Genel

BOŞANMADA MEHİR ALACAĞI TALEP EDİLEBİLİR Mİ ?

BOŞANMADA MEHİR ALACAĞI TALEP EDİLEBİLİR Mİ ?İslam hukukuna göre evlenme sırasında (olası boşanma hali için) erkeğin eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mala mehir denir.  Mehir’in boşanma davasında istenip istenmeyeceği müvekkillerimizin sıklıkla sorduğu bir sordur. İlgili konu Yargıtay içtihatları göze alınarak incelendiğinde Yargıtay mehir alacağını Borçlar Kanunu kapsamında “bağışlama vaadi” olarak değerlendirmektedir.  Borçlar kanunu kapsamında bağışlamanın geçerliliği, bu sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.  Bu halde mahir alacağının geçerli olması için yazılı olması gerektiği ilk şart olarak önümüze çıkmaktadır.Yani boşanma halinde mehir alacağının talep edilmesi için mehir vaadinin yazılı olarak yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca bağış konusu açık ve anlaşılır olmalı yine taraflarca imza altına alınmalıdır. Bilindiği üzere mehr kocanın evlenme sözleşmesi anında ya da devamı sırasında bazen de sona ermesi halinde kadına belirli bir mal, para veya ekonomik değeri olan birşeyi armağan etmesidir. Medeni Kanun evlenme sözleşmesi sırasında karı kocadan birinin diğerine bir mal veya para vermesini ya da vermeyi vaat edip bir süre ertelemesini yasaklamamıştır. Bu nedenle eski hükümlere göre kurulmuş mehr Medeni Kanun tarafından yasaklanmış bir hukuki ilişki olarak kabul edilemez. Mehri müeccel ileriye yönelik bir bağışlama vaadidir. Koca dışında üçüncü bir kişinin bağışlama vaadi geçerlidir. Bağışlama vaadini geçerliliği yazılı olma koşuluna bağlıdır. Esasen taşınmazın mülkiyeti davalıya intikal ettirilmiştir.Görüleceği üzere mehir alacağı söz konusu şartları taşıyor ise talep konusu yapılabilir. Ancak mehir bir alacak türdür ve boşanmayı takiben ayrı bir dava olarak ele alınmalıdır. Mehir Borcundan Geri Dönülebilir Mi? Mehir alacağının hukuki karşılığı yukarıda bahsettiğimiz üzere bağışlama vaadi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağıştan dönülmesi de yine borçlar kanunumuza göre mümkündür. Ancak belirli şartlara bağlıdır. Bağışlama sözü veren, aşağıdaki durumlarda sözünü geri alabilir ve onu ifadan kaçınabilir:
1)Elden bağışlanılan bir malın geri verilmesini isteyebileceği sebeplerden biri varsa.
2)Mali durumu, sonradan sözün yerine getirilmesini kendisi için olağanüstü ağır kılacak ölçüde değişmişse.
3)Bağışlama sözü verdikten sonra, kendisi için yeni aile yükümlülükleri doğmuş veya bu yükümlülükleri önemli ölçüde ağırlaşmışsa.
Bağışlama sözü verenin borcunu ödeme güçsüzlüğü belirlenir veya iflasına karar verilirse, ifa yükümlülüğü ortadan kalkar.
Daha fazla bilgi için doğrudan 05321670913 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.