Ceza Hukuku

Gaziantep ceza avukatı

CEZA HUKUKU VE CEZA AVUKATI

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, ifade ve sorguda saat fark etmeksizin iştirak ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti Gaziantep Avukatlık Ofisimizce verilmektedir.

Kişilerin veya şirketlerin suç soruşturması işlem ve süreçleriyle karşı karşıya kalması arzu edilen bir durum olmamakla birlikte, zaman zaman karşılaştıkları istenmeyen bir durumdur.

 • Yakalama,
 • gözaltı,
 • tutuklama,
 • adli kontrol,
 • gözlem altına alma,
 • zorla karakola veya adliyeye getirme,
 • zor kullanma,
 • arama,
 • el koyma,
 • ifade alma,
 • sorgulama,
 • bilgi alma,
 • yüzleştirme,
 • teşhis,
 • vücut muayenesi ve vücuttan örnek alma,
 • telefon dinleme,
 • ortam dinlemesi,
 • teknik izleme,
 • elektronik veri izleme,
 • gizli soruşturmacı istihdamı gibi yöntemler suç soruşturmasında delil etmek amacıyla kullanılabilmektedir.

Gerek Polis, gerek Jandarma, gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan tüm bu soruşturma işlemleri hakkında danışmanlık ve bu işlemler esnasında, öncesinde veya sonrasında avukatlık ve/veya danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

CEZA AVUKATI TUTMALI MIYIM?

Hakkınızda ceza mahkemesinde dava açıldı ve sanık olarak yargılanmakta iseniz, masum olduğunuzu, ceza gerektirir bir eyleminiz olmadığını, dosyada aleyhinizde yeterli delil bulunmadığını düşünseniz dahi özgürlüğünüzü koruyabilmeniz için uzman bir ceza avukatı tarafından etkin şekilde temsil edilmeniz kanaatimce zaruridir.

Çünkü hakkınızda dava açılmış olması beraat etmenize kıyasla cezalandırılma ihtimalinizin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir.
Dahası mahkeme önünde çekince görmeden ifade ettiğiniz tek bir cümle veya beyan etme gereği duymayarak söylemekten kaçındığınız bir husus mahkumiyetinizin yegane gerekçesi olarak gösterilebilir. Bu nedenle yargılamanın başından sonuna dek nasıl hareket edeceğinizi, hakkınızdaki suçlama ile ilgili ne gibi bir ceza alabileceğinizi, hangi delillerin dosyaya sunulmasının sizi ceza almaktan kurtaracağınızı bilmeniz gerekir.
Hakkınızda hapis cezasına hükmedildikten veya cezanız kesinleştikten sonra göstereceğiniz ciddiyeti ne kadar erken gösterir iseniz o kadar lehinize olacaktır.

Ceza hukuku mevzuatımızın sürekli değişmesi, uygulamalarda eşitlik ve istikrarın sağlanamaması, toplumda adalete duyulan güveni azaltmakta ve ceza mahkemesi önünde sanık sıfatı ile yargılanan veya şikayetçi olarak hakkını arayan kişilerin bir ceza avukatının yardımından yararlanmasını ve ceza avukatı seçimini oldukça dikkatli yapmasını kanaatimce zorunlu kılmaktadır. Gaziantep Ceza Avukatı

 

Ceza Avukatının Önemi Nedir?

Gaziantep’te ceza avukatı adı altında ayrı bir avukatlık dalı yoktur. Halk arasında ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denildiği için biz de makalemizde bu kavramları kullanacağız.

Ceza soruşturması veya yargılaması suçun işlenmesinden sonra başlayan bir faaliyettir. Ceza avukatı da çoğunlukla suç işlenmesinden sonra bu sürecin tarafı olan kişilere hukuki yardım yapar.

Suç şüphesi altındaysanız, hakkınızda yakalama işlemi yapılmış olsun veya olmasın, bir ceza avukatı vasıtasıyla savunma yapmaya başlayabilirsiniz. Eğer suçun mağduruysanız aynı şekilde şikayet hakkınızın etkin bir biçimde savunulması için ceza avukatına başvurabilirsiniz.
Bir Suç İle Suçlandığımda Yanımda Bir Ceza Avukatı Olmasını İsteyebilir Miyim?
Soruşturma, suç işlendikten sonra başlayan bir faaliyettir. Polis, Jandarma ve Savcılığın suç işlediğinize dair suçlamasıyla savunma hakkınız da başlar.

Suçlamanın tarafınıza yöneltilmesiyle ceza avukatının hukuki yardımından yararlanma hakkınız da doğar. Suçlama yöneltilmeden doğrudan şahsınızın özgürlüğünü kısıtlama yönünde herhangi bir işlem yapılması (örn, yakalama, gözaltına alma, arama işlemi yapılması) halinde de savunma hakkınız doğar ve ceza avukatından hukuki yardım isteyebilirsiniz.

Talep etmeniz halinde polis veya jandarma avukatınızın katılımı olmadan ifadenizi alamaz.

