Gaziantep Anlaşmalı Boşanma, Çekişmeli Boşanma, Velayet, Nafaka Avukatı
Gaziantep Anlaşmalı Boşanma, Çekişmeli Boşanma, Velayet, Nafaka Avukatı

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanlığın teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

İletişim ve bilişim alanındaki teknolojilerin her geçen gün artması ile birlikte artık bilgi toplumunda gelişen ve değişen dünyada “bilişim” kavramının ortaya çıktığı günden bu yana kendi ekonomik, sosyal ve kültürel dinamiklerini yaratmış, buna bağlı olarak da bilişim hukuku doğmuştur. Bilişim yolları kullanılarak; terör örgütlerinin faaliyetlerini sanal dünyaya taşımaları, fikri mülkiyet haklarına yapılan tecavüzlerin ciddi boyutlara ulaşması, interaktif altyapının hırsızlık amacı ile de kullanılır hale gelmesi ve çocuk pornografisinin yaygınlaşması ve hackerlerin yaygınlaşması gibi nedenler yeni bir hukuk dalının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ülkemizde internet ve bilişim sektörü ile ilgili olarak gerekli hukuksal zemine geç ulaşılmış olmasının nedeni, hukuk kurallarının bir anlamda olayları takip etme zorunluluğudur. Ülkemizde bu alanda yaşanan en büyük sorun ise var olan mevzuatın yetersizliği yanında, mevcut pozitif hukuk normlarına işlerlik kazandıracak uygulamaların, ihtiyaca cevap verecek derinlikte olmama sorunudur.

Bilişim Suçu Türleri

Bilişim suçları amaçlarına ve yöntemlerine göre çok çeşitli türlere ayrılabiliriz. Buna göre bilişim suçlarını aşağıdaki şekilde tasnif edebiliriz.

Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim
Bilgisayar Sabotajı
Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı
Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması
Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi
Yasadışı Yayınlar
Ticari Sırların Çalınması
Terörist Faaliyetler
Çocuk Pornografisi
Hacking
Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.)

Türkiye’de Bilişim Hukuku

Ülkemize baktığımızda Bilişim Hukuku Türk Ceza Hukuku’na ilk kez 1991 yılında 3756 sayılı kanunun 525. maddesi ile girmiştir. Bilişim alanında işlenen suçlar bu maddede düzenlenmiş ve bilişim suçları adını almıştır. Beş ayrı suç tipi belirlenmiş olup bu maddeler;

Sistemde yer alan ve sır teşkil eden bilgiyi hukuka aykırı olarak elde edip öğrenmek,
Başkasına zarar vermek için sistemde bulunan bilgileri kullanmak, nakletmek, çoğaltmak,
Başkasına zarar vermek veya kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadı ile sistemi ve unsurlarını tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak, yanlış biçimde işlemesini sağlamak,
Sistemi kullanarak kendisi veya başkası lehine hukuka aykırı yarar sağlamak, dolandırıcılık,
Sistemi kullanarak sahtecilik yapmak olarak düzenlenmiştir.

Call Now Button
Mesajı Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hoş geldiniz. Hukuki anlamdaki tüm soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.