BOŞANMA DAVALARI HAKKINDA HERŞEY

Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Yazı İçeriği

Boşanma Davaları Genel Bilgiler:

Boşanma sözlük anlamıyla karı-kocanın bir mahkeme kararıyla ayrılmak ve evlilik bağlarını sona erdirmek şeklinde özetlenebilir. Ancak basit olarak ifade edilen bu cümle aslında insanların hayatını oldukça derinden etkileyen, yaralayan, maddi ve manevi olarak oldukça zor dönemlerden geçilmesine sebep olan zor bir durumdur.

En gelenekçi toplumlarda dahi olmak üzere eski çağlardan bu yana bu yana eşler arasında uyumsuzluk öyle ya da böyle bir boşanma olgusu mevcuttur.

Yukarıda da değinildiği üzere boşanma bir mahkeme kararıyla eşler arasındaki evliliğin son bulması olsa da boşanmaya bağlı sonuçlar oldukça fazladır ve çeşitlilik göstermektedir.

Boşanma toplumumuzun temel yapısı olarak kabul edilen aile birlikteliğini sona erdiren bir olgu olması sebebiyle kanun koyucu tarafından da son çare olarak öngörülmüş bir istenmeyen çözümdür.

Ancak boşanmanın son çare olması isteği Vatikan gibi ülkeler ya da Hristiyanlıktaki Katolik mezhebi mensupları gibi yasak olması ya da engellemeye çalışılması boyutunda değildir. Kanun koyucu iki insanın ayrılma isteğine saygı duymuş veya taraflardan biri istemese de diğerinin boşanma isteğinin ardında yatan haklı gerekçelerin ispatı halinde ayrılmasını mümkün kılmıştır.

Boşanmanın Sonuçları yalnızca eşleri etkilemez!

Boşanma sonrasında kişi yaşadığı sorunlarından kurtulup artık özgür olduğu düşüncesine kapılabilir . Ancak boşanma bir birlikteliği sona erdiren bir işlem olması sebebiyle bu birliktelikte yer alan diğer kişileri , birliktelik nedeniyle meydana gelen tüm sonuçları etkilemektedir. Bunları sıralarsak ;

 • Boşanan eşlerin varsa çocuklarının velayet durumu, velayetin kimde kalacağı, velayeti kendisinde olmayan eşin çocukla veya çocuklarıyla kişisel ilişki kurma hakkı, çocuğun boşanma sürecindeki bakım ve masrafları vb.
 • Nafaka ( Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası, Yardım Nafakası gibi )
 • Boşanma sebebiyle maddi tazminat davası, boşanma davası sebebiyle manevi tazminat
 • Boşanma sebebiyle ziynet eşyalarının paylaşımı, takıntıların kime verileceği
 • Boşanma sebebiyle çeyiz eşyalarının ve ev eşyalarının paylaşımı
 • Boşanma sonrasında eşlerin mal paylaşımı, katkı payı alacağı, mal rejiminin tasfiyesine ilişkin katılma alacağı

Şeklinde özetlenebilir. Buradan hareketle boşanma yalnızca eşlerin ayrılması ve sadece eşlerin hayatını etkilemediği görülmektedir.

Eşlerin aileleri, çocukları ve diğer kimseler de boşanmanın sonuçları ile karşılaşmaktadır.

Dolayısıyla özellikle anlaşmalı boşanmalarda eşler bir dilekçe veririz ne olacak gider boşanır çıkarız şeklinde düşünmeleri hayatlarının devamında daha büyük sıkıntılara neden olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmalı ve mutlaka hukuki yardım almalıdır.

Boşanmanın kişinin hayatında doğuracağı sonuçlar?

Eşlerin boşanması hayatlarının en önemli dönüm noktalarından birisidir. Eşlerin boşanma öncesindeki hayatı ile sonrasındaki hayatı arasında ortaya çıkan farkların olumlu yönde sonuçlar doğurması beklense de bazen hatalı yürütülen bir boşanma süreci bu beklentiyi mümkün kılmamaktadır ve boşanma sonrasında aksine daha zorlu ve gerek maddi gerekse de manevi açıdan daha problemli bir hayat sizleri bekleyebilir.

Boşanma tek çözüm ise bu aşamadan sonraki hayatınızın daha mutlu daha az problemli olması istenmekteyse şu halde boşanma sürecinin doğru yürütülmesi teknik açıdan hukuki desteğinizin de yeterli ve sağlıklı olması şarttır. Nitekim boşanma davası sürecinde haklarınızı alamamanız ve mağduriyet yaşamanız yani hukuki desteğinizin olmaması boşanma sonrasındaki hayatınızda kötü bir dönem başlamış olacaktır.

Bu şekilde sonuçlara maruz kalmamak adına boşanma Sürecinin alanında uzman, tecrübeli ve iyi bir boşanma avukatı tarafından yönetilmesi gerekmektedir.

Av. Abdulkadir Akıllar’ın ekibinin temel faaliyet alanlarının en başında boşanma davaları yer almaktadır. Sürece yön verecek gerek kadın gerekse de erkek avukatlarımız sizlere yardımcı olmaktadır. Makalemizde ve  sitemizde Boşanma Davası ve sonraki süreçlere ilişkin bir çok bilgilendirme  ve yazımıza ulaşabileceksiniz.

Boşanmanın Kanuni tanımı? Boşanma nedir?

Türk Medeni Kanununda boşanma oldukça önemli bir yere sahip olduğu için hakkında başlı başına ayrı bir bölüm düzenlemiştir. Boşanma en kısa tanımıyla hukuken geçerli bir evliliğin bir hakim kararı ile sona erdirilmesi demektir.

Boşanma Davası Ne demektir?

Boşanma davası en az eşlerden birisinin evliliğini sona erdirme isteğiyle talebini usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir dilekçe ile aile mahkemesine sunması ile sürecin başladığı ve en sonunda hakimin kararı ile sonuçlanan bir davadır.

Burada önemli olan taraflardan en az birisinin dava yoluna başvurmuş olmasıdır, yani uyuşmazlık taleple ve mahkeme yoluyla görülmelidir. Hakim kendiliğinden bu davaya bakamayacağı gibi mahkeme yolu dışında başkaca bir yöntemle de boşanma mümkün değildir.

Boşanma sebepleri nedir, boşanma sebepleri kaç tanedir?

Türk Medeni Kanununda daha önceki yazılarımızda da değindiğimiz üzere başlı başına ayrı bir bölümdür. Boşanma sebepleri sınırlı sayıda olup kanunda bunlar sayılmıştır.  Kısaca boşanma sadece aşağıdaki sebeplerin bulunması halinde gerçekleşir. Boşanma sebepleri sayılacak olursa;

 • Zina Sebebiyle Boşanma (TMK. 161. Madde)
 • Hayata Kast Sebebiyle Boşanma (TMK. 162)
 • Pek Kötü Muamele Sebebiyle Boşanma (TMK. 162)
 • Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma (TMK. 162)
 • Suç İşleme Sebebiyle Boşanma (TMK. 163)
 • Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma (TMK. 163)
 • Terk Sebebiyle Boşanma (TMK. 164)
 • Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma (TMK. 165)
 • Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Sebebiyle Boşanma (TMK. 166/1)
 • Anlaşmalı olarak boşanma (TMK. 166/3)
 • Fiili (Eylemli) Ayrılık Sebebiyle Boşanma (TMK. 166/4)

Şeklindedir. Ancak kanunda sayılan bu başlıklar genel nitelikte sebeplerdir. Ancak somut olayın içeriğine göre hakim tarafından boşanma şartlarının oluşup oluşmadığı değerlendirilecektir.

Boşanma davasının türleri?

Hukuk düzenimizde  çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olmak üzere iki çeşit boşanma davası vardır.

Çekişmeli Boşanma Davası nedir?

Tarafların Boşanma ya da boşanmaya bağlı sonuçlar bakımından her hususta anlaşma sağlaması anlaşmalı boşanmanın tanımını ifade etmektedir.

Bu tanımdan hareketle tarafların boşanma veya boşanmaya bağlı sonuçlar (nafaka, tazminat, velayet vs.) açısından en az birinde dahi anlaşma sağlanmaması söz konusu olur ise çekişmeli boşanma davasından söz edilir. Yani boşanma davası anlaşmalı boşanma davası olarak görülmüyorsa bu dava çekişmeli boşanma davasıdır.

Bir başka ifadeyle; bir boşanma davası anlaşmalı boşanma davası değilse, çekişmeli boşanma davasıdır.

Çekişmeli Boşanma Davasının Ne kadar sürer? Aşamaları Nelerdir?

Boşanma davasında ortaya çıkabilecek çeşitli ihtimaller sıralanacak olursa

Eşlerden birisi boşanmak istemekte, diğeri boşanmak istemiyor ise;

Eşlerden birinin boşanmak istememesi davanın boşanma ile sonuçlanmasına engel olan başlıca bir sebep değildir. Burada önemli olan boşanmak isteyen tarafın boşanmak istemeyen diğer taraftan daha az kusurlu olmasıdır.

Yani boşanma davasında hakim taraflardan birini daha ağır kusurlu bulursa ve daha az kusurlu olan taraf boşanmak istiyorsa dava boşanma ile sonuçlanır. Ancak boşanmak isteyen taraf boşanmak istemeyen taraftan daha ağır kusurlu ise bu halde boşanma davası reddedilir.

Boşanma Davası Dilekçeler Aşaması,

Eşler arasında açılan Çekişmeli Boşanma Davasının tüm aşamaları genel kanun niteliğinde olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu’da Belirtilmiştir. Çekişmeli Boşanma Davaları Hukuk Muhakemeleri kanununda belirtilen yazılı ı yargılama usulünün uygulandığı bir davadır. Buna göre çekişmeli boşanma davası  aşamaları sayılacak olursa ;

Boşanma Davasının Açılması:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 118 e göre 

Dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır.

Boşanma davasında dilekçeler aşaması:

Dilekçeler aşamasında Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtildiği üzere taraflar karşılıklı olarak dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ile ikinci cevap dilekçelerini sunarlar. Her bir dilekçe aşama aşama taraflara tebliğ edilmek zorundadır. Taraflar dava açıldıktan sonra dava dilekçesi dışında diğer dilekçeleri vermeyebilir.

Ancak kanunda ve yargıda dilekçe vermemenin sonuçları ile karşı karşıya kalırlar. Dilekçeler aşaması tamamlanması akabinde ön inceleme duruşması yani ilk duruşma aşamasına geçilir.

Boşanma Davası Ön İnceleme Duruşması Aşaması:

Hukuk Muhakemeleri Kanununda 137.madde de Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir.

Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez.