Hakkınızda suç şüphesi varsa ceza hukuku anlamında “şüpheli” durumuna geçersiniz. Soruşturma aşamasında, yani suç isnadının yapıldığı andan bir iddianameyle dava açılmasına kadar geçen sürede şüpheli sıfatı devam eder. Gaziantep Ceza avukatı, suç isnadının yapılmasından itibaren şüpheli veya sanığa hukuki yardım yapabilir. Soruşturma veya kovuşturmanın tüm aşamalarında şüpheli veya sanığı temsilen savunma görevini ifa edebilir.

Ceza Avukatı Hakkımdaki İddiaları İçeren Dosyayı İnceleyebilir Mi?

Ceza avukatının dosya inceleme yetkisi hem Ceza Muhakemesi Kanunu hem de Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan mesleki bir haktır. Bu nedenle hakkınızdaki her türlü işlem evrakını (beyanlar, tutanaklar, görüntü veya kamera kaydı, raporlar vs.) inceleme hakkına sahiptir. Uygulamada her ne kadar avukatların dosya inceleme hakkına sınırlar konulmaya çalışılsa da bu hak savunma hakkının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Ceza Avukatının Dosya İncelemesi Ve Savunma Yapabilmesi İçin Vekaletname Gerekir Mi?

Ceza avukatının dosya incelemek ve şüphelinin savunmasını yapmak için vekaletnameye ihtiyacı yoktur. Vekaletname, yalnızca dosyada bulunan evraklardan suret almak için gereklidir. Avukat, soruşturma aşamasında savunma hakkınızı kullanmanız için gerekli her türlü işlemi vekaletname olmadan yapabilir. Gaziantep ceza avukatı, hakkınızda yakalama, gözaltı, tutuklama gibi işlemler yapıldığında tüm haklarınızı (susma hakkı, lehinize olan delilleri toplama hakkı, yakalama, gözaltı gibi işlemlere itiraz hakkı ) öncelikle size anlatacak, daha sonra bu hakları etkin bir şekilde kullanabilmeniz için savunma yapacaktır.

gaziantep avukat 3

Gözaltındayken Ceza Avukatıyla Görüşebilir Miyim? Ceza Avukatı Hangi Aşamalarda Savunmama Katılabilir?

Suç şüphesi altında olan kişi yakalanmış veya gözaltına alınmışsa ceza avukatı ile kimsenin konuşmaları duyamayacağı ayrı bir avukat görüşme odasında görüşme hakkına sahiptir. Savunma faaliyeti de kişiye suç isnadının yapılmasından itibaren başlar, teknik olarak bu aşamadan itibaren ceza avukatı müvekkilinin savunmasını yapmaya başlar.

Ceza avukatı, şüphelinin kendisine verdiği her türlü bilgiyi meslek sırrı olarak saklamak zorundadır. Avukatlar, avukatlık mesleğini bıraksalar dahi mesleki sırrın saklanması süresiz olup yaşam boyu devam eder. Şüpheli ile avukatı arasında yapılan görüşmede savunmanın çerçevesi tartışılır, şüphelinin en iyi ne şekilde savunulabileceği kararlaştırılır.

Ceza avukatı, polisin (veya başka bir kolluk görevlisinin) ifade alma işlemi sırasında şüpheli ile birlikte hazır bulunur. Avukat, ifade alma işleminde, şüphelinin yerine geçerek sorulara cevap veremez, sadece hukuki yardımda bulunur. Polisin ifade alma işlemi akabinde şüpheli serbest bırakılmazsa, adliyede savcılığa çıkarılacaktır. Savcılık aşamasında da ceza avukatı, şüphelinin savunmasını yapacaktır.

Ceza avukatı, tüm aşamalarda şüpheliyle kimsenin duyamayacağı bir şekilde görüşme hakkına sahiptir. Savcılık şüpheliyi serbest bırakmazsa şüpheli, tutuklama veya adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilir. Hakim, şüphelinin sorgusunu yaparken avukat da sorgu da hazır bulunur. Şüphelinin sorgusu ve savunması yapıldıktan sonra hakim şüphelinin tutuklanmasına karar verirse, şüpheli cezaevine konulur. Tutuklama kararına 7 gün içinde itiraz edilebilir.

Tutuklamaya itiraz, kişi özgürlüğünü sınırlayan mahkeme kararlarına karşı ceza avukatı tarafından yapılan en önemli başvuru biçimidir. Avukat, şüpheli veya sanığın özgürlüğünü ilgilendiren tüm işlemlere karşı şüpheliyi temsilen itiraz edebilir.

Ceza avukatı, müvekkili tutuklandığı takdirde kendisiyle cezaevinde konuşulanların duyulamayacağı özel bir mekanda yüz yüze görüşebilir. Cezaevinde görüşme sayısına ilişkin herhangi bir sınırlama olmadığı gibi vekalet ibrazı da gerekli değildir.

Ceza Avukatı ve Soruşturmanın Gizliliği Kavramı

Her soruşturma işlemi kural olarak gizlidir. Ancak gizlilik soruşturmanın tarafı olmayan sujeler açısından geçerlidir. Yani, soruşturmanın gizli olması ceza avukatı tarafından dosyanın incelenmesine engel bir durum değildir.

