ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Avukat Abdulkadir AKILLAR Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Yazı İçeriği

Çekişmeli boşanma davası nedir?

Evliliğin taraflarının boşanmanın temel unsuru olan boşanma, evlilik birliğinden doğan çocukların velayeti, maddi / manevi tazminat ve iştirak / yoksulluk nafakası konularından en az birinde anlaşamaması sebebi ile istek ve savunmalarını mahkemede dile getirdikleri bir boşanma dava çeşididir. Bu tür çekişmeli davalar, anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun sürmekte ve tarafların iddialarını ispatlamaları mahkemece beklenmektedir.

Çekişmeli boşanma nasıl olur?

Çekişmeli davaları karşılıklı anlaşma söz konusu olmadığında, taraflardan birisi tarafından boşanma davası açılabilmektedir. Bu tür boşanma davaları, boşanma sebepleri konusunda öne sürülen ispatla yükümlü olduğu dava çeşididir ve iddiaların ispatlanması amacıyla delillerin mahkemeye sunulması, tanıkların bildirilmesi ve tüm bunların değerlendirilmesi zaman alacağından genelde tek duruşma (tek celse) ile sonuçlanan anlaşmalı boşanma davasından farklı olarak uzun süren dava çeşididir.

Çekişmeli boşanma davaları nasıl açılır?

Çekişmeli boşanma davası, boşanmak isteyen taraflardan biri tarafından mahkemeye verilecek boşanma dilekçesi ve delillerle birlikte bir dosya haline getirilerek açılır. Boşanma davalarında sıkı usuli kurallar uygulandığından davanın boşanma avukatı tarafından açılarak yürütülmesi çok ama çok önemlidir. Çekişmeli niteliğe sahip boşanma davalarında herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için davanın bir profesyonel bir avukat tarafından açılıp takip edilmesini tavsiye ediyoruz.

Çekişmeli boşanma dava dilekçesi nasıl olmalıdır?

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi, boşanma gerekçesi, davacının varsa özel durumu, kişinin net bir şekilde talepleri, delillerin durumuna göre kişiye özel olarak hazırlanması gerekir. Bu nedenle her kişiye, duruma ve her davaya uygun standart “çekişmeli boşanma dava dilekçesi örneği” söz konusu olmayacaktır.Ayrıca boşanma dilekçeleri, davada izlenecek duruma göre birtakım mevzuları özellikle içermelidir ve bunun için mutlaka bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmalısını öneririz.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

“Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer” , “çekişmeli boşanma kaç duruşmada biter” sorularının cevabı, davanın hangi şehirde açıldığına, boşanmanın sebeplerine ve dosyadaki delillere göre değişiklik arz etmektedir.
Davanın görüleceği yer İstanbul , Gaziantep gibi büyük bir şehirse mahkemelerin yoğunluğu genelde fazla olduğundan duruşma araları nispeten uzun olmaktadır. Ki bu da bu tür şehirlerde dava sürecini kısmen uzatmaktadır. Ayrıca örneğin zina sebebiyle boşanma ile şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası kuşkusuz aynı derecede uzun sürmeyecektir. Veya zinaya ilişkin fotoğraf, e-mail yazışması veya fotoğraf gibi delillerin bulunduğu bir zina sebepli boşanma davası ile tanık dışında hiçbir somut delilin bulunmadığı bir zina davasının aynı uzunlukta sürmesi beklenemez. Her davada olmasa bile bazı boşanma davalarında keşif veya bilirkişi incelemesi gerekebilmektedir. Bu sebeple, boşanma davası için boşanmanın sebebi, dosyanın özellikleri, delil durumu gibi faktörler de boşanma davalarının ne kadar uzun süreceğini etkilemektedir.

Çekişmeli boşanma davasında hakim neler sorar?

Mahkeme hakimi, çekişmeli boşanma davasında taraflara iddia ve savunmalarında beyan ettikleri hususlarla ilgili sorular sorabilir. Mesela, davacı şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açmış ise ve delil sunmadı ise davacıya delillerini sorabilir. Veya davalı taraf karşı beyanda bulunduysa bir belgeden bahsetmiş ise bu belgenin nerede olduğunu sorabilir.

Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma nasıl olacaktır?

Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma ön inceleme duruşmasıdır ve bu duruşmada davanın konusu tespit edilir ve uzlaşma imkanı olup olmadığı taraflara sorulacaktır.
Ön inceleme duruşmasında tahkikat aşamasına geçilmesine karar verilir. Bu nedenle taraflar delillerini ve tanıklarını en geç bu ilk duruşma olan ön inceleme duruşmasına kadar sunması gerekir.

Çekişmeli boşanma protokolü nedir?

