EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI


T.C.YARGITAY2. HUKUK DAİRESİ
Esas: 2015/25371Karar: 2017/3755Tarih: 03.04.2017
✦ GEREKÇELİ KARAR✦ ÇELİŞKİLİ KARAR✦ EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI
2709 – TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI / 141/3 6100 – HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU / 297/1-c
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Anayasanın 141/3. maddesi “bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır” buyurucu hükmünü içermektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesinde de kararın kapsayacağı hususlar ayrıntılı biçimde belirtilmiş olup, bu maddenin 3. bendine göre, mahkeme kararlarında iki tarafın sav ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşmadıkları hususlar, çekişmeli konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutulma nedenleri, sabit görülen vakıalarda bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebebin açıkça gösterilmesi zorunludur. Yerel mahkemenin hangi delillerle sonuca ulaştığını değil, dayanılan delillerde yer alan hangi vakıanın kabul edildiğini Yargıtay denetimine elverişli şekilde gerekçeli olarak açıklaması zorunludur. Somut olaya gelince; mahkeme gerekçeli kararında davacının kusurlu davranışları ile müşterek hayatın sürdürebilmesi eşlerden beklenmeyecek derecede evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğu, kusurlu olan davalı eşin de boşanmayı istemesi sebebiyle boşanmalarına karar vermiş ancak davalı eşin kusurlu davranışlarının neler olduğunu belirtmemiştir. Bu haliyle karar kendi içinde çelişkili ve yeterli gerekçeden yoksun olup, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297/1-c maddesindeki unsurları içermemektedir. Bu bakımdan gerekçesiz karar oluşturulması usule aykırı bulunmuştur.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer bölümlerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.