“Kısıtlama kararı” kavramı ile “soruşturmanın gizliliği kavramı tamamen birbirinden farklı kavramlardır. Dosyadaki evrakın incelenmemesi için Kısıtlama kararı verildiğinde, artık o evrak ceza avukatı tarafından da incelenemez. Ancak, mahkeme tarafından verilen bir kısıtlama kararı yoksa, sadece soruşturmanın gizliliği gerekçe gösterilerek ceza avukatı tarafından dosyanın incelenmesi ve örnek alınması engellenemez.

ceza davası gaziantep

Ceza Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Ceza davası, suç işlediği konusunda yeterli şüphe olan kişiler aleyhine kovuşturma yapılması için açılan davadır.   Ceza davası, ancak Cumhuriyet savcılığı tarafından açılabilir. Müşteki işlenen herhangi bir suç ile ilgili şikayet hakkını kullandığında veya kendiliğinden araştırılması gereken bir suç işlendiğinde Cumhuriyet savcısı soruşturma yaparak kamu davası açmaya gerek olup olmadığını araştırır.

Soruşturma konusu suçun işlendiğine dair yeterli şüphe sebepleri ve delil varsa, Cumhuriyet savcısı bir iddianame düzenleyerek asliye ceza mahkemesi veya ağır ceza mahkemesi nezdinde ceza davası açar. İddianamede, sanığın suçlandığı fiil ve kanun maddesi belirtilerek yargılanması talep edilir.

Mahkemede Duruşma Hazırlığı Aşamasında Ceza Avukatı

Şüpheli serbest bırakılsa da tutuklansa da suç işlediğine dair yeterli şüphe varsa hakkında Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi veya diğer özel nitelikli suçlara bakmakla görevli mahkemelerde suçlamanın ayrıntılarını içeren bir iddianameyle dava açılır. Mahkeme dava dosyası kendisine gelir gelmez dava dosyasını inceleyerek yapılacak işlemleri, duruşma gününü, dosyada tutuklu sanık varsa tutukluluk hallerine ilişkin kararını içeren “tensip zaptı” adı verilen bir belge düzenler.

Ceza muhakemesi hukukunda, mahkemenin yaptığı bu işlemlerin yer aldığı safhaya duruşma hazırlığı safhası denilmektedir. Ceza avukatı, tensip zaptı düzenlenmeden önce bir dilekçeyle iddianamenin iadesini talep edebilir. Talebi kabul edilirse iddianame iade edilir, eksiklikler giderildikten sonra yeniden dava açılır.

Sanık Nedir? Hangi Aşamadan İtibaren Sanık Olunur?

Dava açıldıktan sonraki aşamada “şüpheli” olan şahıs “sanık” konumuna geçer. Sanık hakkında mahkemede yargılama yapılarak beraat, mahkumiyet veya bunlar dışında hukuki sonuç doğuran bir karar verilecektir. Ceza avukatı yargılamanın tüm aşamalarında sanığı savunacak, gerekli hukuki yardımda bulunacaktır.

Tutuksuz yapılan duruşmalarda sanık sorgusu yapıldıktan sonra duruşmalara katılmak istemeyebilir. Duruşmalara katılmak istemeyen sanık için mahkemeden “duruşmadan vareste tutulma” kararı vermesi talep edilir. Mahkeme sanığın duruşmadan vareste tutulmasına karar verirse sanık yerine sadece ceza avukatının duruşmaya katılımı yeterlidir. 

Duruşmalar delillerin tartışıldığı, sanık, müşteki ve tanıkların dinlendiği yargılamanın sözlü bölümüdür. Duruşmada söylenen sözler, talepler, iddia ve savunmalar kural olarak duruşma tutanağına geçirilir. Ceza avukatı, duruşmalarda gerek sözlü gerekse yazılı bir şekilde müvekkilini savunacaktır.

Ceza avukatı, ceza davası müvekkilinin arzu ettiği sonuç dışında karara bağlanırsa, kararı temyiz edecektir. Mahkemede görülen dava karara bağlanıncaya, temyiz aşamasında temyiz incelemesi yapılıp sonuçlanıncaya kadar müvekkilinin savunmasını yapacaktır. Gaziantep ceza avukatı olarak bu konularda size destek vermekteyiz.

Ceza Avukatı Ve Ceza Davası

Ceza avukatı, aldığı ceza davası dosyasını özenle inceler, dava dosyasında önemli noktalara dair notlar alarak bu bilgileri müvekkili ile paylaşır. Ceza davası dosyasında müvekkili lehine veya aleyhine yer alan her türlü bilgiyi müvekkiline aktarır. Ceza yargılaması tarafların delilleri tartıştığı, gerektiğinde yeni delil sunduğu önemli bir süreçtir. Bu süreçte ceza avukatının hukuki yardımı birçok güçlüğün aşılmasına yardımcı olur.

Her avukat bilir ki bir ceza davası yargılanan kişinin temel hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahaleyle sonuçlanabilecek bir süreç başlatır. Bu nedenle avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı bilgilendirme temelinde, şeffaf bir şekilde yürümelidir.