Boşanma protokolü sadece anlaşmalı boşanma davalarında söz konusu olan bir hukuki belgedir. Ve çekişmeli olan boşanma davalarında bu tür bir protokol olmadığından çekişmeli boşanma protokolü örneği şeklinde bir belge de olmayacaktır. Zira protokol ancak taraflar arasında anlaşma varsa söz konusu olan bir belgedir. Taraflar arasında boşanma veya velayet gibi konularda anlaşmanın bulunmadığı çekişmeli davalarda bu tür bir protokol söz konusu olamaz. Ancak çekişmeli bir boşanma davası tarafların uzlaşması halinde her zaman anlaşmalı boşanma davasına dönüşebilmektedir. Boşanma kararı, çekişmeli veya anlaşmalı boşanma fark etmeksizin kesinleştikten sonra nüfus idaresi tarafından boşanma işlemleri olarak nüfusa işlenecektir.

 

Çekişmeli boşanma davası nedir?

TMK Md. 166/3 de düzenlenmiş anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma sebebine dayalı açılmış ve eşler arasında boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda bir anlaşmanın bulunmadığı boşanma davası türüdür.

Eşim boşanmak istemiyor bu durumda açacağım dava çekişmeli boşanma davası mı olacaktır?

Evet. Ayrıca eşiniz boşanmayı istiyor olsa bile çocukların velayeti, iştirak ve yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat gibi konularda uyuşmazlık içerisindeyseniz açacağınız dava çekişmeli boşanma davası olacaktır.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürecektir?

Kesinlikle anlaşmalı boşanma davasından daha uzun sürecektir. Bu konuda kesin bir süre vermek de zor çünkü bir davanın ne kadar süreceğini etkileyen çok sayıda etken vardır. Mahkemenin yükü, tebligatların durumu, tarafların iddiaları ve bu iddiaların araştırılmasına yönelik olarak yapılabilecek keşif, bilirkişi incelemesi gibi yargılama aşamaları, dinlenecek tanıkların sayısı, adli tatil, mahkemeye ilişkin özel durumlar, Koronavirüs (covit-19) gibi salgın, tarafların ve taraf avukatlarına ilişkin özel durumlar gibi.
Ayrıca bir ön inceleme duruşması, üç veya dört tahkikat duruşması olmak üzere davanın 4-5 duruşmada (celsede) sonuçlanması mümkündür.

Çekişmeli boşanma davasında verilen kararın üst mahkemeye gönderilmesi mümkün müdür?

Mahkemelerin kesin karar verdikleri sınırlı dava türü dışında ki kararların büyük bir kısmı üst mahkeme yolu açıktır. Boşanma davalarında da tarafların verilen kararı üst mahkemeye (istinaf veya temyiz) gönderme hakkı bulunmaktadır.

İstinaf incelemesi ne kadar sürer?

Net bir süre vermek mümkün olmamakla birlikte ortalama 1 yıl kadar sürebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davasında da avukat tutmak zorunda mıyız?

Türk özel hukukunda davaların avukat / vekil aracılığıyla takip edilmesi zorunluluğu yoktur. Bu nedenle avukat tutmak zorunda değilsiniz. Kuşkusuz davanızı boşanma davaları konusunda deneyimli bir boşanma avukatı tarafından takip etmeniz her bakımdan menfaatinize olacaktır.

Çekişmeli boşanma davalarında avukatlık ücreti ne kadardır?

Bunu avukatınızla görüşerek belirlemelisiniz. Çünkü her yıl avukatlık tarifesi değişmekte olup 2021 yılı için ise yeni tarife belirlenmiştir. Avukatlık ücreti ne kadar sorusuna değişiklikler sebebi ile telefon ile bilgi almanız gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davasını hangi şehirde açmalıyım?

Çekişmeli boşanma davaları eşlerin son altı ay birlikte oturdukları yer mahkemesinde veya eşlerden birinin yerleşim yerinde bulunan mahkemede açılmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Aile mahkemelerinde açılır. Ancak Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde boşanma davası açılacaktır.

Çekişmeli boşanma davasında nafaka ve tazminat talep edebilir miyim?

Evet. Şartlarınız uygun ise talep edebilirsiniz. Bu durumu bir boşanma avukatının değerlendirmesi daha uygun olacaktır.

Eşimin adına kayıtlı bir evimiz ve arabamız var boşanma davasında bunların paylaşılmasını da talep isteyebilir miyim?

