep edilebilir. Lakin manevi zararlar bakımından söz konusu sigorta türü için, sigorta şirketinin sorumluluğu yoktur. Bilakis kasko olarak bilinen(Karayolları İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası) sigorta türü bakımından sigorta şirketlerinin sorumluluğu söz konusudur.

Tabi burada Zorunlu Taşımacılık Ferdi Koltuk Kaza Sigortasının da ek bir güvence sağladığı unutulmamalıdır.

Günlük hayatımızda çok sık karşılaştığımız hukuki bir konu olan trafik kazalarının hukuki sonuçlarından biri olan tazminat davaları kısaca bu şekildedir.

Kazaya sebebiyet veren kusurlu aracın şoförüne karşı yolcular tazminat davası açabilir mi?

Burada yolcuların araç şoförüne veya araç sahibine dava açma hakları pek tabidir ancak ailevi nedenlerle araç şoförüne dava açılmak istenmemektedir.

Peki böyle bir durumda sigorta şirketine karşı dava açılabilecek midir?

Bu soruya rahatlıkla evet cevabı verebiliriz.

RÜCU ŞARTLARININ OLMAMASI KAYDIYLA KUSURLU ARACIN SÜRÜCÜSÜ TARAFINDAN HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMADAN MEYDANA GELEN ZARARIN SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN KARŞILANMASI SAĞLANABİLİR.

Sigortanın türüne göre talep edilecek zarar da değişmektedir. Zira ihtiyari mesuliyet sigorta ile Zorunlu Mesuliyet sigortalarının kapsamları farklı olduğu gibi Zorunlu Ferdi Koltuk Sigortası da farklı zararları karşılamaktadır.

Zorunlu Mali sorumluluk sigortası, sigorta ettirenin, üçüncü kişilere verdiği onun karşılamak üzere oluşturulmuş bir sigorta türüdür.

Dolayısıyla araçta bulunan kazaya sebebiyet veren şoför hariç YOLCULARDA ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLACAGINDAN SİGORTA ŞİRKETİNE DAVA AÇABİLİRLER.

Maddi ve Manevi Tazminat Kapsamı ve miktarı nasıl belirlenir:

Trafik kazası sonucunda ölüm olayı gerçekleşmişse; Mirasçıları, ölenin desteğinden yoksun kaldıklarından destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masraflarını talep edebileceği gibi, ölenin, ölümü nedeniyle duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminatta talep edebilirler.

Yaralanma meydana geldiyse; Meydana gelen iş ve güç kaybı nedeniyle iş ve güçten yoksun kalınan gün boyunca, çalışamadığı ve kazançtan yoksun kaldığı için, çalışamayıp yoksun kaldığı kaybı, tedavi görmüşse tedavi masraflarını isteyebilecektir.

Aynı şekilde manevi tazminat talebinde de bulunabilecektir.

Sakatlık oluştuysa; Kişi sakatlık oranına göre meydana gelecek iş ve güç kaybına göre zararını talep edebilecek, tedavi masraflarını isteyebilecek ve manevi tazminata hak kazanabilecektir. Ayrıca, araçlara veya eşyalara verilen zararların karşılanması istenebilecektir.

Tazminatın hesaplanmasında davacının ekonomik durumu ve uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti çok önemlidir.

Bu hesaplama sırasında hasarlar delilleriyle tam olarak ispat edilemez ise asgari ücret üzerinden zararın hesaplanması ve daha düşük tazminat miktarları söz konusu olacaktır.

Özellikle manevi tazminat soyut bir kavram olduğundan kazazedenin uğramış olduğu zararların net ve çok iyi bir şekilde, delilleriyle birlikte ortaya konulması gerekmektedir.

Bu hususta AVUKATLARDAN YARDIM ALMANIN ÖNEMİ ÖZELLİKLE TAZMİNATIN MİKTARININ DOGRU VE TATMİN EDİCİ OLMASI İTİBARİYLE ÇOK ÖNEMLİDİR.

Gaziantep İşçi Avukatı

İşçi ile işveren arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm dava ve işlerde hukuki danışmanlık ve davada temsil hizmeti vermekteyiz. Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Ücret Alacağı, Senelik izin ücreti, Ulusal Bayram ve Tatil günlerindeki çalışmalara ilişkin ücret alacağı, Sosyal Hak Alacakları, İşe İade Davaları, Tespit Davaları, Kurum İşleminin İptali davaları vs.

Gaziantep İdare Davası ve Vergi Davası Avukatı

Kişilerin devlet ile ilişkileri nedeniyle idare tarafından tesis edilen işlemin konu, şekil, yetki ve amaç gibi unsurları açısından hukuka aykırılık teşkil eden işlemlerin iptali, Atama ve Nakil İşlemleri, Memur Disiplin İşlemleri, İmar Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve Vergi Uyuşmazlıklarına ilişin dava ve işlere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Başa dön tuşu
Call Now Button
Open chat
Yardıma mı ihtiyacınız var?