Ceza Davalarında Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Türkiye’deki hukuk sisteminde zorunlu avukatlığın kapsamı yasayla tanımlanmıştır. Buna göre, yaşı küçük olanlar, kendini savunamayacak ölçüde malul, sağır ve dilsiz olan şüpheli, sanık veya müştekiler ile alt sınırı 5 yıldan fazla olan bir suçtan yargılanan şüpheli veya sanıklar ceza avukatı tutmak zorundadır. Avukat tutmaya maddi gücü yeterli olmayan vatandaşlar için Barolar tarafından ücretsiz avukat atanır.

Yasa, avukat zorunluluğu arasın veya aramasın, ister müşteki olarak ister sanık olarak bir ceza davasının tarafı olan kişilerin ceza avukatından profesyonel yardım almaları yargılama sürecine daha aktif katılmalarını sağlar. Bir avukattan hukuki yardım almak, yargılama sırasında meydana gelecek usul hatalarını, yanlış anlamaları ortadan kaldırır. Hakkın etkin bir şekilde ileri sürülmesini sağlar.

Ceza Avukatı Delil Toplama Yetkisine Sahip Midir?

Deliller maddi gerçeği ortaya çıkarmaya yarayan en önemli ceza muhakemesi araçlarıdır. Delillere ulaşma olanağına sahip olmak, etkili bir savunma için zorunludur. Ceza avukatı, delil toplama konusunda bazı mesleki haklara sahiptir. Tüm kamu kurumları, avukatın istediği belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Uygulamada, delillerin büyük bir kısmı soruşturma aşamasında savcılık aracılığıyla kovuşturma aşamasında mahkeme aracılığıyla istenmektedir.

Ceza avukatı, müvekkilinin lehine olan ve müvekkili tarafından kendisine verilen veya kendisinin ulaştığı tüm delilleri soruşturma aşamasında savcılığa, kovuşturma aşamasında mahkemeye sunabilir.

gaziantep avukat 2

Ceza Avukatı Tarafların Yerine Beyanda Bulunabilir Mi?

Ceza davasında olaya dair anlatımı taraflar yapmak zorundadır. Taraflar duruşmaya gelip yaşanan olayı anlattıktan sonra davayı ceza avukatı aracılığıyla takip edebilirler. Yargıç her iki tarafı dinler, diğer delillerle birlikte olayın nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışır.
Avukat, tarafların yerine geçerek olay anlatımında bulunamaz. Ceza muhakemesinin amacı olan maddi gerçeğe ulaşılabilmesi için mevcut yargılama sisteminde, olay ile ilgili söyleyecekleri ‘beyan delili’ teşkil edenler olayı doğrudan anlatabilir. 

Suç işlendiği iddiasıyla açılan ceza davasında yargılama konusu olay ile ilgili beyanda bulunma hak ve ödevi, tanık, sanık, mağdur veya müştekiye aittir. Ancak, ceza avukatı olaya dair beyanları değerlendirebilir, anlatımlardaki çelişkileri, savunduğu tarafın iddiasını doğrulayan argümanları ortaya koyabilmek için beyanları tekrar anlatabilir.

Dava İle İlgili Tebligatlar Ceza Avukatına Mı Bizzat Şahsıma Mı Yapılır?

Ceza avukatı, müvekkili yerine her türlü yazı ve tebligatı alabilir. Mahkeme veya savcılık da soruşturma ve kovuşturma ile ilgili her türlü tebligatı avukata yapmak zorundadır. Yukarıda açıkladığımız üzere ceza avukatı müvekkili yerine geçip beyanda bulunamaz.

Bu nedenle, mahkemede veya savcılıkta müvekkile ait beyanın alınması zorunluluk arzediyorsa tebligat avukata değil, bizzat müvekkile yapılmalıdır.

Onun dışındaki tüm işlemlerde tebligatlar ceza avukatına yapılmak zorundadır, aksi taktirde tebligat usulsüz hale gelir. Temyiz, itiraz gibi haklar için taraflara verilen süreler işlemeye başlamaz.

Ceza Avukatı ve İnfaz Hukuku

Ceza avukatı, sadece mahkemede savunma yapan bir suje değildir, aynı zamanda mahkeme tarafından verilen hükmün hukuka uygun olarak infaz edilip edilmediğinin de güvencesidir. Cezanın verilmesi yargısal, cezanın infazı ise idari bir süreçtir. İdare mahkeme tarafından verilen cezayı ağırlaştıran müeyyideler uygulayamaz.

Mahkeme kararında belirtilen ceza insan onuruna ve infaz hukukuna uygun yerine getirilmelidir. İşte ceza avukatı tüm infaz sürecinin hukuka uygun yürütülüp yürütülmediğini denetleme yetkisine sahiptir.

İnfaz aşamasında kanunların yanlış yorumu nedeniyle birçok hak kaybı yaşanmaktadır. Örneğin, Türkiye’de son dönemde sık sık denetimli serbestlik yasası ve açık cezaevine geçiş şartları değişmektedir. Ceza avukatı, hükümlü müvekkilinin haklarını infaz aşamasında da koruyarak etkin bir hukuki yardım yapmaktadır.

