Arama Sonuçları - geçerli fesih

İş Hukuku Makaleleri

Yeni İş Arama İznini Kullanma Zamanını Belirleme Yetkisi Kimdedir?

✓ İş arama izni, işverenin vereceği bir izindir. Bu itibarla izin kullanma zamanını işveren belirler. ✓ İşçinin kendiliğinden bu izni kullandığını belirterek ayrılması doğru olmaz. ✓ Zira ihbar öneli içinde iş görme borcunun eksiksiz devam etmektedir. Yeni İş Arama İznini Kullanma Zamanını Belirleme Yetkisi: İşçi Hakları ve İş Hukuku Perspektifi Giriş Günümüz iş dünyasında, işçilerin iş değişikliği yaparken eski işlerinden...

İş Hukuku Makaleleri

İŞVEREN İŞÇİYİ ONAYI OLMADAN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARABİLİR Mİ?

İşverenlerin işçileri ücretsiz izne çıkarma konusunda yetkileri bulunmaktadır. Ancak bu yetki, bazı şartlara bağlıdır ve işçinin onayı olmadan ücretsiz izin verme durumu söz konusu değildir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 40. maddesi gereğince, işverenler işçilerini ücretsiz izne çıkarma hakkına sahiptirler. Ancak bu izin, işveren tarafından tek taraflı olarak verilemez. İşçinin de bu konudaki talebi ve onayı gereklidir. İşçinin...

İş Hukuku Makaleleri

İş Saatlerinde Görev Dışı Pek Çok İnternet Sitesine Girip Mesai Harcamak Fesih Nedeni Teşkil Eder Mi?

İstanbul BAM 48 HD, iş dışı internet sitelerinde uzun vakit harcamayı geçerli fesih nedeni kabul etmiştir. Bahse konu kararda "Dosyadaki CD'deki log kayıtları üzerinden yapılan tespitler kapsamında davacının çalışma saatleri içerisinde iş dışı pek çok internet sitesine girdiği, bu sitelerde iş dışı uzun mesai harcadığı anlaşıldığına göre bu yöndeki işçi davranışı güven sarsicI mahiyette...

İş Hukuku Makaleleri

İşçinin İş Gücünün Üstünde İş Yüklemek Haklı Fesih Midir ?

İş sözleşmesi görev tanımı için ne diyor? Bir iş sözleşmesi, çalışanın görev ve sorumluluklarını özetleyen bir iş tanımını içerir. İş tanımı önemlidir, çünkü işveren ile çalışan arasındaki anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur. İş tanımı, çalışanın görevlerini, sorumluluklarını ve iş özelliklerini tanımlar. İşveren işçiye iş tanımına uygun iş sağlamakla yükümlüdür. İşverenin iş tanımı dışında iş vermesi sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirilebilir ve hukuki...

İş Hukuku Makaleleri

İŞÇİ, İŞYERİ YEMEĞİNİ EVİNE GÖTÜREBİLİR Mİ?

✓ İşverenin talimatı doğrultusunda işçinin işyeri yemek artanlarını (ekmek, yemek, meyve vb.) evine götürmesi halinde sorun yoktur. Ancak, işverenin talimatı olmadan bunu yapar ve yapmakta ısrar ederse işverenin tazminatsız fesih hakkı doğar. ✓ Uyarılmasına rağmen dökülecek bile olsa yemek artanlarını (ekmek, yemek, meyve vb.) izinsiz götüren işçi, İş Kanunu'nun, 25/11-h maddesi gereği (İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu...

İş Hukuku Makaleleri

AYRILDIĞI İŞYERİNDE TEKRAR İŞE BAŞLAYAN İŞÇİNİN YILLIK İZİN HESABI

1-) 4857 sayılı İş Kanunu'nun 54'üncü maddesi uyarınca; yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, işçinin daha önce aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilerek dikkate alınır. 2-) İşçinin önceki çalışma dönemine ait yıllık izinleri, izin kullandırılmak suretiyle veya fesihte ücreti ödenmek suretiyle izin hakkı tasfiye edildiyse geçmiş dönemdeki izin hakkı, yeni...

İş Hukuku Makaleleri

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kıdem Tazminatı

Belirli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı konusu işçi ve işveren arasında gerçekleşen sözleşmelere bağlı olarak ortaya çıkar. Kıdem tazminatı işçinin işe başladığı tarih başlangıç kabul edilerek ve hizmet akdinin devam ettiği süre boyunca işverenin her geçen sene için ödemekle yükümlü olduğu 30 günlük çalışma bedelidir. İşçi kaç yıl süre ile çalıştı ise bu 30 günlük ücret...

İş Hukuku Makaleleri

Kıdem Tazminatı Taksitle Ödenir Mi ?

Kıdem tazminatının iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından derhal ödenmesi gerekir. 1475 sayılı İş Yasası’nın yürürlükteki 14’üncü maddesine göre, iş akdinin sona ermesinin ardından kıdem tazminatı ödenmezse, geciken süre için mevduata uygulanan en yüksek faiz kıdem tazminatına uygulanır. Sonuç olarak kıdem tazminatının derhal ve nakit olarak ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatının taksitle ödenmesi ancak işçinin bunu kabul etmesi...

İş Hukuku Makaleleri

Kısmi Süreli Çalışan Kadın Eşinden Boşanırsa Bu Hakkını Kaybeder Mi ?

İş Kanunu’nun 13. maddesine göre ücretli ve ücretsiz analık izinlerinin bitmesinin ardından -her iki ebeveynin de çalışması koşuluyla- ebeveynlerden biri tam süreli çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçebilir. İşçi, bu hakkını analık izinlerinin bitiminden sonra çocuk zorunlu ilköğretim çağına gelene (5,5 yaşını doldurana kadar) kadar herhangi bir zamanda kullanabilir. Yani işçi, analık izinlerinin bitiminden hemen sonra bu...

İş Hukuku Makaleleri

İşyerinde yaşanan olay hakkında işveren kaç gün içinde tutanak tutabilir ?

İş sözleşmesi feshedilirken bazı durumlarda işçinin savunmasının alınması gerekir. Nitekim işveren tarafından geçerli nedene dayanarak yapılacak fesihlerde bu böyledir. İş Kanunu’nun 18. maddesine göre ; “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin...

Call Now

Whatsapp
1
Scan the code
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?