Ön inceleme duruşması en çarpıcı ifadeyle davanın yol haritasıdır. Bu duruşmada davanın esası hakkında tartışmalar yapılmasa da usuli hükümler karşımıza çıkmakta ve ön inceleme aşamasının doğru yürütülmesi hayati önem arz etmektedir.

Boşanma Davası Tahkikat Aşaması

Tahkikat aşaması en basit tanımıyla “neler yaşandı, kim kusurlu” gibi uyuşmazlığa konu olayın hikayesinin dinlendiği ve tarafların ispat araçlarının araştırıldığı aşamadır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 143.madde ve devamı incelendiğinde boşanma davasında tahkikat aşaması  delillerin toplandığı, tanıkların dinlendiği, bilirkişi incelemesi ile pedagog incelemesinin yapıldığı yani dosyanın  aydınlanması adına tarafların iddia ve savunmalarının ispatlamaya çalıştığı aşamadır.

Boşanma Davası Sözlü Yargılama Aşaması

Sözlü yargılama aşaması tahkikat sona ermesi sonrasında karar öncesinde dosyanın tümü hakkında tarafların beyanda bulundukları aşamadır. Kısacası taraflara dava hakkında son sözlerini söylemesi için verilen bir fırsattır. Bu aşamada hakim tarafları son kez dinler ve dava hakkında karar verme aşamasına geçer.

Boşanma Davası Karar Aşaması

Mahkeme tarafından sözlü yargılamadan sonra açılan  boşanma davasına ilişkin verilen kararın açıklandığı aşamadır.  Yani son duruşma denilen aşamadır. Son duruşmada verilen karar tarafların veya vekillerinin yüzüne karşı açıklanır.

Çekişmeli Boşanma Davası İçin Gerekli Belgeler Nedir?

Vekil ile takip edilecekse avukatınıza vermeniz gereken noter tarafından düzenlenmiş fotoğraflı ve boşanma davası açma konusunda özel yetkili boşanma vekaleti

 • Kimlik Fotokopisi
 • Usulüne uygun olarak hazırlanmış dava dilekçesi
 • Davaya konu iddialar hakkında ispat edeceğiniz tüm delillerin hazırlanması (Sms kayıtları, fotoğraflar, videolar, sosyal medya kayıtları, tanıkların bilgileri, banka kayıtları, tapu kayıtları, araç kayıtları, hastane kayıtları, varsa darp raporu, emniyet kayıtları, otel kayıtları, seyahat kayıtları ve diğer ispata elverişli tüm kayıtlar )

Ancak burada belirtilmesi gereken husus yargılamanın ilerleyen aşamalarında kanunda belirtilen sürelerde de  delil ve tanık listesi ayrıca sunulması mümkün olduğundan delillerin ve tanık listesinin dava açılırken birlikte sunulması şart değildir. Ancak dava dilekçesi delil kısmında delillerin açıkça yazılması gerekmektedir. Bu da yargılama usulünü bilen bir avukatla sürece başlamanın önemini ortaya çıkarmaktadır.

Ancak davayı vekil olmadan siz açtıysanız, mahkeme veznesinden harç ve masrafların yatırıldığına dair makbuzları da ekleyeceksiniz

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl olur?

Eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı tüm talepler hususunda aralarında anlaşarak boşanmaları anlaşmalı boşanma davası anlamına gelmektedir. Taraflar daha net ifadeyle boşanma velayet nafaka maddi ve manevi tazminat mal rejimi ziynet alacağı çeyiz eşyaları alacağı, altınlar, takılar, kişisel eşyalar ve diğer tüm hususlarda tarafların mutabık kalması durumunda gerçekleşen boşanmadır.

Burada karşımıza çıkan Anlaşmalı Boşanma Protokolü önem arz etmekte ve bu protokol sayesinde tek celse de boşanma gerçekleşmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları?

Anlaşmalı boşanma Davası şartları Türk Medeni Kanunu 166/3’te düzenlenmiştir. Bunları sıralarsak;

 • Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması
 • Çiftin mahkemeye beraber başvurması ya da diğer eşin boşanma davasını kabul etmesi
 • Tarafların mahkemede boşanma isteklerini açıklamaları,
 • Boşanacak çiftin boşanmanın malî sonuçları ve çocukların velayetiyle ilgili mahkemeye sundukları anlaşmanın hâkim tarafından kabul edilmesi.

Anlaşmalı Boşanma İçin Evlilik Süresi 1 yıl olması Şart  mıdır?

Kanunda özellikle şartlar arasında bir yıllık evlilik öngörülmesi nedeniyle evlilik 1 yıldan az sürdü ise anlaşmalı olarak dava açamazsınız. Ancak taraflar bir an evvel boşanmak isterse ve karşılıklı anlaşırlarsa 1 yıl dolmadığı için boşanmaları mümkün değildir sonucu çıkarılmamalıdır.

Evlilik süresi 1 yıl sürmese de boşanmak mümkündür.

Bu süreci hızlı ilerletmek için mutlaka bir avukata danışmak ya da avukat yardımıyla süreci yürütmek oldukça önemlidir.

Boşanma Davasında Boşanma Protokolü Nasıl Yapılmalı?

Eşler arasındaki anlaşmalı boşanma davasında eşlerin, boşanma ,çocuklar ve boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin olarak düzenleyip karşılıklı imza altına aldıkları ve  mahkemeye sundukları anlaşma metnidir.

Burada belirtilecek en önemli husus anlaşmalı boşanma protokolün hakim tarafından uygun bulunması halinde bu şartlarda tarafların boşanabileceğidir. Yani hukuka aykırı bir anlaşmalı boşanma protokolü kabul edilmeyecektir. Ayrıca Çekişmeli boşanma davasında protokol söz konusu olmaz, boşanma dilekçesi ve diğer dilekçeler olur!

Anlaşmalı Boşanma Davası Süresi En Erken Ne kadar sürede sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma tek celse de sona erse de prosedür işlemleri, davanın açıldığı mahkemenin müsaitlik durumu, tebligatlar , karar sonrası işlemlere bağlı olarak 1 hafta ile 3 ay arasında sonuçlanmaktadır. Karşılıklı olarak davanın avukatla takip edilmesi sürecin de en aza indirilmesi avantajını getirmektedir .

Boşanma Davası Aile Mahkemesinde Açılır

Eşler arasında açılacak Boşanma davaları aile mahkemelerinin kuruluş görev ve yargılama usullerine dair kanun  hükmü uyarınca “Aile Mahkemeleri”nde görülmektedir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise; Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.

Günümüzde neredeyse bütün illerde ve büyük ilçelerde Aile Mahkemeleri bulunmaktadır. Gaziantep Boşanma Davalarına ise 2021 yılı itibariyle bakan 10 tane aile mahkemesi vardır.

Boşanma Davası eşlerden hangisinin bulunduğu yer mahkemesinde Açılır 2021?

Eşler arasında açılan boşanma davasında davanın nerede görüleceği yani yetkili mahkemenin hangisi olduğu önemli bir sorudur.

Türk Medeni Kanunu Madde 168 incelendiğinde:

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir

2021 Çekişmeli  Boşanma Davası Nasıl Açılır , Anlaşmalı  Boşanma Davası Nasıl Açılır

2021 yılında bir boşanma davası Nasıl Açılır

Boşanma davası “taraflarca hazırlama” ilkesi gereğince taraflardan en az birinin vereceği bir boşanma dilekçesi ile açılabilir. Özellikle boşanmaya konu olan olayların hukuki bir dille ve anlaşılır özetler halinde verilecek dilekçede anlatılması gerekmektedir. Bu hususta ekibimiz sizlerle yaptığı detaylı görüşmelerde sorunlarınızı dava aşamasına menfaatinize en uygun olacak şekilde taşıyoruz.

Boşanma dilekçesi ekine davacı gerekli belgeler de eklendikten sonra Aile Mahkemesine ya da Aile Hukuk Tevzi Bürosuna başvuru yapılıp gerekli harç ve masrafları yatırdıktan sonra dava açılmış olacaktır. Dava açıldıktan sonra davanın açıldığına dair belge tarafınıza teslim edilir. .

Anlaşmalı boşanma davası açılacak ise dava açan taraf dilekçesine ek olarak ayrıca  boşanma protokolü de eklemelidir.

Boşanma davasını en sağlıklı bir şekilde tavsiye edildiği üzere avukat aracılığıyla açacak iseniz boşanma vekaletini de avukatınıza teslim etmeniz gerekmektedir.

2021 Yılında Boşanma Davasında Mahkeme Masrafları Ne Kadar ödenir ? 2021 yılı Boşanma Davası Harçları Ne Kadar?

Aşağıda sayılan masraflar boşanma Davasında  yalnızca açılış aşamasında lazım gelen ve yalnızca boşanma istemli davalar için olan masraflardır. Mahkeme dava açılış masrafları,  Dava Harçları (Peşin Harç, Başvuru Harcı) ile Gider Avansından oluşmaktadır.

2021 yılı itibariyle Boşanma Davası için

 • Peşin Harç : 59,30 TL
 • Başvuru Harcı: 59,30 TL
 • Gider Avansı : 290 TL

Vekille takip edilen davalarda Vekiliniz tarafından talep edilecek vekalet ücreti ve vergiler avukatınız tarafından talep edilmektedir. Ve vekiliniz tarafından talep edilen ücretin karşılığını hayatınızın geri kalanının tamamında almış olacağını unutmayınız.

Ayrıca sayılan masraflar davanın yalnızca başlaması için yatırılması gereken asgari tutarlardır, davanın ilerleyen aşamalarında pedagog incelemesi, bilirkişi masrafları ve mahkemece gerek görülürse yapılacak diğer masraflar da olacaktır ve bu masraflar her yıl belirlenen oranlarda artar

İnsanlar tarafından  “Boşanma Davası fiyatları”, “boşanma davası dosya masrafı”, “boşanma davası ücretleri”, “boşanma davası kaç para” gibi ifadelerle yapılan aramalarda genel olarak avukatlık ücreti kastedilmektedir. Ancak belirtilen bu tutarlar avukatlık ücreti olmayıp yalnızca davaya başlarken yatırılması gereken asgari tutarlardır. Her avukat belirlenen asgari tarifeden az olmamak şartıyla talep ettiği ücreti kendisi tayin edecektir.

Harçlar Maliye Bakanlığı tarafından , gider avansları da Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir ve her yıl bu tutarlar artar.

Eşler arasındaki çekişmeli Boşanma ile Anlaşmalı Boşanmanın Farkları Nedir?

