Hukuki Paylaşımlar

Çekişmeli Boşanma Sıkça Sorulan Sorular

Aldatma olayının tek seferlik mi yoksa sürekli mi olduğu. Aldatmaya dair kanıt olup olmadığı Kanıt varsa bunlara dair detaylı sorular. Tarafların talep ettiği hususlar.

Yargı sisteminde iki tür boşanma davası bulunmaktadır. Çekişmeli boşanma davasını ise yalnızca taraflardan biri açabilir. Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede biter. Çekişmeli boşanma davası ise ortalama iki yıl sürer ancak bu mutlak bir durum değildir.

Çekişmeli boşanma davası; usulüne uygun tebligat yapılması, ön inceleme duruşması, inceleme duruşmaları ve karar duruşması olmak üzere pek çok aşamadan oluşmaktadır. Ortalama olarak çekişmeli boşanma davası 1,5 yıl – 3 yıl arasında sonuçlanmaktadır.

Davacının veya davacının avukatının duruşmaya gelmemesi, katılmaması halinde açılan dava hakkında dosyanın işlemden kaldırılması yönünde karar verilecektir. Davalının davacının açmış olduğu davaya karşı dava açmamış ise davaya katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma

Davacı, davayı açma dilekçesini; davalı ise cevap dilekçesini sunmaktadır. Dilekçelerin mahkemeye sunulması için 2 haftalık bir süre bulunur. Davanın açılma süresinden 5 ile 6 ay sonra ön inceleme duruşması açılır. İlk duruşmada hakim, dava şartlarını ve itirazları inceler.

Adalet Bakanlığı'nca belirlenen süre 300 gündür. Çekişmeli boşanma süreci karara itiraz sonucu istinafa başvurduktan sonraki süre 6 ay, Yargıtay'a başvuru yapıldıktan sonra karar süresi 1 senedir.

İki tarafında tüm hukuki konular üzerinde anlaşarak mahkemeye başvurduğu anlaşmalı boşanma davaları tek celsede biter. Sonucun karar bağlanması 1 ila 4 ay arasında gerçekleşir. Çekişmeli boşanma davaları ise çok daha uzun süren davalardır. 8 veya 12 arasında sonuçlanabilir.

Çekişmeli boşanma davasında davanın düşmesi için davalı tarafın, davayı herhangi bir surette takip etmekten kaçınması ile gerçekleşecektir. Davalı, davayı takip etmek istemediğini beyan ederse hakim dosyanın işlemden kaldırılmasına hükmedecektir.

Boşanma davasında kadının yasal hakları, çocuğun tedbiren velayetini talep etme hakkı, kadın için tedbir, iştirak, yoksulluk, çocuk için tedbir nafakası, maddi- manevi tazminat, ziynet eşyası alacakları, mal rejiminden doğan alacak, aile konutu şerhi isteme şeklindedir.

Evlilik birliğinin, herhangi bir sebeple ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması halinde mahkeme, boşanmaya karar verir. Dolayısıyla bir tarafın boşanmak istememesi davanın red ve iptal edilmesine sebebiyet vermez, sadece boşanma sürecini uzatır.

Her iki taraf için de dilekçe hakkı 2 seferdir. Böylece dilekçe aşamaları son bulur ve ilk duruşmanın tarihi belirlenir. Dilekçe aşaması 4 ya da 5 ayı bulabilir.

Boşanma davalarında duruşmalara gidilmemesi durumunda hukuki bir yaptırım uygulanmaz. Boşanma davasını açan taraf mahkeme görüleceği zaman orada bulunmazsa bu durum davanın düşmesine neden olabilir. Dava açılan karşı taraf, davaya katılmadığı takdirde ise süreçler uzamakta ve dava neticelenememektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Mahkemeye Gitmemek Olur Mu? Anlaşmalı boşanma davasının en önemli şartı, her iki eşin duruşmaya katılım zorunluluğudur. Her iki eşin avukatı olsa da duruşmaya avukatlarının girmesi önemli değildir. Mutlaka kendilerinin girmesi şarttır.