En İyi Ceza Avukatı, Ağır Ceza Avukatı Gibi Söylemlere İtibar Etmeli Miyim? Yazımızın ilk paragrafında da anlattığımız üzere Türkiye’de avukatlık mesleği branşlaşmış değildir. Bu nedenle, en iyi ceza avukatı veya ağır ceza avukatı gibi tanımlamalar bir gerçeği ifade etmez. Bu söylemler halk dilinde yerleşmiş olmasına rağmen avukatlık mesleğinde herhangi bir karşılığı yoktur.

Ceza avukatı, ilgilendiği ceza davasını avukatlık meslek kurallarına göre takip eder. Yazımızın giriş kısmında da belirttiğimiz üzere, ceza soruşturma ve davalarını takip eden avukata ceza avukatı dememizin nedeni anlaşılır olma kaygısıdır. Yoksa, avukatlık mesleğinin başına konulan sıfatların bir anlamı bulunmamaktadır.

Ağır Ceza Avukatları ve Mesleki Faaliyet

Ceza avukatları, avukatlık mesleğinin en netameli alanlarından birinde çalışmaktadır. Bu alan, avukatın özel ve sosyal hayatı ile iş hayatı arasında bir düzen ve disiplin oluşturmasını zorunlu kılar. İnsanlar bir soruşturma veya ceza davasına muhatap olduklarında ceza avukatının hukuki yardımına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle ceza avukatları, müvekkilleri hakkında herhangi bir zamanda yapılan ve aciliyet arz eden soruşturma işlemleri ile uğraşmak zorunda kalabilmektedirler.

Ceza avukatlarınIn iş akışının düzensizleşmesine karşı önlem alması ve acil soruşturma işlemleri için hazırlıklı olması gerekir. Yukarıda ifade ettiğimiz bazı soruşturma işlemleri gece vakti dahi yapılabilmektedir. Bu nedenle ağır ceza avukatı olmak, kişinin mesleğine uygun bir yaşam tarzı edinmesini gerektirir.

Ağır ceza avukatı, bir ülkede işlenen en önemli suçlara dair davalarda savunma görevini yapan kişidir. Ağır ceza avukatları, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına yapılan ceza hukuku müdahalesinin, hukuk devleti ilkelerine ve kanuna uygun yapılmasını temin etmek için donanımlı olmalıdır. Ağır ceza avukatı, güncel hukuki gelişmeleri anı anına takip ederek mevzuattaki gelişmelerin yargılamaya olası etkilerini de müvekkili olan sanık veya mağdurun savunma hakkı çerçevesinde değerlendirmelidir.

Ağır Ceza Avukatı ve Mesleki Sır/Gizlilik

Ceza davası veya soruşturmasına muhatap olan kişiler kendileri hakkındaki süreçlerin belli bir gizlilik içinde devam etmesini isterler. Gizlilik talebi, savunma hakkı ile doğrudan bağı olan ağır ceza avukatı tarafından da hassasiyetle değerlendirilmesi gereken bir konudur. Ağır ceza avukatı, kendi hukuk bürosunda çalışan herkese gizlilik konusunda mutlaka eğitim vermelidir.

Meslek sırrı, avukatlık bürolarının dikkat etmesi gereken en önemli meslek ilkelerinden biridir. Ağır ceza avukatı da müvekkiliyle ilgili kişisel bilgilerini veya savunmanlık yaptığı davayla ilgili bilgileri sır olarak saklama yükümlülüğündedir. Sır saklama yükümlülüğü tüm özel ve tüzel kişilere karşı geçerlidir.

Sır saklama yükümlülüğü polis, jandarma, savcılık vs. gibi kurumlara karşı da geçerlidir. Kamu kurumlarına karşı müvekkili aleyhine yürüyen bir soruşturma veya ceza davası ile ilgili hiçbir bilgiyi vermemelidir. Ağır ceza avukatının sır saklama yükümlülüğü, avukatlık mesleğini bıraksa dahi ölünceye kadar devam eder.

Ceza avukatı, savunma fonksiyonu ile temel hak ve özgürlüklere yanlış yapılan müdahaleleri önleyerek hukuk devletinin ve özgürlüklerin gelişimine önemli bir katkı sunar.

 

gaziantep avukat 5

Ceza Avukatında Bulunması Gereken Özellikler

1.UZMANLIK VE GÜNCELLİK

Ceza avukatının kaliteli hizmet verebilmesi keskin bir uzmanlaşmaya giderek sadece ceza davalarını üstlenmesi ve sürekli mevzuat değişikliklerinin yaşandığı ceza hukukundaki tüm gelişmeleri takip ederek bilgilerini güncel tutabilmesi halinde mümkündür. Sade vatandaş için dahi kanunu bilmemenin mazeret sayılmadığı bir ülkede ceza hukukundan başka alanlarda da iş yapmaya çalışan bir avukatın güncel uygulamaya hakim olması ve iyi bir ceza avukatı olarak anılması güçtür.