Çekişmeli boşanma ile anlaşmalı boşanma arasındaki en önemli farklar;

 • Çekişmeli boşanma davası tarafların kusur araştırmasının yapıldığı , ağır kusurlu tarafın arandığı ve ispat yükü altında bulunulan bir dava türü iken anlaşmalı boşanma davasında kusur araştırması yapılmaz. Hatta eşler arasında yaşanan olaylar anlaşmalı boşanma davasında detaylı araştırılmaz.
 • Çekişmeli boşanma davası uzun soluklu davalardır. Nitekim delillerin sunulması araştırılması, tanıkların dinlenmesi , bilirkişi ve pedagog raporları, gerektiğinde keşif gibi durumlar çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesine sebep olmaktadır. Oysa anlaşmalı boşanma davası tüm koşullar oluşmuş ise tek celse de sonuçlanır ve en az 1 hafta ile en çok 3 ay arasında kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılır.

Çekişmeli boşanma davasında  HAKİM KARAR VERİR. Oysa anlaşmalı boşanma davasında tarafların anlaşmasının hukuka uygunluğu denetlenir ve hukuka uygunsa talepleri kabul edilir. Kısacası anlaşmalı boşanmada tarafların iradesi 3.bir kişinin kararının önüne geçmektedir

-Anlaşmalı boşanma davasında tarafların hazır bulunması ve protokollerinin eksiksiz olması yeterlidir. Tanık dinlenmesine keşif yapılmasına delil araştırılmasına bilirkişi raporlarına gerek yoktur. Oysa çekişmeli boşanma davasında bu araştırmaların hepsi yapılır. Bu durum da çekişmeli boşanma davasının uzun sürmesine sebep olmaktadır.

-Anlaşmalı boşanma davasında tarafların 1 yıl evli kalmış olması ve duruşmada hazır olmaları şarttır. Ancak  çekişmeli boşanma davasında bu şekilde bir şart söz konusu değildir

-Anlaşmalı boşanma tek celsede biterken çekişmeli boşanma davası en az 4 ya da 5 celse sürebilmektedir. Bu sebeple  anlaşmalı boşanma davasında boşanma süreci daha az, çekişmeli boşanma davasında ise daha uzun sürmektedir.

Eşler arasında açılan Boşanma Davası Ne Kadar Sürecektir?

Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede bitmesi sebebiyle duruma göre 1 hafta ile 3 ay arasında sürmekte iken çekişmeli boşanmaları ise açıkladığımız üzere dava açılışı, Dilekçeler aşaması, Öninceleme aşaması, Tahkikat aşaması, Sözlü Yargılama aşaması ve karar gibi aşamalardan oluştuğu için ve çeşitli araştırmalar yapıldığı için en az 1 yıl ile 1,5 yıl arasında sürmektedir. Ancak bu sadece dava açılan yerel mahkeme aşamaları için geçecek süredir. Üst mahkeme yani istinaf mahkemeleri veya temyiz için Yargıtay aşamaları için geçecek süreler açıklanan süreye dahil değildir.

“Boşanma Davası kaç ay sürer?”, “Boşanma davası kaç yıl sürer?”, “Boşanma davası en fazla ne kadar sürer?” şeklindeki araştırmalara ise genel olarak net bir cevap vermek mümkün değildir. Nitekim bu süreler somut olaya mahkemesine ve yargılamada yaşanan sürece göre değişecektir.  Boşanma

Çekişmeli boşanma davasında Davayı Önce Açan Taraf  Mı davada daha mı avantajlıdır?

Bu soruya evet cevabı verilmesi uygun düşmektedir. Nitekim davayı açan yani ilk davranan taraf aslında davanın temel iskeletini oluşturmakta  ve boşanmada tartışılacak hususları kendisi belirlemiş olmaktadır. Bir nevi bu durum da psikolojik olarak avantajlı duruma getirmektedir. En basitinden başka illerde ayrı yaşayan eşlerden ilk davayı açan davanın hangi mahkemede görüleceğini belirlemiş olur.   Bu da kendi bulunduğu ilde davasını takip etmek avantajını ortaya çıkarır.

Nitekim kendi bulunduğu ilde adalete de daha rahat erişim sağlayacak , avukatı ile iletişimi daha sağlıklı olacak ve daha rahat dava sürecini atlatacaktır. Ayrıca son çare olarak boşanmak gerekilen durumlarda süreç daha da çıkılmaz bir hal almayacak ve sürüncemede kalmayacaktır.

Bazı boşanma davalarında hak düşürücü süreler söz konusudur. (örneğin zina durumunda bu eylemin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde dava açılmazsa bu sebeple dava açılamayacaktır gibi). Bazı hallerde de belli bir süre dava açmamak karşı tarafı affetti anlamına gelmekte ve bu da dava hakkını engellemektedir. Buna benzer durumlar için de davayı açan taraf olmak avantaj sağlayabilecektir.

Ancak sadece ilk dava açmanın davada sizi haklı çıkaracağı sonucuna varmamalısınız. Tabi ki de yargılama aşamasında ağır kusurlu tarafın kusuru ispat edilmelidir.

Eşler arasındaki boşanma Davasında Sosyo – Ekonomik Durum (SED) Araştırması yapılır mı?

Eşler tarafından açılan Boşanma davasında eşlerin  sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması boşanmanın sonuçları bakımından önem arz etmektedir. Bu araştırma mahkeme talimatı ile emniyet güçleri tarafından yapılır. Ayrıca sosyo-ekonomik araştırma tarafların kaldığı evin fiziki koşullarını, çocuklar için en uygun ortamın nerede olduğu, eşlerin nasıl bir ortamda kimlerle yaşadığı, eşlerin çalışıp çalışmadığını, adına kayıtlı mal varlığı olup olmadığını, eşlere destek olan birilerinin olup olmadığı, eğitim durumları gibi genel durumlar araştırılmaktadır. Bu araştırmalar da

 • Boşanma sonrasında çocukların velayetinin kimde kalacağını
 • Ağır kusurlu tarafın ödeyeceği nafaka miktarını
 • Maddi ve manevi tazminat tutarlarını

Belirlemektedir. Hakim yapılan araştırma sonrasında vicdanen ve hakkaniyetli olarak bir karar vermelidir. Bu araştırma bu sebeplerle oldukça gereklidir. Ancak tek başına bu araştırma verilecek karara esas olmamaktadır. Hakim tarafından yapılan diğer tüm araştırmalar da verilecek kararı etkilemektedir.

Boşanma Davasında Pedagog İncelemesi nedir Pedegog İncelemesi Neden Yapılır?

Boşanma davalarında mahkemeler adliyelerde görevli bulunan ya da komisyona kayıtlı pedagoglarca çocuğun dava sürecindeki geçici velayeti ya da boşanma davası sonrasındaki kalıcı velayeti  hususlarında gerekli incelemeleri yapmak ve incelemeleri sonrasında rapor hazırlama sürecine pedagog incelemesi denilir.

Pedagog, eğitim bilimi uzmanıdır. Daha çok çocuklarla ilgili çalışmalar yapar. Çocukların sosyal problemlerinin çözümüyle ilgilenir. Pedagogların görevleri;

 • Çocuğun sorunlarıyla ilgili olarak, nedenlerini araştırır ve bünyeye uygun çözüm önerileri geliştirir,
 • Ele aldığı çocuk grubunun düzeyine uygun çalışmalar yapar,
 • Alanı ile ilgili gelişmeler izleyerek, yeni çözüm yöntemlerini dikkate alır
 • Çalıştığı kurumlarda kanunlarla verilen görevleri yapmak  olarak sayılabilir.

Boşanma davalarında özellikle velayet talepleri konusunda bir anlaşmazlık bulunduğunda, kısacası davada her iki tarafın da çocuğun velayetini istemesi halinde pedagog incelemesi önem arz eder. Çünkü mahkeme çocuk için en yararlı sonucu araştırır ve çocuğun üstün yararını gözetir.

Pedagog raporu da hakimin vereceği kararı doğrudan etkileyebilen bir rapordur. Velayetin kimde kalacağı, velayetin kendisine verilmeyen kişinin çocukla kuracağı kişisel ilişki ve şekli gibi durumlarda pedagog raporu detaylı incelemeler de içermelidir. Böylelikle hakimin kararının en doğru ve çocuk için en yararlı olması sağlanmış olacaktır.

Ayrıca pedagoglar mutlaka çocuğun bulunduğu yerde gerekli araştırmaları yapar, tarafların çocukları ile de mutlaka görüşür, taraflarla da görüşür ve netice de kanaatini bildirir raporunu mahkemeye sunar.  Bu rapora da SİR RAPORU (SOSYAL İNCELEME RAPORU) denir.

Boşanma Davasında  Sosyal İnceleme Raporu (SİR Raporu) Nedir?

Pedagoglar tarafından hazırlanan ve taraflar hakkında yapılan araştırmalar sonucunda tarafların çocukları için velayet ve kişisel ilişki tesisi hakkında kanaat bildirir bilirkişi raporu denir.

Eşler Arasında boşanma Davasında Tarafların Duruşmalara Bizzat Katılması Zorunlu Mudur?

Kimse hukuk yargılamasında duruşmaya katılma hususunda zorlanamaz. Bu kişinin kendi açtığı davada da veya kendisine açılan davada da geçerli bir kuraldır.

Ceza davalarında olduğu gibi zorla getirilme veya hakkında yakalama kararı çıkarılması durumları boşanma davalarında söz konusu değildir. Ancak davaya gitmeyen davacı vekili de yoksa davası düşer.

Davalı ise her ne kadar iddiaları inkar etmiş sayılsa da hiçbir savunma yapmaması ,delil sunmaması gibi durumlar gözetildiğinde hakkında açılan davanın sonuçları ile en ağır şekilde karşı karşıya kalır.

Çekişmeli Boşanma davası açan kişi kendi açtığı dava da olsa duruşmaya katılmaya zorlanamaz.

Ancak kişinin dosyayı takip eden bir vekili de yoksa duruşmaya gitmemesi halinde dosyası işlemden kaldırılır ve kanunda belirtilen 3 aylık sürede davasını yenilemez ise dava açılmamış sayılması kararı verilir.

Kendisine karşı çekişmeli boşanma davası açılan davalı kişi de duruşmaya katılmaya zorlanamaz.  

Ancak bu seferde de davalı kendisini avukat ile temsil etmiyorsa yokluğunda yapılan usuli işlemlere itiraz edemez, delil ve tanık bildirme haklarını kaybeder ve davanın sonuçları ile en ağır şekilde karşı karşıya kalır.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşler duruşmaya katılmak zorunda mıdır ?

Anlaşmalı boşanma davalarında  her iki eşin de  duruşmada hazır olması gerekir.

Böylece yazımızda Boşanma davasında davacı mahkemeye gitmezse ne olur ?,  Davalı mahkemeye gelmezse Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma nasıl olur ? Çekişmeli boşanmada davalı duruşmaya gelmezse ne olur ?, Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer?, Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma Nasıl Olur?, Boşanma davasında davalı mahkemeye gitmezse ne olur ?, Boşanma davası açıp mahkemeye gitmemek? Gibi sıklıkla sorulan sorulara cevap verilmiştir.