Hayır. Bunun için ayrı bir dava açmanız gerekir. Taraflar arasındaki mal rejiminin sona ermesinden doğan alacaklara yönelik talepler, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde yine aile mahkemesinde açılacak malların tasfiyesi davasında görülür. Boşanma davası sonuçlanmadan bu türden bir dava açmış olsanız dahi boşanma mahkemesi boşanma dava dosyasının sonuçlanmasını bekleyecektir.

Altınlarım (ziynetlerim) eşimin işyerindeki kasada kaldı. Çekişmeli boşanma davasında bunları da talep isteyebilir miyim?

Evet, bunun için ayrı bir dava açmanız gerekmeyecektir. Harcını ödeyerek ziynet ve şahsi eşyalarınızı da boşanma davasında talep edebilirsiniz. Boşanma Avukatınız bu taleplerle ilgili ispat kuralları konusunda gerekli bilgiyi size verecektir.

Evlilik bir yıl olmadı. Yine de çekişmeli boşanma davası açabilir miyim?

Anlaşmalı boşanma davasından farklı olarak çekişmeli boşanma davasında 1 yıl süre şartı yoktur. Açabilirsiniz.

Tayin işlemleri için düğünden birkaç ay önce resmi nikah yaptık. Bu durumda Anlaşmalı boşanma davası açabilir miyim?

Yapılan nikahla hukuk düzeni karşısında evli statüsünü kazanmış bulunmaktasınız. Eşiniz sizinle aynı fikirde değilse açacağınız dava çekişmeli boşanma davasıdır.

Gaziantep Boşanma İstatistikleri

Anlaşmalı Boşanma
Çekişmeli Boşanma

Din Değiştirmek Boşanma Sebebi midir?

Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Avukat Abdulkadir AKILLAR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine Türkiye derecesiyle girerek kısa sürede başarılı bir şekilde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Gaziantep Barosuna kayıtlı olarak “Çukur Mahallesi Dr.Mecit Barlas Caddesi Suburcu İş merkezi Kat:2 No:6 Şahinbey / Gaziantep” adresinde Avukatlık Ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti vermektedir.

Avukat Abdulkadir AKILLAR Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline Kayıtlı Uzman Arabulucu olarak da görev yapmaktadır. Arabuluculuk Vasfında

Banka ve Finans Hukuku, İnşaat Hukuku ile Enerji Hukuku Uzman Arabuluculuk kapsamında da çalışmaları devam etmektedir.

Arabuluculuk vasfı yanı sıra Aktüerya Uzmanlığı Hesap Bilirkişilik vasfı ve eğitimi de bulunmaktadır.

Özel çalışma ise Aile ve İş Hukukudur. Gaziantep ilinde özellikle Aile Hukuku ve İş Hukuku alanında ön plana çıkmış ve bu alanda gerek meslektaşları gerekse de vatandaşlar tarafından bilgisi ve deneyimi rağbet görmektedir.

Akıllar Hukuk Bürosunda kurucu ortak olarak Aile Hukuku, İş Hukuku alanlarında hizmet vermekte ofisin diğer ekibi ise  Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bilişim Suçları, İdare Hukuku, Fikri Haklar , Tüketici Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, KVKK, Trafik Hukuku, Sağlık Hukuku gibi diğer hukuk alanları da dahil branş branş ayırarak her branş için de alanında uzman bir avukatla çalışmanızı sağlayacak bir sistemle hukuk hayatına devam etmektedir.

En karakteristik özellikleri arasında azimli, iştiyaklı, sıkı takipçi oluşu ve her zaman ulaşılabilir olması yer almaktadır.

Müvekkillerine vermiş olduğu hukuki süreç hakkındaki detaylı bilgilendirmeler ve sürecin tüm olasılıkları ile ilgili aydınlatmalar ile başarılı sonuçlar kendisini memnuniyet oranı çok yüksek avukat seviyesine taşımıştır.

Toplumun genelini ilgilendiren birçok davada başarı yakalamış ve hatta NTV, TRT 1, Anadolu Haber Ajansı, Show TV, Milliyet, Hürriyet, Yeni Şafak, DHA, Haber 7 ve diğer TV Kanalları ve Haber Siteleri ve Genel/Yerel Gazetelerde bu davalar yayın konusu edilmiş ve kendisinden çeşitli tarih ve zamanlarda röportajlar alınmıştır.

İngilizce bilmektedir. Ayrıca Arapçası orta düzeyde olsa da tercüman eşliğinde Arap müvekkilleri ağırlamaktadır.

Düzenli olarak çeşitli yayın alanlarında makaleler yazmaktadır.

Avukat Abdulkadir Akıllar’dan hukuki hizmet almak istemeniz durumunda sitemizde belirtilen iletişim adreslerinden kendisini ya da ofisimizi arayabilirsiniz.

Başa dön tuşu
Call Now Button
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?