2.BİREYSELLİK (ÖZGÜNLÜK)

Ceza avukatlığı herkesin aynı kalitede standart hizmet verebileceği bir meslek değildir. Ceza avukatı ceza dosyaları ile “BİZZAT” ilgilenir, kurumsallaşmaktan yani çalışan sayısını artırıp standart ve vasat hizmet verecek şekilde büyümekten kaçınır. Kurumsal (çok kişinin çalıştığı), her davaya bakan bir hukuk bürosundan kaliteli bir ceza avukatlığı hizmeti almanız “kanaatimce” zordur.

Çünkü iyi bir ceza avukatının hitabet gücü, yazım dili, bilgisi, zekası, dosyaya bakışı BENZERSİZDİR. Bu nedenle ceza avukatı müvekkilinin savunmasının hazırlanmasını ya da önemli bir duruşmasını yanında çalışan başka bir avukata havale edemez. Yani örneğin siz ünlü ceza avukatı Av. X’e vekalet veriyorsunuz ancak dosyanız o büroda çalışan ve mesleki tecrübesi, kabiliyeti kısıtlı Av. Ahmet Bey’e havale ediliyor, savunmanızı da o yazıyor, duruşmanıza da Ahmet Bey giriyor.

Aslında sizin bunu o çok büyük büroya ilk girdiğinizde, o büroda 10 kişinin çalıştığını gördüğünüzde anlamış olmanız, bu kadar kişinin çalıştığı bir büroda “benim vekalet verdiğim avukat esasen yöneticilik, işletmecilik yapıyor demek ki” diye düşünmeniz gerekirdi. Bu arada bahse konu örnekte siz dosyanızı Av. Ahmet Bey’e verir miydiniz?

Vatandaşlarımız eğer hayati önem taşıyan bir ceza dosyaları varsa her aşamada doğrudan muhatap olabilecekleri ve dosyaları ile bizzat ilgilenecek, duruşmalarına bizzat katılacak, savunma, istinaf, temyiz dilekçelerini bizzat hazırlayacak “BİR” ceza avukatı edinsinler.

3.İLERİ DERECEDE EMPATİ YAPABİLME YETENEĞİ

Ceza avukatının savunmasını üstlendiği sanık dosyada yazan bir isimden ibaret değildir. Dosyada mahkumiyet tehdidi altında veyahut cezaevinde, ailesi, sevdikleri olan ve geleceğini size emanet etmiş bir İNSANIN olduğu unutulmamalıdır.

Ceza avukatı kendi kardeşi, annesi, babası veya eşi sanık olsa ve savunmasını üstlense dosya üzerindeki çalışması için en az 10-15 gününü harcayacaksa, o konuda son dönemde verilmiş tüm Yargıtay kararlarını tek tek okuyacaksa, uygulamaya yönelik varsa eksiklerini tamamlayacaksa yani elinden gelenin en iyisini yapacaksa dosyasını üstlendiği müvekkili için de aynı şeyi yapmalı, üstlendiği manevi sorumluluğun farkında olmalıdır.

Uygulamada yarım saatte matbu bir evrak üzerinden isim soyisim ve belli bölümler değiştirilerek savunma, tutuk itirazı, istinaf ve temyiz dilekçeleri hazırlanmakta önceki dilekçelerin başlığı değiştirilerek kanun yolu başvuruları yapılmakta dosyada adı geçenin İNSAN olduğu unutulmaktadır.

Gaziantep Ceza Avukatı. Bu şekilde hareket eden meslektaş müvekkilinin yerinde kendisi olsa verdiği hizmeti kendisine layık görür müydü? Eğer iyi bir ceza avukatı olmak istiyorsanız öyle titiz ve iyi bir savunma yapmalısınız ki dava sonucu olumsuz dahi olsa Müvekkiliniz gayretinizden şüphe duymamalı, rahatlıkla teşekkür edebilmelidir.

4.ŞEFFAFLIK

İyi bir ceza avukatı “son derece kaliteli hizmet verdiği için” üstlendiği dosyaya sunduğu savunma, tevsi-i tahkikat, mütalaaya beyan, istinaf, temyiz v.b. dilekçelerin örneğini en kısa sürede Müvekkiline (Müvekkil yakınına) ulaştırarak bilgilendirir. Hem müvekkilini hakkını nasıl savunduğu konusunda haberdar etmesi gerekir hem de o çalışma için ciddi vakit ve emek harcamıştır, içten içe takdir görmek ister.

İyi bir ceza avukatı mesleki gayretine karşın dosya olumsuz neticelenmiş veyahut kanun yolu başvurusu reddedilmiş ise bunu da derhal müvekkiline bildirir, yapılabilecek başka bir hukuki müdahale olup olmadığı konusunda görüşünü açıklar. Uygulamada temyizde cezası onanan, istinaf başvurusu reddedilen, hakkında mahkumiyete karar verilen vatandaşların bunu avukatlarından değil de aylar sonra ve çoğu kez cezaevine götürülmek üzere yakalandıklarında öğrendiklerini görmekteyiz.