Eşlerden Birisi Boşanmak istememesi Boşanmaya Engel Olur Mu ?

Anlaşmalı ve hızlı bir şekilde boşanmanın gerçekleşmesi için her iki eşin boşanmak istemesi gereklidir. Ancak taraflardan biri boşanmak istemez ise diğer taraf boşanma isteğini ancak çekişmeli boşanma davası açarak ve bu davada haklı çıkarak gerçekleştirebilir. Bu durumda diğer eşin boşanmayı kabul etmemesi önem arz etmez.

Bu durumda olan bir kişinin yapacağı işlem bir avukata danışarak ya da bir avukat aracılığıyla Aile Mahkemesinde çekişmeli boşanma davası açmaktır.

Böylelikle yazımızda Boşanmak istemeyen kadın ne Yapmalı?, Çekişmeli boşanmada erkek boşanmak istemezse ?,  Çekişmeli boşanmada erkek boşanmak istemezse ? Eşim boşanmak istiyor ben istemiyorum eşimi boşanmaktan nasıl vazgeçirebilirim ?, Çekişmeli boşanma kaç duruşmada biter?  Gibi sıkça sorulan sorular da cevaplanmış olmaktadır.

Genel olarak Boşanma Davasında Kadının Hakları ?

 • Boşanmak yerine ayrı Yaşama Hakkı,
 • Boşanmada Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı,
 • Çocuğun kendisine Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı,
 • Davada çocuğun tedbiren velayetini isteme hakkı,
 • Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma/tesis Hakkı,
 • Boşanma davasında Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı,
 • Ayrılık halinde Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı,
 • Boşanma davasında  Çocuk ya da çocuklar için Tedbir Nafakası isteme Hakkı,
 • Boşanma davası sonrasında çocuk ya da çocuklar için İştirak Nafakası isteme Hakkı,
 • Boşanma davası sonrasında kadın için Yoksulluk Nafakası isteme Hakkı,
 • Boşanma davasında Kadının Velayet isteme Hakkı,
 • Boşanma davasında Kadının Maddi Tazminat isteme Hakkı,
 • Boşanma davasında Kadın Eşin Manevi Tazminat isteme Hakkı,
 • Boşanma davasında Ziynet Eşyası Alacağı isteme Hakkı,
 • Boşanma davasında kadının Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak talepleri ve Hakları,
 • Kadının aile Konutu Şerhi Konulmasını talep etme Hakkı,
 • 6284 Sayılı Aile Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanun gereği  Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı,
 • Ekonomik gücü olmayan kadınların Barolardan Ücretsiz Avukat Talep Edebilme Hakkı,
 • Boşanma Davasında Kadının Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı,

Boşanma davasında altın, takıntı, kişisel takılar ve ziynet eşyaları ile çeyiz eşyaları talep etme hakkı gibi örneklerin çoğaltılabileceği haklar bulunmaktadır.

Böylelikle  yazımızda Kadın Boşanma davası Açarsa hakları Nelerdir?, 2021 Boşanmada kadının hakları?, 2021 Boşanan kadının hakları ?, 2021 Boşanmada kadının tazminat hakkı ?, Kadın boşanma davası açarsa Hakları Nelerdir?,  Çekişmeli boşanma Davasında hakim Neler Sorar ? Boşanmada erkeğin hakları ? gibi çok araştırılan sorulara da cevap verilmiş olmaktadır.

Genel olarak Boşanma Davasında Erkeğin Hakları ?

 • Boşanmak yerine ayrı Yaşama Hakkı,
 • Boşanmada Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı,
 • Çocuğun kendisine Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı,
 • Davada çocuğun tedbiren velayetini isteme hakkı,
 • Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma/tesis Hakkı,
 • Boşanma davasında Erkek İçin Tedbir Nafakası Hakkı,
 • Ayrılık halinde Erkek İçin Tedbir Nafakası Hakkı,
 • Boşanma davasında  Çocuk ya da çocuklar için Tedbir Nafakası isteme Hakkı,
 • Boşanma davası sonrasında çocuk ya da çocuklar için İştirak Nafakası isteme Hakkı,
 • Boşanma davası sonrasında Erkek için Yoksulluk Nafakası isteme Hakkı,
 • Boşanma davasında Erkeğin Velayet isteme Hakkı,
 • Boşanma davasında Erkeğin Maddi Tazminat isteme Hakkı,
 • Boşanma davasında Erkek Eşin Manevi Tazminat isteme Hakkı,
 • Boşanma davasında Ziynet Eşyası Alacağı isteme Hakkı,
 • Boşanma davasında kadının Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak talepleri ve Hakları,
 • Erkeğin aile Konutu Şerhi Konulmasını talep etme Hakkı,
 • 6284 Sayılı Aile Korunmasına dair kanun gereği  Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı,
 • Ekonomik gücü olmayan Erkeklerin Barolardan Ücretsiz Avukat Talep Edebilme Hakkı,
 • Boşanma Davasında Erkeğin Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı,

Böylelikle yazımızda Boşanmada erkek hakları 2021 , Boşanma davasında erkek nasıl haklı olur?, Kadın Boşanma davası Açarsa erkeğin hakları Nelerdir? 2021 Boşanmada kadının hakları ? 2021 Kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer?, Kadın boşanma davası açarsa ne kadar Sürer? Gibi sıklıkla sorulan sorular da cevaplanmış bulunmaktadır.

Boşanma Davasında Avukat Zorunlu Mudur?

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Zorunlu Mudur?

Mahkemelerde tarafların avukat ile temsil edilme zorunluluğu yoktur; herkes haklarını avukat olmaksınız kullanabilir. Ancak, kişilerin hayatı boyunca çok az karşılaşabileceği ve hayatı için dönüm noktalarından biri olan boşanma davası, eşlerin haklarını aradıkları ve boşanma talebinde bulundukları bir davadır. Eşler arasında açılan özellikle çekişmeli boşanma davasında eşlerin ortak çocukları varsa nafaka, mal paylaşımı, tazminat veya velayet durumları da bulunmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, kendisini vekil ile temsil etmek istemeyen bir kişinin dilekçe şablonları veya İnternetten veya herhangi bir yerden alınan yanıt dilekçelerinin yardımıyla ne dereceye kadar yapılabilir ve hak kayıplarının olmaması ve bu süreci kayıpsız ya da en az kayıpla olumlu şekilde ehil bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Boşanma ya da mal rejiminin avukat olmadan tasfiyesi için dava açan birçok kişinin geri dönüşü olmayan hatalar yaptığı açıktır.

Bu davalarda verilen dilekçeler, iddialar ya da savunmalar konusunda olukça dikkatli olunmalı ve delil araştırmasında faydalı ve belirli bilgiler elde etmek için en sağlıklısı davayı kendiniz yürütmek yerine boşanma alanında uzman bir avukat aranmalıdır.

Böylelikle yazımızda ; Anlaşmalı boşanma Davasında hakim Ne Sorar ?, Çekişmeli boşanma Davasında hakim Neler Sorar? Boşanma dilekçesi verdikten kaç gün sonra mahkeme olur?, ücretsiz boşanma davası nasıl açılır ?,Çekişmeli boşanma Davası Ne kadar Sürer 2021 ?, Kadın boşanma davası açarsa ne kadar Sürer ? Anlaşmalı boşanma davası Erkeğin boşanma davası açması ? gibi soruların da cevabı verilmiş olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Zorunlu Mudur?

Yukarıda yaptığımız açıklamalar anlaşmalı boşanma için de aynen geçerlidir. Avukat tutmak zorunluluk olmasa da problemsiz ya da en az problemle  hukuki sürecinizi yürütmek ve hayatınızın devamında iyi ki hukuki destek almışım demenize sebep olacağı için mutlaka boşanma alanında uzman bir avukatla çalışınız.

Hakim Anlaşmalı Boşanma Davasında eşlere hangi soruları Sorar?

Anlaşmalı boşanma davasının belkemiği boşanma protokolüdür. Hâkim tarafların boşanma iradelerini ve boşanmadaki şartları hür irade ile kararlaştırdıklarından emin olmak için boşanmak isteyip istemediklerini, protokoldeki imzaların kendilerine ait olup olmadığını, boşanma protokolündeki gibi boşanmak isteyip istemediklerini soracaktır.

Boşanma protokolünde anlaşılması zor bir şartın bulunması halinde taraflardan bunun açıklamasını isteyebilir.

Böylelikle yazımızda ; Anlaşmalı Boşanma 1 günde biter mi ? Hangi hallerde Boşanma olmaz ? Anlaşmalı boşanma yorumları ? Anlaşmalı boşanma Ne Kadar Sürer ?, Boşanma davasında hakim Şahitlere ne sorar ?, Çekişmeli boşanma davasında davalı gelmezse ?, Çekişmeli boşanma Davasında hakim Ne Sorar ?,  Boşanma davasında ilk duruşma ve Sonuçları ? gibi sık sorulan sorular da yanıtlanmış olacaktır.

Hakim Çekişmeli Boşanma Davasında eşlere hangi soruları Sorar?

Çekişmeli boşanma davasında dilekçeler aşaması tamamlanıp ön inceleme aşamasına geçilmemiş sonrasında hâkim ilk duruşmada taraflara sulh olmak isteyip istemedikleri, ayrıca bir uzmanın yardımından faydalanmak isteyip istemediğini, istiyorlar ise bir uzmana/danışmana yönlendirebileceğini sorar.

Sonrasında taraflardan davaya konu edilen taleplerini soracaktır. Taraflar uyuşmazlık konusunu ve taleplerini açıkladıktan sonra bu husus ön inceleme tutanağına yazılır ve ön inceleme bitirilerek tahkikat aşamasına yani delillerin toplanmasına geçilir.

Hâkim ön inceleme de yine taraflardan dilekçelerinde belirttiği hususlardan belirsiz/anlaşılmayan/muğlâk hususlarda bilgi ve detaylı açıklama yapılmasını isteyebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşmada Ne Olur? Anlaşmalı Boşanma Davasında İlk Duruşmada Ne Olur?

Çekişmeli boşanma davasının ilk duruşmasında ön inceleme aşamasına geçilmemiş sonrasında hâkim ilk duruşmada taraflara sulh olmak isteyip istemedikleri, ayrıca bir uzmanın yardımından faydalanmak isteyip istemediğini, istiyorlar ise bir uzmana/danışmana yönlendirebileceğini sorar.

Sonrasında taraflardan davaya konu edilen taleplerini soracaktır. Taraflar uyuşmazlık konusunu ve taleplerini açıkladıktan sonra bu husus ön inceleme tutanağına yazılır ve ön inceleme bitirilerek tahkikat aşamasına yani delillerin toplanmasına geçilir.

Boşanma Davasında İlk Duruşma en erken ne Zaman Olur?

Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma mahkemesinin iş yoğunluğuna ve tarafların dilekçeler aşamasındaki geçen sürelerine göre değişebilmektedir. Ancak genel olarak dava açıldıktan sonra 4 ay ile 6 ay sonrasında ilk duruşma olmaktadır.

Böylelikle yazılarımızda sıklıkla sorulan

“.. Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma nasıl olur ?, Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma Nasıl Olur ?, Çekişmeli boşanma-davasında hakim Neler Sorar?, Boşanma davasında ilk duruşmaya gidilmezse ne olur?,Dava günü ne zaman belli olur?, Boşanma dilekçesi verdikten kaç gün sonra mahkeme olur?, Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma ne zaman olur?, Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer?……”sorular yanıtlanmış olmaktadır.

Tarafların açtığı çekişmeli Boşanma Davası, Anlaşmalı Boşanma olarak değiştirilebilir mi?

Kural olarak bu soruya evet yanıtı verilebilir. Dava çekişmeli olarak devam ederken tarafların anlaşması durumunda hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolünün davanın açıldığı mahkemeye sunulması sonrasında taraflar duruşmada bizzat hazır bulunarak davalarını anlaşmalı şekilde bitirebilir. Ancak bu isteğin meydana geldiği tarihte tarafların 1 yıllık evlilik süresini doldurmuş olmaları gerekmekte ve tarafların duruşmaya bizzat katılım sağlamaları gerekmektedir. Bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Böylelikle yazılarımızda sıkılıkla sorulan

“…….Çekişmeli boşanma davasında iki tarafta boşanmak isterse, ÇEKİŞMELİ boşanmanın anlaşmalı çevrilmesi dilekçesi Örneği, 1 yıl dolmadan çekişmeli boşanma Anlaşmalı Boşanma protokolü, Temyiz aşamasında anlaşmalı boşanma, Çekişmeli boşanma Davası ne kadar Sürer……..” gibi sorular da yanıtlanmış bulunmaktadır.

Tarafların açtığı Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma olarak değiştirilebilir mi?

Taraflar anlaşmalı olarak boşanma taleplerinden dava kesinleşmeden önce her aşamada vazgeçebilirler. Daha önce mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolü boşanma, çocuklar ve boşanmanın mali sonuçları konusunda hâkimi bağlamaz. Tarafların duruşmada bu hususu açıkça kabul ettiklerini d beyan etmesi gerekmektedir. Şu halde taraflar mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sunmasına rağmen,

-Taraflardan en az birisi ya da her ikisi duruşmaya gelmez ise,

-Taraflardan en az birisi ya da her ikisi protokoldeki hükümlerden en az bir tanesini dahi duruşma esnasında kabul etmez ise,

-Taraflardan en az birisi  duruşmada ben anlaşmalı boşanmak istemiyorum şeklinde beyanda bulunur ise,

Anlaşmalı boşanma gerçekleşmez, Bu durumda davacı taraf boşanma iradesinde ısrarcı ise davasını çekişmeli  boşanma davasına dönüştürmesi gerekir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız ve bu aşamaya kadar avukat ile kendinizi temsil etmedi iseniz derhal vakit kaybetmeden anlaşmalı boşanma davanızı çekişmeli boşanma davasına dönüştürmek için alanında uzman bir avukat ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Böylelikle yazılarımızda sıklıkla sorulan

“……….Anlaşmalı BOŞANMANIN ÇEKİŞMELİ boşanmaya DÖNÜŞMESİ,ıslah dilekçesi Anlaşmalı BOŞANMANIN ÇEKİŞMELİ boşanmaya DÖNÜŞMESİ dilekçe Örneği,Anlaşmalı boşanma ÇEKİŞMELİ boşanma ıslah, Temyiz aşamasında anlaşmalı boşanma, ÇEKİŞMELİ boşanmanın anlaşmalı boşanma çevrilmesi dilekçesi örneği, Anlaşmalı BOŞANMANIN istinaf edilmesi,Çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi Dilekçesi, Anlaşmalı boşanma sonrasında çekişmeli boşanma sonrasında karşı dava, Boşanmada evden kim gider?……” gibi sorular cevaplanmış olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma davası mı açmalıyım ? Anlaşmalı Boşanma Davası mı Açmalıyım ?

Bu soruya herkes için genel nitelikte bir cevap vermek mümkün değildir. Ancak eşler arasında boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında bir anlaşma var ise sürecin daha rahat atlatılabilmesi için mutlaka anlaşmalı boşanma tercih edilmelidir.

Daha açık bir ifade ile taraflar boşanmak istiyorsa, çocukların velayetinin hangi eşe verileceği, çocuk için ve eşlerden birine nafaka verilip verilmeyeceği, nafaka verilecekse miktarı, maddi ve manevi tazminat, altınlar, ziynet eşyaları, mal rejiminden kaynaklı alacaklar ve diğer hususlar açısından bir anlaşma var ise mutlaka anlaşmalı boşanma tercih edilmelidir.

Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanan hususlar azınlıkta ise, tarafların anlaşma konusundaki tereddütleri çok fazla ise, yargılamada haklılığının ortaya çıkması sonucuna ulaşma isteği varsa, ya da anlaşma tarihinde haklarını doğru tespit etmek çok mümkün olmayıp yargılamada yapılacak araştırmalar sonrasında ortaya çıkacak durumlar varsa ve yargılamanın uzun sürmesi de göze alınabiliniyorsa bu durumda çekişmeli boşanma davasını tercih etmeniz daha sağlıklı olabilir. Ancak somut olayın içeriğine göre bu hususta kararınızı alırken mutlaka bir avukat ile süreci yürütmeniz tavsiye olunur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl ve Nerede Açılır?

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eş, diğer eşi ile boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemelidirler.

Taraflarca hazırlanmış ya da onaylanmış olan anlaşmalı boşanma protokolünü, boşanma davası dava dilekçesine ekleyerek, eşlerden birinin ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesindeki adliyede hukuk tevzi bürosuna gidecek, burada gerekli harçlar ve masraflar yatırmak suretiyle davasını açabilecektir.

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Birinin Başkasıyla duygusal/cinsel ilişki kurması mümkün mü?

Boşanma davası açılması ile birlikte eşlerin birbirlerine karşı olan sadakat yükümlülüğü sona ermez. Dava sonuçlanıp boşanma kararının kesinleşmesi aşamasına kadar eşlerin sadakat yükümlülüğü devam etmektedir. Bu sebeple “…biz artık boşanma davası açtık, istediğim kişiyle duygusal/cinsel bağ kurabilirim….”şeklinde bir düşünce sizi oldukça sıkıntılı sonuçlarla karşılaşmanıza sebep olacaktır. Çünkü gerek kanuni düzenlemeler gerekse de istikrar kazanmış yargı uygulamaları boşanma davası devam ederken eşlerden birinin bir başkasıyla duygusal/cinsel birliktelik yaşamasını Sadakat Yükümlülüğünün ihlali ve Güven Sarsıcı hareket olarak kabul etmekte ve ağır kusurlu bir eylem olarak nitelendirmektedir. Bu sebeple bu eylem de yeni bir boşanma davasının ve tazminat davasının konusunu oluşturacaktır.

Böylelikle yazımızda sıklıkla sorulan

“….Zina davası tazminat miktarı 2021, Boşanma davası devam ederken Sevgili , Boşanma davası devam ederken zina, Aldatan eş ne kadar tazminat öder, Kadın Boşanma davası Açarsa hakları Nelerdir,2021 Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma Nasıl Olur,Kadın boşanma davası açarsa erkek kabul etmezse, Boşanma davası AÇILDIKTAN sonra sadakat yükümlülüğü 2021…………..” gibi sorular özet olarak cevaplanmış bulunmaktadır.

Yabancı Uyruklu  Eşe Karşı Türkiye’de Dava Açılabilir Mi?

Bu sorunun cevabı evet açılabilir şeklindedir.  Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun gereği Türk Vatandaşı Olmayan  Yabancı Eşe Karşı Türkiye’de/ülkemizde boşanma davası açılması mümkündür. Ancak bu davalarda yabancı eş ülkemizde değilse yabancı ülkeye yapılacak tebligat işlemleri oldukça uzun süreceğinden dava süreci de uzun sürecektir. Kısa sürede işlemlerin tamamlanması için anlaşmalı boşanma hususunda eşlerin mutabakat sağlaması ve mümkünse her iki eş için ya da en azından yabancı eş için avukat yardımı alınması oldukça önem arz etmektedir. Avukatlık ücreti ve dava masrafları hakkında her avukat tarifenin altında olmamak üzere ücretlendirmeyi taraflara bildirecektir.

Böylelikle bu yazımızda sıklıkla sorulan

“…………..Türkiye’de yabancı uyruklu eşten boşanma, Yabancı uyruklu Eşten boşanma masrafı ne kadar, Adresine ulaşılamayan yabancı uyruklu EŞTEN boşanma, İki yabancı Türkiye’de boşanabilir mi ?, Yabancı uyruklu eşten boşanma masrafı ne kadar ?, Türk vatandaşı olmayan nafaka alabilir mi ? Eşimle yurtdışında boşanmak istiyorum ? Yabancı unsurlu Boşanma davaları ?………” gibi soruların da cevabı özet olarak verilmiş bulunmaktadır.

Açtığım Boşanma Davası “E-Devlet” te Görünür Mü?

Tarafınızca açılan ya da tarafınız hakkında açılan her dava gibi boşanma davası da E-DEVLET sistemi üzerinden görünmektedir. Duruşma tarihi verildikten sonra duruşma tarihi, taraf ve vekil bilgileri ve dosya aşaması e-devlet sisteminden görülmektedir.

Tarafların E-Devlet Üzerinden Boşanma Davası Açması Mümkün mü ?

E-Devletten Boşanma Davası  açılabilmesi için E-İMZA almış olmalısınız. Uyap sistemine uygun uyap doküman editöründe E-İmza ile imzalanmış boşanma dilekçesiyle sistem  üzerinden dava açmak mümkün olabilecektir. Ancak sistem üzerinden dava açmak davayı takip etme, duruşmaya katılma gibi takip davacının davasını takip etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yalnızca dava sürecini başlatmış olmaktadır. E-imza için de vatandaşlarımızın en az 1 sene için geçerli olmak üzere ücreti karşılığında e-imza sertifikası edinmesi gerekmektedir. Bu durum da dava masraflarına ek olarak bir gider kalemi daha doğurmaktadır. Vekil olmadan dava açacak olan vatandaşlarımız için davasını adliyelerden açmasını tavsiye ederiz.

E-devlet  sistemi üzerinden dava açmak için gerekli harç ve masraflarını ödeyebilmek için Vakıfbank hesabınızın bulunması gerekir.

