Aile bireylerinin işlediği suçlar güvenlik soruşturmasını etkiler mi?

Aile bireylerinin işlediği suçlar güvenlik soruşturmasını etkiler mi?

Aile bireylerinin işlediği suçlar güvenlik soruşturmasını etkiler mi?
Cezaların Şahsiliği İlkesi Dikkate alınmaksızın tesis edilen menfi güvenlik soruşturmalarının hukuka aykırı olduğuna ilişkin örnek karar
…….. İDARE MAHKEMESİ Esas : 2017/1362Karar : 2018/137 sayılı Kararı

Uyuşmazlıkta, davacının, kardeşinin ve babasının işlediği suçların sonuçlarının cezaların şahsiliği ilkesi gereği ilgilileri bağlayacağı, Danıştay’ın yerleşmiş içtihadlarıyla da ortaya konulduğu üzere, güvenlik soruşturması sırasında düzenlenen raporlar istihbari nitelikte bilgiler içermekte olduklarından, hukuken geçerli başka bilgi ve belgelerle doğrulanmadıkça bu raporlara dayanılarak ilgililer aleyhine sonuç doğuracak nitelikte işlem yapılması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamakta olduğu, davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek nitelikte dosya içerisinde başkaca somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı, kursiyerlik görevine alınma sürecinde hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan ve eğitimini başarıyla tamamlayan davacının göreve devam edeceği hususunda haklı beklentiye gireceği, aksine bir düşüncenin ise kişinin kamu hizmetini yürütümüne engel olacağı ve Anayasa ile güvence altına alınan kanunilik ve eşitlik ilkelerine de aykırılık teşkil edeceği açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daha fazla bilgi için doğrudan 05321670913 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Call Now Button
Mesajı Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hoş geldiniz. Hukuki anlamdaki tüm soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.