Ağır ceza mahkemesinin ilk duruşmasında önce yargılanan sanığın sorgusu yapılır, savunması alınır. Sanığın savunmasından sonra şikayetçi taraf dinlenir. Taraflar ilk duruşmada yargılama konusu olayı anlatır, ceza davasını açan iddianameye ilişkin görüşlerini açıklar.

Bu süreç mahkemelerin yoğunluğuna göre değişmesine rağmen genellikle davanın açılış tarihinden ortalama 5 – 6 ay sonra ilk duruşma gerçekleştirilir. Dilekçe aşaması kısa olursa dava tarihi daha erkene de alınabilir. Ön inceleme olarak bilinen bu duruşma, tahkikat öncesidir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, dava dilekçesinin ve tebligatın tebliğ edilme makul süresi 37 gün olarak belirlenmiştir. Bu sürenin kısalması veya tebliğ edilmemesi durumuna göre kısa ve daha uzaması mümkündür.

Taraflardan birinin açmış olduğu boşanma davasını (Davacı), diğer taraf (Davalı) kabul ederse eğer, boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülerek işlem yapılabilir. Fakat davacı tarafın açmış olduğu davayı, davalı taraf kabul etmezse dava çekişmeli boşanma olarak devam eder.

Kırk gün olarak belirlenen bu süre, başarılı bir boşanma avukatı tarafından kısaltılabilir. Dava sürecini hızlandıran avukat bir haftada boşanma kararını çıkartabilir. Sürenin kısalması mümkün olmakla birlikte belli aşamaların mutlaka gerçekleşmesi gerekir.

Eşlerin arasındaki geçimsizliğe veya özel nedenlerle acilmiş bir boşanma davasında bunlardan biri hususunda bilgisi olan tanıklar aracılığı ile iddia ispatlanarak dava sureci hızlandırılabilir. Bunun dışında iddiaların gerçekliğini ispatlayacak fotoğraf, mektup, günlük vb. deliller de ispat için kullanılabilir.

Çekişmeli boşanma davası herhangi bir konuda anlaşma sağlanamaması halinde açılacak olan bir boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanma süresi ise tarafların direncine bağlı olarak 1 ile 5 yıl arasında sürmektedir.

Boşanma davasında şahitlere ne sorulur, sorusunun yanıtı şudur: Ne gördüğü sorulur. Boşanma davasında tanıklık yapan kişi, doğrudan doğruya gördüklerini anlatmalıdır. Bunun dışında oldukça inandığı ancak görmediği bir şeyi anlatıyorsa da bunu mutlaka belirtmelidir.

Taraflar bir kişinin boşanma sürecinde evde kalması için anlaşmaya varma hakkına sahiptirler. Anlaşmaya varılıp, boşanma sürecinde evde kalan olarak belirlenecek kişi mahkemeye iletilirse, bilgisi iletilen kişi tapulu evde kalır.

Çekişmeli boşanma davası olarak da geçen tek taraflı boşanma davalarında süre 7-8 ayı bulabilmektedir. Karara itiraz eden taraflar istinaf mahkemelerine başvurabilirler.

Hangi hallerde boşanma olmaz: Eşlerden birinin evliliğinin bitmemesini istememesi ve kusursuz olması durumunda boşanma olmaz. Karşı tarafın boşanmak istememesi için geçerli bir sebep sunması gerekir. Eşlerin talepleri davanın sonucunu doğrudan etkilemez.

Anlaşmalı ve çekişmeli olarak görülen boşanma davaları bu yönüyle de birbirinden farklılık gösterir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin her ikisinin de bizzat duruşmaya gelmesi gerekir. Boşanma davasının düşmesi ise söz konusu şartların sağlanmamasına bağlı gerçekleşebilir.

Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button