2021 Boşanma Davasının Şartları ?

Boşanma davaları daha önceki yazılarımız da açıkladığımız üzere temelde iki türdür. Bunlar anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası için tarafların en az1 yıl evli olması , duruşmada hazır bulunulması, anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından uygun bulunması şartları vardır. Oysa çekişmeli boşanma davası ise kendi içinde birden fazla sebebe dayanabilmektedir. Açılacak davanın  sebebine göre de şartlar belirlenmektedir. Örneğin daha önce açılan boşanma davası reddedilmesi durumunda olan kişiler boşanmanın reddine ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren en az 3 yıl süre geçmesine rağmen yine evlilik birliği tesis edilememişse bu sebeple artık ortada mutlak bir boşanma sebebi oluşmuş olacağından dava açma hakkına sahiptirler. Görüleceği üzere bu şekilde çekişmeli boşanma davası açılacaksa bu davanın şartı daha önce açılan ve reddedilen boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren en az 3 yıl geçmiş olmasıdır. Yine zina sebebiyle boşanma davası açılacaksa bu eylemin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde dava açılması gerekmektedir. Burada da 6 aylık sürenin geçmemesi şart koşulmuştur. Görüleceği üzere çekişmeli boşanma davalarında davanın türüne göre davanın şartları değişebilmektedir. Bu sebeple en doğru ve detaylı bilgiyi avukat yardımıyla sürecin yürütülmesi sonucunda alabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Boşanma Davası Hangi Dava Türüne Girer? Boşanma Davasının Özellikleri ?

Boşanma davası niteliği itibariyle Hukuk davaları arasında Özel Hukuk Alanlarından AİLE HUKUKU bölümünde yer alan ve Aile Mahkemelerinde görülen ve yazılı yargılama usulünün uygulandığı dava çeşididir.

Eşler Boşanma Davası İle aynı anda Mal Paylaşımı Davası açabilir mi ?

Hukuk düzenimizde 2002 yılından itibaren eşler arasında evlilik birlikteliği sonrasında edinilen mallar hakkında edinilmiş mal rejimi hükümleri uygulanır. İstisna olarak taraflar aralarında başka bir mal rejimi esaslarını kararlaştırmaları hali, evlilik öncesinde edinilen mallar, eşlerin miras veya bağış yoluyla karşılıksız edindikleri kazanımları, kişisel mal sayılan edinimleri, 2002 yılından önce aralarında kararlaştırılmış başka bir mal rejimi sözleşmesi yoksa bu tarihten önce edinilen mallar sayılabilir. 2002 yılından sonrası için evlendikten sonra bu istisnalar dışındaki edinimlere eşler kanunen ortak durumundadır. Edinilmiş mal olarak kabul edilen ancak boşanmadan önce satılan mallar hakkında da eşlerden diğerinin alacak hakkı doğmaktadır. Bu satış muvazaalı/hileli ise bunun için de ayrıca tasarrufun iptali davası açılması gerekmektedir.

Mal Rejimi Hukukundan kaynaklanan davalar da Aile Mahkemelerinde görülür ve boşanma davası ile mal paylaşımı davasının ayrı ayrı davalarda talep edilmesi gerekmektedir. Yani tek bir davada hem mal rejiminden kaynaklı alacakların hem de boşanma ve boşanmayla birlikte istenebilen taleplerin istenmesi mümkün değildir. Bu sebeple  mal rejiminden kaynaklı alacaklara ilişkin ayrı bir dava açılması gerekmektedir.

Önemle belirtmek gerekirse mal rejiminden kaynaklanan davalar boşanma davasında verilen boşanma talebinin kabulüne ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra görülebilecek davalardır. Mal rejiminin tasfiye edilebilmesi için gerekli ön şart boşanmış olmak olduğu için boşanma kararı kesinleşmeden bu dava hakkında karar verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle mal rejimine ilişkin davaya bakan mahkeme tarafından diğer dava olan boşanma davasının sonucu beklenilir.  Özellikle bir hayli fazla teknik bilgi ve sıkı takip gerektiren bu davada mutlaka alanında uzman bir avukat ile süreci yürütmeniz hayati önem arz etmektedir.

Böylelikle yazımızda sıklıkla sorulan

“……..Boşanma davası açılmadan önce satılan mallar, Boşanma davası açılmadan mal rejimi davası açılabilir mi, Boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı dava dilekçesi, Boşanma mal paylaşımı soruları, Boşanmada hangi mallar paylaşılmaz, Mal paylaşımı davası ne kadar Sürer, Boşanma davası açılmadan önce satılan mallar, Boşanmada mal paylaşımı yarı yarıya mı ?………….” gibi soruların da cevabı özet olarak verilmiş bulunmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Reddedildikten Sonra Anlaşmalı Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Tabi ki açılabilir. Taraflar arasında açılan çekişmeli boşanma davası reddedildikten sonra da taraflar anlaşmalı olarak boşanmak isterse anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyerek yeni bir boşanma davası dava dilekçesine ekleyip mahkemeye sunarak anlaşmalı olarak boşanmayı isteyebilirler. Burada dikkat edilecek husus yeni bir dava açılarak anlaşmalı boşanma talep edildiğidir.

Böylelikle yazımızda sıklıkla sorulan

“………….Boşanma davası reddedildikten sonra anlaşmalı boşanma, Boşanma davasının reddinden sonra yeni dava, Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer, Boşanma davasının reddinden sonra anlaşmalı boşanma, 3 yıl beklemeden Boşanma, Boşanma davası red olursa tedbir nafakası, Boşanma davasının reddi halinde yeni dava, Boşanmada red kararından sonra ne olacağı………” gibi soruların da cevapları özet olarak verilmiş bulunmaktadır.

Boşanma Davasında başka bir kişinin/3.bir kişinin mesaj ve arama Dökümleri İstenebilir Mi?

Ülkemizde mevcut bulunan kanuni düzenlemeler gereği kural olarak, boşanma davasında sadece tarafların telefon dökümlerinin dosyaya getirtilmesi mümkündür. Doğrudan 3.bir şahsın GSM kayıtları / SMS kayıtları ve diğer kayıtların mahkemece getirtilmesi mümkün değildir. Hatta kişisel verilerin korunması hakkında kanun ve Türk ceza Kanununda ilgili maddelerdeki düzenlemeler gereği 3.şahsa ait verilerin dosyaya sunulması suç teşkil etmektedir.

Böylelikle yazılarımızda sıklıkla sorulan

“………….Boşanma davasında 3 şahsın GSM kayıtları istenebilir mi? ,Boşanma davalarında HTS kayıtları istenebilir mi? , Boşanma davasında telefon kayıtları kaç yıl geriye dönük istenebilir? ,Mahkeme telefon kayıtlarını isteyebilir mi?, Boşanma davasında whatsapp kayıtları istenir mi , Boşanma davasında Instagram mesaj dökümleri, Boşanma davasında mesaj Dökümleri, Boşanma davalarında geriye dönük telefon kayıtları 2021, Mahkeme kararıyla mesaj dökümü ,Boşanma davasında otel kayıtları istenebilir mi, Telefon kayıtları kaç yıl saklanır 2021, Geçmişe dönük telefon konuşma kayıtları 2021……..” gibi soruların da cevapları özet olarak verilmiş bulunmaktadır.

Boşanma Davasında Islah ne demek ? Boşanma davasında ıslah dilekçesi verilebilir mi?

Hukuk Muhakemesi Kanunu ıslah düzenlemeleri uyarınca kanunda aranan koşulların varlığı halinde boşanma davasında da ıslah mümkündür. Bunun için ıslah dilekçesi verilerek davanın ıslah edilmesi , harç yatırılması gerektiren talepler için de ıslah harcı yatırılması gerekmektedir. Islahın tanımı ise dava konusunun ya da miktarının değiştirilmesi olarak  kısaca tanımlayabiliriz. Ancak ıslah dilekçesi oldukça dikkatli hazırlanması gereken dönüşü olmayan bir dilekçedir. Bu sebeple kesinlikle avukat yardımı olmadan bu işlemi yapmayınız .

Boşanma Davası Zamanaşımı Süresi ve Boşanma Davası Hak Düşürücü Süreler

Türk Hukuk Sisteminde boşanma davaları hakkında öngörülmüş bir zamanaşımı süresi olmasa da bazı boşanma sebeplerinde hak düşürücü süreler içinde dava açılması şartı getirilmiştir. Zamanaşımı ile hak düşürücü süre kavramları birbirinden farklı olup zamanaşımı defi ancak yargılamada belirli bir aşamaya kadar ilk itiraz olarak ileri sürülebilirken hak düşürücü süre yargılamanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi hakim tarafından kendiliğinden de dikkate alınmalıdır. Hak düşürücü sürelere örnek vermek gerekirse; zinayı öğrenen eşin diğer eşin bu eylemini öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde dava açması şartı gösterilebilir.

Ayrıca boşanma davası  için kanunda öngörülmüş bir zamanaşımı süresi olmasa da; boşanmaya bağlı bir kısım davalar için öngörülen  zamanaşımı süreleri mevcuttur. Örnek vermek gerekirse mal rejiminin tasfiyesine yönelik davalar için (Katkı payı alacağı davası, değer artış payı davası, artık değere katılma alacağı davası gibi  ) öngörülen zamanaşımı süreleri boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıldır. Yine boşanmanın feri niteliğindeki kişisel eşya alacakları, çeyiz eşyaları, ziynet eşyaları alacakları vb. alacaklar için de boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açılmalıdır.

Boşanma Davaların yatırılan masraflar dava bitince geri alınabilir mi?

Boşanma davası sonucunda davası kabul edilen taraf yapılan yargılama nedeniyle ödenen harç ve karşı taraftan almak üzere hak kazanır. Ancak avukatla temsil edilen işlerde avukata ödenen vekalet ücreti sözleşmesel bir ilişki ve tercih olduğu için geri alınamaz. Ayrıca davada davayı kaybeden tarafça ödenmesi lazım gelen ilam vekalet ücreti de dava açan kimse tarafından alınamaz. Çünkü vekalet ücreti kanun gereği avukata ait bir alacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Örnek Dava Dilekçesi

Boşanma davası kendine has dinamikleri olan, her olay açısından özenle hazırlanması gereken bir davadır. Dolayısıyla örnek dilekçe bulunarak hazırlanabilen bir dava değildir. Her ne kadar böyle olsa da çoğu internet sitesinde matbu olarak hazırlanmış boşanma dilekçesi örneği mevcuttur. Ancak bu dilekçeler ne yazık ki temel hatalar içermekte, somut olayın hukuka uygun şekilde anlatılmasına imkan vermemekte ve usul bakımından olması gereken temel özellikleri içermemektedir. Bu şekilde hazırlanmış gerek anlaşmalı boşanma dilekçe örneği gerek çekişmeli boşanma dilekçe örneği çoğunlukla kişilere büyük zararlar vermektedir. Daha sonra telafisi imkansız zararlara , açılan davaların usulden reddine karar verilmesine ve ek masraflara neden olacaktır.