5.MESLEK AHLAKI VE PRENSİP SAHİBİ OLMAK

Meslek ahlakı; bir avukatın mesleki bilgisi ve kabiliyetinin yeterli olmadığı bir işi üstlenmemesi, eksik ya da geç yapmaması, Müvekkilinin güvenini sarsmamasıdır. Ceza avukatı, her türlü dosyayı alan ve sürümden kazanma mantığı ile hareket edenlerden farklı olmak ve üstlendiği dosyaya oldukça ciddi vakit ayırmak zorundadır. Bu nedenle fiilen ceza davaları dışında dosya üstlenmesi ASLA mümkün olmadığı gibi ayda üstlenebileceği dosya sayısı da sınırlıdır.

Son olarak; ceza davalarında dosyasını vermek için “cezanı kesin bozdururum, kesin beraat edersin, kardeşini ilk duruşmada tahliye ederim” gibi güzel cümleler duymak ve taahhüt isteyen vatandaşlar maalesef avukatın en kötüsüne mahkumdur. Gaziantep Ceza Avukatı. Çünkü iyi bir ceza avukatı asla elinde olmayan bir şeyi taahhüt etmez, zor durumdaki bir insana duymak istediklerini söyleyip umut tacirliği yaparak para kazanmaz. Çünkü İyi bir ceza avukatı her şeyden önce iyi bir insan olmak zorundadır.

Cinsel Taciz Olarak Kabul Edilen Durumlar

Ceza Hukukunda Sıkça Sorulan Sorular

5237 sayılı TCK’ya göre iki tür ceza yaptırımı bulunmaktadır: Hapis cezası ve adli para cezası. Ancak uygulamada adli para cezası bazen ödenmemektedir, ödenmediği takdirde adli para cezası da hapis cezasına çevrilmektedir.
 
Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir).
 
Hareketin sayısına göre suçlar, tek hareketli ve birden fazla hareketli suçlar olarak ikiye ayrılır. Tek hareketli suçlar, kanunun tek bir hareketi suçun oluşumu için yeterli gördüğü suçlardır. Örneğin, kasten öldürme (TCK.m.81), yalan yere yemin (TCK.m.275), hırsızlık (TCK. m.141).
 
 • Hırsızlık suçu.
 • Dolandırıcılık suçu.
 • Güveni kötüye kullanma suçu.
 • Görevi kötüye kullanma suçu.
 • Rüşvet suçu.
 • İrtikap suçu.
 • Zimmet suçu.
 • Özel belgede sahtecilik suçu.
Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezası: Kasten işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezaları, adli para cezasına çevrilebilir. Taksirle işlenen suçlarda (Örn, trafik kazası neticesinde 2 yıl 6 ay ceza verilse bile) ise ceza miktarına bakılmaksızın tüm cezalar adli para cezasına çevrilebilir.
 
Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hâkimliğinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca karar verilir. İnfaz hâkimliğinin yetkisi, hükmün infazına ilişkin işlemin yapıldığı yere göre belirlenir.
 
Suçun maddi unsurları, haksızlığı şekillendiren objektif nitelikli unsurlardır. Bu unsurlar şunlardır: Fiil, netice, fiil ile netice arasında nedensellik bağı. Fail, mağdur, suçun konusu, nitelikli haller de bu kapsamda ele alınır.
 

1 Ocak 2020 itibarıyla uygulanan olan ‘seri muhakeme usulü’ ile savcılık ilk suçta yaptırım uygulayabilecek. Şüpheli eğer savcılığın verdiği süre içinde kasıtlı bir suç işlemezse dosyası kapanacak ancak işlerse hakkında dava açılacak.

Failin bir suçu işlemek için aynı hukuki değeri koruyan daha hafif bir suçu işlemek zorunda kaldığı hâllerde “geçitli suç” söz konusu olur. Geçit suçlar cezalandırılmayan önceki eylemlerin kapsamında sayılırlar ve bu nedenle bütün cezalandırılmayan önceki eylemlerle birlikte görünüşte içtimanın bir türünü oluştururlar.
 
Aşağıdaki suçlar istisna tutulmuştur bu suçlarda yeni denetimli serbestlik hükümleri uygulanmaz: Kasten öldürme suçları (TCK 81, 82, 83) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104 ve 105)
 
Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Avukat Abdulkadir AKILLAR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine Türkiye derecesiyle girerek kısa sürede başarılı bir şekilde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Gaziantep Barosuna kayıtlı olarak Avukatlık Ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti vermektedir.

Avukat Abdulkadir AKILLAR Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline Kayıtlı Uzman Arabulucu olarak da görev yapmaktadır. Arabuluculuk Vasfında

Banka ve Finans Hukuku, İnşaat Hukuku ile Enerji Hukuku Uzman Arabuluculuk kapsamında da çalışmaları devam etmektedir.

Arabuluculuk vasfı yanı sıra Aktüerya Uzmanlığı Hesap Bilirkişilik vasfı ve eğitimi de bulunmaktadır.

Özel çalışma ise Aile ve İş Hukukudur. Gaziantep ilinde özellikle Aile Hukuku ve İş Hukuku alanında ön plana çıkmış ve bu alanda gerek meslektaşları gerekse de vatandaşlar tarafından bilgisi ve deneyimi rağbet görmektedir.

