Baro Tarafından Avukat Desteği Ücretsiz Mi Sağlanıyor ?

icra iflas suçları beraat

Baro Tarafından Avukat Desteği Ücretsiz Mi Sağlanıyor ?

Baro Tarafından Avukat Desteği Ücretsiz Mi Sağlanıyor ?

Adil yargılamalarda eşit koşullar sağlanabilmesi için mali güç yetmeyen davacı ya da davalılar, adli yardım kapsamında ücretsiz olarak avukat desteği alabilmektedir. Adli yardım desteği almak için başvuru nasıl yapılmaktadır?Adli yardım avukatı ücretsiz hizmet vermemektedir. Asgari ücret tarifesine göre belirlenen ücret baro tarafından sizin adınıza ilgili avukata ödenmektedir. Bu ücret piyasa koşullarına göre belirlenen ücretten düşüktür; ancak adli yardım servislerinde çalışan avukatlar bu durumu kabul ederek gönüllü olarak hizmet verirler. Baro Adli Yardım Kurulları görevlendirdikleri avukatları takip etmektelerdir.

HAKSIZ ÇIKILMASI DURUMUNDA MASRAFLAR DEVLETE GERİ ÖDENMEKTEDİR

Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile devletçe ödenen avanslar dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil edilecektir.Dava ya da takipte haksız çıkmanız hâlinde ödemenize karar verilmektedir.Ancak ki uygun görülürse haksız çıkmanız halinde ödenecek yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler hâlinde ödenmesine karar verilmektedir.Adli yardım; adil yargılanma ilkesinin bir gereği olarak mali gücü yetersiz olanların dava açma hakkından yoksun kalmaması için getirilmiş bir ilke değerdir. Mali olanakları yetersiz olan kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulması ve kendisi için baro tarafından ücretsiz avukat seçilerek görevlendirilme şeklidir.

ADLİ YARDIM HAKKINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimselerce, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan faydalanabilirler.

TÜM DAVALARDA ADLİ YARDIM HAKKINA SAHİP MİYİM?

Adli yardım sistemi ceza davaları dışındaki davalar için kabul görülmektedir. Farklı olarak yapılandırılmıştır. İdari yargıda dava açarken veya aleyhinize dava açılmışsa adli yardım talebinde bulunabilirsiniz.

CEZA DAVALARINDA ADLİ YARDIMDAN FAYDALANABİLİR MİYİM?

Hayır. Adli yardım sadece özel hukuk ve idari davalar için size yardımcı olmaktadır. Davalarında farklı bir usul belirlenmiştir. Alt sınırı beş yıl hapis cezasından fazla olan bir suçun şüphelisi iseniz talebiniz olmaksızın veya avukat seçemeyecek durumdaysanız talebiniz halinde size bir avukat atanmaktadır.Ayrıca avukatı bulunmayan sağır dilsiz kişilere ve 18 yaşından küçük olan şüphelilere devlet tarafından avukat atanacaktır.

ADLİ YARDIM HAKKI İÇİN NE YAPMALIYIM?

Adlî yardım için dava açılmadan önce yargılamanın yapılacağı mahkemeye dava açıldıktan sonra ise yargılamayı yapan mahkemeye icra ve iflas takiplerinde takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesine, Kanun yollarına başvuru sırasında bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya başvurulması gereği bulunmaktadır. Adli yardımının koşullarının oluşup oluşmadığını değerlendirerek talebin kısmen veya tamamen kabulüne ya da reddine ilişkin karar vermektedir. Adli yardım hükmün kesinleşmesine kadar devam etmektedir.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.