Gerek çekişmeli boşanma davası dilekçesi gerekse de anlaşmalı boşanma dava dilekçesi bir avukat yardımıyla ya da sürecin tamamen avukat tarafından yürütülecek şekilde hazırlanması gerekir. Bu durum tek masrafa ve davayı da usulüne uygun açmış olmaya yarayacaktır.

Böylelikle yazımızda sıklıkla sorulan

“…………Çekişmeli boşanma dilekçesi Örneği 2021 , Boşanma davası dilekçesi pdf , Çekişmeli Boşanma davası dilekçesi, Anlasmali boşanma dilekçesi örneği ,Avukatsız boşanma dilekçesi örneği Word………..” gibi soruların da cevapları özet olarak verilmiş olmaktadır.

Eşler arasında çekişmeli boşanma Davası Delil Listesi Ne demektir nasıl verilir ?

Hukuk Muhakemleri Kanununda

“…..Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği………” hükme bağlanmıştır.

Boşanma davasında da taraflar hangi delillere dayanacaklarını boşanma dilekçelerinde belirtmeleri gerekir ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği belirtilen süre içerisinde de ayrıca delil dilekçesini sunmak gerekmektedir. Aksi halde yargılamanın ilerleyen aşamalarında delilleri bildirme hakkı olmayacaktır.

Eşler arasında çekişmeli boşanma davasında Tanık Listesi nereye verilir?

Çekişmeli Boşanma davasında davanın tarafları dinletecekleri tanıkları dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Tanıkların kimlik ve adres bilgileri ile hangi hususta tanıklık yapacakları dilekçede belirtilerek bildirilmesi üzerine mahkeme bu tanıklardan yeterli sayıda kişi dinlenir.. Verilen bu dilekçeye de tanık listesi denilmektedir.

Eşler arasında çekişmeli boşanmada Beyan Dilekçesi nedir ve verilmeli mi?

Diğer davalarda olduğu gibi çekişmeli boşanma davasında da bazı durumlarda mahkemeye beyan sunulması gerekir. Örnek vermek gerekirse duruşmada tanıklar dinlendikten sonra beyanları hakkında ayrıntılı açıklamalar da bulunmak lazım gelebilir. Bu durumda tanık beyanlarına karşı beyan dilekçesi sunulması söz konusu olur. Yine dosyada bilirkişi raporu alınmışsa rapora karşı itirazlar yada denilecekler için de beyan verilmesi gerekebilir.  Örnekler çoğaltılabilir. Kısaca dava aşamasında bazen usulen bazen de gereklilik doğması nedeniyle beyan dilekçesi verilmesi gerekmektedir. Dilekçeler aşamasında verilecek dilekçeler nasıl önemli ise bu şekilde beyan verilmesi lazım gelen durumlarda da süresinde beyan vermek oldukça önemlidir. Bu da dosyayı sıkı takip etmek anlamına gelmektedir. Ancak bu işlemler ancak alanında uzman bir avukat ile yapılması neredeyse şart haline gelmektedir. Nitekim hukuk işleyişini bilmeyen ve normal hayatını devam ettirirken bu sıkı takibi yapması mümkün olmayan bir kişi gerekli beyanları da veremeyecektir. Verse de doğru beyanlar verme ihtimali zayıftır. Bu sebeplerle sürecin avukat yardımıyla ilerletilmesi elzem haline gelmektedir.

Eşler arasında çekişmeli boşanma davasında Talep Dilekçesi  ne anlama gelir? Boşanma Davası Taleple bağlılık ilkesi ?

Boşanma davası hukuk davaları arasında yer alan bir davadır ve kural olarak bu davalarda taleple bağlılık ilkesi uygulanmaktadır. Yani tarafların talebi olmadığı hususlar hakkında  mahkemece kural olarak karar verilmesi mümkün değildir. Örnek vermek gerekirse nafaka istemeyen eşe hakim kendiliğinden nafaka verilmesi kararı verilemez.

2 – 3Aylık Evli Kalan Eşler Anlaşmalı Boşanma Davası yada Çekişmeli Boşanma Davası Açabilir Mi?

Anlaşmalı boşanma için 1 yıllık evlilik şartı aranmış olsa da çekişmeli boşanma davaları için süre şartı yoktur. Hatta sadece nikah kıyıp düğün yapmadan yani bir gün bile fiili olarak evli olmamış yalnızca resmiyette evli olan kişiler dahi çekişmeli boşanma davası açabilir. Yeter ki davayı açan taraf karşı tarafın daha ağır kusuru olduğunu ispat edebilsin.

Eşlerin Boşanma Davası açmak için 3 Yıl süreyle Beklemesi  Ne Demek ve niçin beklenir ?

4721 Sayılı Medeni Kanun’a 166.maddesine göre; “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. ….” Denilmektedir. Görüleceği üzere taraflardan birisince açılan boşanma davası red olunursa bu kararın kesinleşmesinden sonra 3 yıl boyunca taraflar bir araya gelememiş ise artık bu durum mutlak boşanma sebebidir. Yani kimin daha ağır kusurlu olduğuna bakılmaksızın bu halde boşanma kararı verilmek zorundadır. Ancak ağır kusur durumu verilecek tazminat ve nafaka tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacaktır. Burada kanun koyucunun amacı uzun yıllar bir şekilde evlilik birliği kurulamıyorsa taraflardan en az birinin boşanma isteğine saygı duyulmakta , zorla iki insanı birbiriyle evli durması durumuna da engel olmaktadır. Ancak son yıllarda 3 yıllık sürenin de uzun olduğu kanunda bu sürenin düşürülmesi gerektiği yönündeki tartışmalar da artmaya başlamıştır. 2021 yılı itibariyle henüz bu süre 3 yıldır.

Böylelikle yazımızda sıklıkla sorulan

“………Kaç yıl ayrı yaşamak boşanma sebebidir, Boşanma davası 3 yıl bekleme, Kadın boşanma davası açarsa ne kadar Sürer, 3 yıl beklemeden Boşanma, çekişmeli boşanmada karşı dava açılabilir mi ,3 yıl ayrı Yaşama nedeniyle boşanmada tazminat, 3 yıl bir araya gelmeme nedeniyle BOŞANMA dilekçesi, Boşanma davası kaç yıl sonra düşer…….” Şeklindeki sorular da özet olarak cevaplanmış bulunmaktadır .

Çekişmeli Boşanma Davası Terditli / kademeli Açılabilir Mi?

Kanunen terditli dava açılmasında engel bir durum yoktur. Terditli dava terimi bir hukuk terimidir. Davacı, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında aslilik-ferilik ilişkisi kurmak suretiyle, aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir. Bunun için, talepler arasında hukuki veya ekonomik bir bağlantının bulunması şarttır. Yani ………… talebim kabul edilmezse diğer ………. talebim kabul edilsin şeklinde açıklanabilir.

Boşanma davaları terditli olarak açılmaya en müsait dava çeşitlerinden birisidir.

Örneğin tarafların terk sebebiyle tarafların boşanmalarına, olmazsa kişinin ailevi yükümlülüklerini ihmal etmesi sebebiyle boşanmalarına karar verilmesini istemek yani terditli dava açmak mümkündür. Yine tarafların zina sebebiyle boşanmalarına, zina ispat edilemez ise evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı olarak boşanmalarına karar verilmesi istemli terditli olarak çekişmeli boşanma davası açmak  mümkündür.

Böylelikle yazımızda sıklıkla sorulan “……..Boşanma davası terditli açılabilir mi ? , Zina ve evlilik birliğinin temelinden SARSILMASI dava dilekçesi ? , Terditli dava Dilekçesi ?,  Terditli dava Nedir ? , Birleşen boşanma davası, kademeli dava dilekçesi…….” gibi soruların da cevabını özet olarak vermiş bulunmaktayız.

Boşanma Davası Çocuğu görme hakkı veya çocukla görüşme hakkı ya da çocukla kişisel ilişki tesisi

Çekişmeli boşanma davasında en yalın tabir ile eşlerin çocuğu görme hakkı olarak tanımlanan bu hak hukuk terminolojisinde çocukla velayeti kendisinde olmayan eş arasında kişisel ilişki kurulması / kişisel ilişki tesisi şeklinde ifade edilir.

Boşanma davası devam ederken ya da boşanma davası sonuçlandıktan sonra çocuğun velayet kendisine verilmeyen eş ile çocuk arasında mahkemece kişisel ilişki kurulmasına kararlaştırılır. Örnek vermek gerekirse iki haftada bir gün belirli saatler arasında çocuğun düzenli olarak görebilme hakkı, resmi tatil ve bayramlar ile tatillerde çocuğu görme hakkı tanınması gibi.  Özetle mahkemece belirlenen gün ve saatlerde kendisine velayet verilmeyen eş çocuk ile görüşebilecek, onu ziyaret edebilecek ve birlikte zaman geçirebilecektir. Bu şekilde çocukla kişisel ilişki kurmuş olacaktır. Hatta bu karara uymayan diğer eşe karşı icra yoluyla çocuğunu görme hakkı dahi tanınmıştır. Sürekli zorluk çıkarılması duru da velayetin değiştirilmesine dahi sebep olabilecektir.

Böylelikle yazımızda sıklıkla sorulan

“………….Çocuğun babayla Kişisel ilişki KURULMASI Dilekçe örneği, Boşanma davası devam ederken kişisel ilişki tesisi Dilekçesi, Tedbiren kişisel ilişki tesisi , Kişisel ilişki tesisi talebi, Tedbiren kişisel ilişki tesisi icrası, Ayrı şehirlerde çocuğu görme hakkı, Çocuğun babayla KİŞİSEL ilişki kurulmasının engellenmesi Yargıtay, Kişisel ilişkinin yeniden DÜZENLENMESİ dava Dilekçesi………” gibi sorular da özetle cevaplanmış bulunmaktadır.

Boşanma Davalarında Üst Mahkeme Hangisidir? Boşanma Davasında İstinaf / Boşanma davasında temyiz

Boşanma Davasında üst mahkeme Aile Mahkemesinin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesi/ İstinaf Mahkemesi ile istinaf mahkemesinin vereceği kararlara karşı da temyiz incelemesi yapan YARGITAY dır.

Boşanma Davasından Önce Mal Kaçırma Halinde İzlenecek Yol ?

