Hukuki Paylaşımlar

2022 yılı Yargıda Parasal Sınırlar

Yargıda Parasal Sınırlar 2021

1)Senetle ispat siniri: 6.640,00-TL,

2) Yerel mahkeme kesinlik sınırı: 8.000,00-TL,

3) İstinaf kesinlik sınırı: 107.090,00-TL,

4) Temyizde duruşma sınırı: 160.660,00-TL,

5) HUMK hükümlerine göre temyiz sınırı: 5.810,00-TL,

6)HUMK hükümlerine göre karar düzeltme sınırı: 35.830,00-TL,

7)İcra Mahkemelerinde yerel mahkeme kesinlik sınıri: 18.710,00-TL,

8) İcra Mahkemelerinde HUMK hükümlerine göre temyiz kesinlik sınırı 16.860,00-TL.

2) Bir vakfın tesciline veya tescil talebinin reddine ilişkin asliye mahkemesi kararlarına karşı istinaf süresi bir aydır, temyiz süresi ise genel hükümlere tabidir (TMK m.103/I)(1) Ticaret Mahkemesinin, iflas ve konkordato hukukuna ilişkin kararlarına karşı istinaf ve temyiz süresi 10 gündür (İİK m. 164, m. 299, m. 307); yeniden yapılandırmaya ilişkin kararlarına karşı ise istinaf süresi 10 gün olup, temyiz süresi genel hükümlere tabidir. (İİK m.309p)

(3) İstinaf/Temyiz dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvurma hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, vereceği cevap dilekçesi ile istinaf/temyiz yoluna başvurabilir (HMK m.348/1, m.366)

(4) 05/08/2017 tarihinden önce verilen kararlar hakkında temyiz süresi 1 aydır (7035 s. K. Geçici m.1/1)

(5) Cevap süresi içerisinde katılma yoluyla istinaf/temyiz yoluna başvurulması halinde, bu başvuruya 2 hafta içerisinde cevap verilebilir (HMK m.348/1, m.366)

(6) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç, sulh hukuk mahkemesinin görevine giren davalarla ilgili kararlar temyiz edilemez (HMK m.362/1-b). İstisna durumunda temyiz ve temyize cevap süreleri genel hükümlere tabi olup 2 haftadır.

(7) İİK m.365/2’de herhangi bir süre belirtilmemekle beraber, HMK’nın kıyasen uygulanması halinde süre 1 haftadır.

(8) İcra Mahkemesinin tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlarına karşı itiraz yoluna gidilir ve itiraz halinde itirazı inceleyecek merciler İİK m.353/1’de gösterilmiştir.

(9) İcra Mahkemesinin icra suçlarına ilişkin olarak verdiği kararlara karşı CMK’daki genel hükümlere göre kanun yollarına gidilebilir (İİK m.353/2)

(10) İtiraz yoluna, Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı gidilebilir. Merciin, itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir; ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir (CMK m.267, m.271/4)

(11) 05/08/2017 tarihinden önce verilen kararlar hakkında temyiz süresi 7 gündür (7035 s. K. Geçici m.1/1)

(12) BAM’ların faaliyete geçtiği 20/07/2016 tarihinden önce verilen ve Yargıtay’dan geçen dosyalar hakkında 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca hüküm kesinleşinceye kadar 1412 sayılı CMUK’un 305 ilâ

maddelerinin uygulanması gerektiğinden, 1412 sayılı CMUK‘un 310. maddesi uyarınca bu kararlara karşı temyiz süresi bir haftadır.
(13) Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür (İYUK m.7/1). Ancak ivedi yargılama usulünde dava açma süresi 30 gün (İYUK m.20/A/2-a), merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde ise 10 gündür (İYUK m.20/B/1-a)

(14) Cevap süresi ivedi yargılama usulünde 15 gün, merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde ise 3 gün olup, cevaba cevap aşaması yoktur (İYUK. m.20/A/2-d, m.20/B/1-ç).

(15) İvedi yargılama usulünde ve merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde yürütmenin durdurulması kararına itiraz edilemez (İYUK. m.20/A/2-e, m.20/B/1-d)

(16) İvedi yargılama usulünde ve merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde istinaf yoluna yer verilmemiş olup, temyiz yolu açıktır (İYUK. m.45/son, m.20/A, m.20/B)

(17) Cevap süresi içerisinde katılma yoluyla istinaf/temyiz yoluna başvurulması halinde, bu başvuruya 30 gün içerisinde cevap verilebilir (İYUK m.48/3, m.45/2)

(18) Temyize başvuru süresi ivedi yargılama usulünde 15 gün, merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde ise 5 gündür (İYUK. m.20/A/2-g, m.20/B/1-f)

(19) Temyize cevap süresi ivedi yargılama usulünde 15 gün, merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde ise 5 gündür (İYUK. m.20/A/2-ı, m.20/B/1-ğ)

Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

Makalemizi Oylar Mısınız?

İlgili Makaleler

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.