Akıllar Hukuk Bürosunda kurucu ortak olarak Aile Hukuku, İş Hukuku alanlarında hizmet vermekte ofisin diğer ekibi ise  Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bilişim Suçları, İdare Hukuku, Fikri Haklar , Tüketici Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, KVKK, Trafik Hukuku, Sağlık Hukuku gibi diğer hukuk alanları da dahil branş branş ayırarak her branş için de alanında uzman bir avukatla çalışmanızı sağlayacak bir sistemle hukuk hayatına devam etmektedir.

En karakteristik özellikleri arasında azimli, iştiyaklı, sıkı takipçi oluşu ve her zaman ulaşılabilir olması yer almaktadır.

Müvekkillerine vermiş olduğu hukuki süreç hakkındaki detaylı bilgilendirmeler ve sürecin tüm olasılıkları ile ilgili aydınlatmalar ile başarılı sonuçlar kendisini memnuniyet oranı çok yüksek avukat seviyesine taşımıştır.

Toplumun genelini ilgilendiren birçok davada başarı yakalamış ve hatta NTV, TRT 1, Anadolu Haber Ajansı, Show TV, Milliyet, Hürriyet, Yeni Şafak, DHA, Haber 7 ve diğer TV Kanalları ve Haber Siteleri ve Genel/Yerel Gazetelerde bu davalar yayın konusu edilmiş ve kendisinden çeşitli tarih ve zamanlarda röportajlar alınmıştır.

İngilizce bilmektedir. Ayrıca Arapçası orta düzeyde olsa da tercüman eşliğinde Arap müvekkilleri ağırlamaktadır.

Düzenli olarak çeşitli yayın alanlarında makaleler yazmaktadır.

Avukat Abdulkadir Akıllar’dan hukuki hizmet almak istemeniz durumunda sitemizde belirtilen iletişim adreslerinden kendisini ya da ofisimizi arayabilirsiniz.

✅ Gaziantep  Ceza avukatı;✅ Gaziantep Ceza Dosyası 
✅ Gaziantep Ağır Ceza Avukatı;✅ Gaziantep  Takipsizlik Kararı
✅ Gaziantep Sulh Ceza Avukatı;✅ Gaziantep  Avukatı
✅ Gaziantep Asliye Ceza Avukatı;✅ Online Destek Hattı;

Gaziantep Adliye Ceza Mahkemesi İletişim Bilgiler

SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36
Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500

GAZİANTEP AĞIR CEZA MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1. AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2253
KALEM2254
GAZİANTEP 2 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2259
KALEM2260
GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2265
KALEM2267
GAZİANTEP 3.AĞIR CEZA MAH. 2.KLMMÜDÜR 2232
KALEM2232
GAZİANTEP 4 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2273
KALEM2274
GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2814
KALEM2815
GAZİANTEP 5 AĞIR CEZA MAH. 2. KLMMÜDÜR 2751
KALEM2752
GAZİANTEP 6 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2804
KALEM2805
GAZİANTEP 7 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6032
KALEM6072
GAZİANTEP 8 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6425
KALEM6438
GAZİANTEP 9 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 6081
KALEM6082
GAZİANTEP 10 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2397
KALEM2396
GAZİANTEP 11 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2544
KALEM2547
GAZİANTEP 12 AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 2344
KALEM2181
GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.
GAZİANTEP ÇOCUK AĞIR CEZA MAH.MÜDÜR 3232
KALEM2387
GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2666
KALEM2667
GAZİANTEP2 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2672
KALEM2671
GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2661
KALEM2662
GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2451
KALEM2452
GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2456
KALEM2457
GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2528
KALEM2527
GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2462
KALEM2462
GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2282
KALEM2282
GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2236
KALEM2237
GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2291
KALEM2293
GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2296
KALEM2297
GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2301
KALEM2302
GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2311
KALEM2312
GAZİANTEP14 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2317
KALEM2317
GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLMMÜDÜR 2306
KALEM2307
GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2320
KALEM2322
GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2326
KALEM2327
GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2331
KALEM2221
GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2338
KALEM2337
GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2141
KALEM2343
GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2346
KALEM2347
GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2631
KALEM2634
GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR 2651
KALEM2654
GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2641
KALEM2642
GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2646
KALEM2647
GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3112
KALEM3112
GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3122
KALEM3121
GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2351
KALEM2353
GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2358
KALEM2357
GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2380
KALEM2362
GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2367
KALEM2367
GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2780
KALEM2780
GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2785
KALEM2785
GAZİANTEP SULH CEZA HAKİMLİĞİ
GAZİANTEP 1 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2552
KALEM2552
GAZİANTEP 2 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2425
KALEM2425
GAZİANTEP 3 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2192
KALEM2192
GAZİANTEP 4 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2198
KALEM2199
GAZİANTEP 5 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2372
KALEM2372
GAZİANTEP 6 SULH CEZA MAH.MÜDÜR 2214
KALEM2214

Avukatlarımızca Hazırlanan Makaleler

Eylül 2022

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.