Taraflar bazen kanuni yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçmak ya da dava sonucu karşı tarafa karşı yükümlülüklerinin tahsilini imkansız hale getirmek amacıyla üzerindeki malvarlıklarını halk deyimi ile kaçırırlar, üzerindeki malları boşaltmak, üzerindeki malları kaçırmak gibi ifadeler de kullanılmaktadır. Bu tarz durumlarda mal varlığı devirlerinin muvazaalı yani hileli olduğunu ispat etmek gerekmektedir. Bunun için de tasarrufun iptali davası açmak gerekmektedir. Oldukça teknik ve zor bir dava olan tasarrufun iptali davasını avukat yardımı olmaksızın açmayınız.

Böylelikle yazımızda sıklıkla sorulan

”……….. Mal KAÇIRMA nasıl ispatlanır, boşanmadan önce satılan ev araba mallar – yargıtay kararları, Boşanmada mal kaçırma Nasıl yapılır, Boşanma davası açılmadan önce satılan mallar, Boşanma sürecinde araba satış,boşanma sürecinde evin satılması, Boşanma mal KAÇIRMA cezası, muvazaalı boşanma ile mal kaçırma, Boşanmada para kaçırma…….” Gibi sorularda özetle cevaplanmış bulunmaktadır.

Boşanma Davalarında  Yargıtay Kararları ne anlam ifade eder ?

Boşanma davasında  temel dayanak Türk Medeni Kanundur. Ancak kanunların yorumlanması yargı kararları ile yapılmaktadır. Kanun genel ifade ile hükümler koyar. Yargı ise somut olaya göre olayın boşanmayı gerektirip gerektirmediğini belirler. Örneğin “ Kayınbabasının cenazesine gitmemek boşanma sebebidir.” Diye geçen bir ibare bir yargı kararını ifade etmektedir. Olay kanunda açıkça yazmasa da bu olayın kanunda sayılan boşanma sebepleri arasında yer aldığını yargı belirlemektedir. Yani boşanma davalarında kanun ve diğer mevzuatlar kadar YARGITAY KARARLARI da oldukça belirleyici olmaktadır.

Gaziantep Boşanma Davaları  ve genel olarak boşanma davalarında ve aile hukukunda en geniş kapsamda düzenlemeler içeren olan web sitemizde boşanma davaları hakkında verilen çeşitli Yargıtay kararlarına ve bu kararları  detaylı incelenmesine  ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Kime Verilir? Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Babaya Verilir?

Boşanma davasında velayet anneye verilir ya da boşanma davasında velayet babaya verilir şeklinde bir genelleme yapılması mümkün değildir. Burada önemli olan çocuğun üstün yararıdır.Çocuğun üstün menfaati kimin yanında kalmayı gerektiriyorsa velayet genel olarak o eşe verilir. Bazı örneklerle açıklarsak ;

 • Yeni doğmuş bir bebek doğanın kanunu gereği belirli bir yaşa kadar anne bakım ve şefkatine doğrudan muhtaçtır. ( 7-8 yaşına kadar denilebilir ) Bu durumda olan çocukların annenin ekonomik durumu daha kötü olsa dahi ve annenin çocukla kalmasına engel sakıncalı bir durumu yoksa çocuk anneye verilecektir. Çünkü bu yaş aralığında olan çocuğun üstün yararı anne yanında kalmaktır. Ancak bebek dahi olsa annenin kötü yaşam tarzı, uyuşturucu alkol bağımlılığı, çocuğa karşı fiziksel şiddet uygulama , kendine dahi bakamayacak duruma düşüren hastalıklar ya da ölümcül ve bulaşıcı hastalıklar vb…  durumlar varsa bu sefer de çocuk babaya verilecektir. Çünkü çocuğun bu durum daha menfaatinedir.
 • Belirli bir yaşta olan , kendini yönetebilen ve yaptıkların anlam ve sonuçlarını bilebilecek yaşta olan çocukların ise kimin yanında kalmak istedikleri de velayetin kime verileceğini belirleyecek bir etkendir. Sakınca olacak başka durumlar yoksa çocuğun kimi istediği de velayetin kime verileceği belirleyen hususlardan biridir.

Böylelikle yazımızda sıklıkla sorulan

”………… çocuğun velayeti hangi durumlarda anneye verilmez,Aldatmada çocuğun velayeti kime verilir, 3 yaşındaki çocuğun velayeti kime verilir, Boşanma davasında pedagog çocuğa ne sorar, Boşanmada çocuğun velayeti ve nafaka, Aldatan babaya velayet verilir mi ,18 yaşındaki çocuğun velayeti , Çocuğun velayeti kaç yaşına kadar anneye verilir………”gibi sorularda özet olarak cevaplanmış bulunmaktadır.

Boşanma Davasında Çocuğa Vasi Atanması

Taraflar arasında devam eden boşanma davasında çocuğun üstün yararı hem anneden hem babadan uzak kalmayı gerektirebilir. Her iki eş de çocuk için birlikte kalmaları sakıncalı olabilir. Veya eşlerden birisi cezaevinde diğer hasta olabilir veya çocuğu istemeyebilir, yada dava devam ederken her iki eş de ölebilir, ya da çocuk eylemli ve ısrarla anne babayı istemeyebilir. Buna benzer durumlarda aile mahkemesi durumu Sulh Hukuk Mahkemesi ne ihbar eder ve çocuk için vasi atanması istenir. Genelde vasi olacak kişi yine akraba içinde çocukla menfaat çatışması olmayan ve çocuğu en iyi şekilde koruyup gözetecek ve imkanları daha iyi olan kişiler arasından tercih edilmektedir.

Böylelikle yazımızda sıklıkla sorulan

”………. Velayet altındaki çocuğa vasi ATANMASI, Velisi olan çocuğa vasi ATANMASI, Anne ve babası ölen çocuğa vasi Tayini ,Küçük çocuğa vasi Tayini Dilekçesi ,Kimler vasi olabilir, Velayetin kaldırılması ve vasi Tayini ,Vasi miras alabilir mi ,Noterden vasi tayini…..” gibi sorularında cevabı özet olarak verilmiştir.

Mahkemece verilen Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir? Boşanma Kararının Kesinleşmesi ne demektir?

Boşanma davasında verilen boşanma kararının taraflara tebliğinden itibaren süresi içerisinde taraflar üst mahkeme yoluna başvuru yapmazsa , taraflar üst mahkeme yoluna başvuru haklarından feragat ederlerse ya da üst mahkeme yollarının kullanılması halinde en son temyiz makamı olan Yargıtay  tarafından boşanma kararı onanırsa boşanma kararı kesinleşir.

Mahkemece verilen Boşanma Kararından Sonra Kimliğimi Ne Zaman Değiştirebilirim ?

Taraflar arasında açılan Boşanma davasında boşanma kararının ilgili  Nüfus Müdürlüğüne Gönderilmesi ve bu kayıtların nüfus müdürlüğüne işlenmesi sonrasında yani kararın kesinleşmesinden itibaren genel olarak 1 ile 3 haftalık bir süre içinde kimlik değişimi yapabilirsiniz.

Boşanma Davasından Vazgeçme /Boşanma Davasından Feragat/ Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerin Barışması Halinde Ne Yapılmalıdır?

Eşler arasında görülen boşanma davası devam ederken, eşler boşanmaktan vazgeçebilir, barışarak evlilik birliğinin devamı için yeniden şans verebilir. Bu sebeple açmış oldukları boşanma davasının sona erdirilmesini talep edebilirler.  Bu durumda davacının davasından vazgeçtiğine ya da feragat ettiğine ilişkin bir dilekçe ile mahkemeye müracaat etmesi gerekliliği doğmaktadır. Ancak hukuken vazgeçme ile feragat arasında farklılıklar olması ve farklı sonuçlar doğurması söz konusu olduğu için bu hususta alanında uzman bir boşanma avukatının desteği alınmalıdır.

Gaziantep Boşanma İstatistikleri

Anlaşmalı Boşanma
Çekişmeli Boşanma

Kısaca Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir AKILLAR Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Avukat Abdulkadir AKILLAR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine Türkiye derecesiyle girerek kısa sürede başarılı bir şekilde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Gaziantep Barosuna kayıtlı olarak “Çukur Mahallesi Dr.Mecit Barlas Caddesi Suburcu İş merkezi Kat:2 No:6 Şahinbey / Gaziantep” adresinde Avukatlık Ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti vermektedir.

Avukat Abdulkadir AKILLAR Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline Kayıtlı Uzman Arabulucu olarak da görev yapmaktadır. Arabuluculuk Vasfında

Banka ve Finans Hukuku, İnşaat Hukuku ile Enerji Hukuku Uzman Arabuluculuk kapsamında da çalışmaları devam etmektedir.

Arabuluculuk vasfı yanı sıra Aktüerya Uzmanlığı Hesap Bilirkişilik vasfı ve eğitimi de bulunmaktadır.

Özel çalışma ise Aile ve İş Hukukudur. Gaziantep ilinde özellikle Aile Hukuku ve İş Hukuku alanında ön plana çıkmış ve bu alanda gerek meslektaşları gerekse de vatandaşlar tarafından bilgisi ve deneyimi rağbet görmektedir.

Akıllar Hukuk Bürosunda kurucu ortak olarak Aile Hukuku, İş Hukuku alanlarında hizmet vermekte ofisin diğer ekibi ise  Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bilişim Suçları, İdare Hukuku, Fikri Haklar , Tüketici Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, KVKK, Trafik Hukuku, Sağlık Hukuku gibi diğer hukuk alanları da dahil branş branş ayırarak her branş için de alanında uzman bir avukatla çalışmanızı sağlayacak bir sistemle hukuk hayatına devam etmektedir.

En karakteristik özellikleri arasında azimli, iştiyaklı, sıkı takipçi oluşu ve her zaman ulaşılabilir olması yer almaktadır.

Müvekkillerine vermiş olduğu hukuki süreç hakkındaki detaylı bilgilendirmeler ve sürecin tüm olasılıkları ile ilgili aydınlatmalar ile başarılı sonuçlar kendisini memnuniyet oranı çok yüksek avukat seviyesine taşımıştır.

Toplumun genelini ilgilendiren birçok davada başarı yakalamış ve hatta NTV, TRT 1, Anadolu Haber Ajansı, Show TV, Milliyet, Hürriyet, Yeni Şafak, DHA, Haber 7 ve diğer TV Kanalları ve Haber Siteleri ve Genel/Yerel Gazetelerde bu davalar yayın konusu edilmiş ve kendisinden çeşitli tarih ve zamanlarda röportajlar alınmıştır.

İngilizce bilmektedir. Ayrıca Arapçası orta düzeyde olsa da tercüman eşliğinde Arap müvekkilleri ağırlamaktadır.

Düzenli olarak çeşitli yayın alanlarında makaleler yazmaktadır.

Avukat Abdulkadir Akıllar’dan hukuki hizmet almak istemeniz durumunda sitemizde belirtilen iletişim adreslerinden kendisini ya da ofisimizi arayabilirsiniz.

Başa dön tuşu
Call Now Button
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?